{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels bestuurlijke boete Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 oktober 2013. U leest nu de tekst die gold op 23 oktober 2013.
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 9 juni 2010, nr. MC-U-3006961, houdende vaststelling van beleidsregels betreffende het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Beleidsregels bestuurlijke boete Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 3b, eerste lid, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector;
Besluit:
Artikel 1
Bij constatering van een overtreding inhoudende een gedraging, als bedoeld in artikel 3b, eerste lid, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt onverminderd de artikelen 2, 5 en 8 bij de oplegging van een bestuurlijke boete, uitgegaan van een boetebedrag van € 3.350, –.
Artikel 2
In afwijking van artikel 1 en onverminderd de artikelen 3, 5, 8 en 9 wordt bij de vaststelling van een boete voor een eerste overtreding bij:
? rechtspersonen met 10 tot 50 werknemers uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan een derde gedeelte van boetebedrag, bedoeld in artikel 1;
? rechtspersonen met minder dan 10 werknemers en bij natuurlijke personen uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan een vijfde gedeelte van het boetebedrag, bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
Onverminderd de artikelen 5, 8 en 9 wordt bij de vaststelling van een boete:
a. voor een tweede overtreding binnen een periode van twee jaar bij:
? rechtspersonen met 50 of meer werknemers uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan tweemaal het boetebedrag, bedoeld in artikel 1;
? rechtspersonen met 10 tot 50 werknemers uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan twee derde gedeelte van boetebedrag, bedoeld in artikel 1;
? rechtspersonen met minder dan 10 werknemers en bij natuurlijke personen uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan twee vijfde gedeelte van het boetebedrag, bedoeld in artikel 1.
b. voor een derde of volgende overtreding binnen een periode van twee jaar nadat de daaraan voorafgaande overtreding zich heeft voorgedaan, ongeacht de bedrijfs- of instellingsgrootte, uitgegaan van een boetebedrag gelijk aan tweemaal het boetebedrag, bedoeld in artikel 1.
Artikel 4
Voor de boeteberekening van een beboetbaar feit, geconstateerd op een locatie of vestiging van bedrijf of instelling, wordt als bedrijfs- of instellingsgrootte het aantal werknemers van de gehele juridische eenheid gehanteerd.
De bedrijfs- of instellingsgrootte wordt vastgesteld aan de hand van de registers van de Kamers van Koophandel.
Artikel 5
De vaststelling van de boete wordt rekening gehouden met de ernst van de overtreding, met de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan worden toegerekend en met de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden.
Artikel 6
De totale bij boetebeschikking op te leggen boete bestaat bij samenloop van meerdere bestuurlijk beboetbare feiten uit de som van de per feit berekende boetebedragen.
Artikel 7
In de boetebeschikking wordt de hoogte van de boete gemotiveerd.
Artikel 8
Bij aantoonbaar financieel onvermogen kan de hoogte van de boete worden gematigd.
Artikel 9
In het geval de onverkorte toepassing van dit besluit niet opweegt tegen de de gevolgen daarvan kan van dit besluit worden afgeweken.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels bestuurlijke boete Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit met de toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister