{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Waarschuwing of bestuurlijke boete
Artikel 3. Verhouding tot strafrechtelijke vervolging
Artikel 4. Aantal werknemers als criterium voor de hoogte van de boete
Artikel 5. Normbedragen
Artikel 6. Intrekking vorige beleidsregels
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 oktober 2013, kenmerk 141954-108511-IGZ, houdende de vaststelling van beleidsregels inzake het opleggen van bestuurlijke boetes (Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op: artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Kwaliteitswet-zorginstellingen, artikel 9a van de Opiumwet, artikel 19a van de Wet afbreking zwangerschap, artikel 100 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 70a van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, artikel 19a van de Wet inzake bloedvoorziening, artikel 3b van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, artikel 14 van de Wet op de medische hulpmiddelen, artikel 101 van de Geneesmiddelenwet en artikel 20a van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal;
Besluit:
Artikel 1. Reikwijdte
Deze beleidsregels zijn van toepassing, indien de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bestuurlijk beboetbaar feit op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen , de Opiumwet , de Wet afbreking zwangerschap , de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg , de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen , de Wet inzake bloedvoorziening , de Wet klachtrecht cliënten zorgsector , de Wet op de medische hulpmiddelen , de Geneesmiddelenwet of de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal constateert.
Artikel 2. Waarschuwing of bestuurlijke boete
Bij een eerste constatering van een bestuurlijk beboetbaar feit kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in plaats van het opleggen van een bestuurlijke boete een waarschuwing geven.
Artikel 3. Verhouding tot strafrechtelijke vervolging
Geconstateerde overtredingen worden in beginsel bestuursrechtelijk afgedaan. Indien een gedraging bestuurlijk beboetbaar is maar tevens als strafbaar feit is aangemerkt zal op basis van het samenwerkingsprotocol IGZ-OM worden beoordeeld of de geconstateerde overtredingen aan het Openbaar Ministerie worden voorgelegd.
1.
Voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete, wordt het aantal werknemers van de gehele juridische eenheid gehanteerd.
2.
De grootte van de juridische eenheid wordt vastgesteld aan de hand van de registers van de Kamers van Koophandel of andere objectieve gegevens. Indien op deze wijze geen inzicht te krijgen is in het aantal werkzame personen, wordt hiervan een inschatting gemaakt. De betrokkene heeft de mogelijkheid om in de zienswijze op de voorgenomen bestuurlijke boete naar voren te brengen dat deze inschatting onjuist is. Dit moet dan onderbouwd worden met stukken. De minister zal deze stukken beoordelen en kan naar aanleiding daarvan het aantal corrigeren.
1.
In de wetspecifieke bijlagen zijn de beboetbare feiten opgenomen. In de bijlagen is vermeld in welke zwaarte-categorie het beboetbare feit valt. Aan een beboetbare gedraging zijn één, twee of drie sterren toegekend:
* 1 ster
Gedraging heeft geen tot weinig consequenties voor de patiëntveiligheid, dan wel betreft een administratieve verplichting, dan wel betreft een gedraging met een laag productrisico, dan wel er is geen sprake van een handeling met een grote mate van beïnvloedbaarheid op patiënten, beroepsbeoefenaren of publiek.
** 2 sterren
Gedraging heeft gemiddelde consequenties voor de patiëntveiligheid, dan wel betreft een gedraging met een (gemiddeld) productrisico, dan wel er is sprake van een handeling met een gemiddelde mate van beïnvloedbaarheid op patiënten, beroepsbeoefenaren of publiek.
*** 3 sterren
Gedraging heeft grote consequenties voor de patiëntveiligheid, dan wel betreft een gedraging met een groot productrisico, dan wel er is sprake van een handeling met een grote mate van beïnvloedbaarheid op patiënten, beroepsbeoefenaren of publiek.
2.
In de bijlagen zijn in de tabel van stap 1 de normbedragen opgenomen. De normbedragen zijn in deze beleidsregel vastgesteld. Het vaststellen van de hoogte van het boetebedrag vindt plaats door het volgen van deze beleidsregels volgens het stappenplan, dat in bijlage 1 t/m 10 is opgenomen.
Artikel 6. Intrekking vorige beleidsregels
De Beleidsregels Bestuurlijke Boete Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen , Beleidsregels bestuurlijke boete Kwaliteitswet zorginstellingen , Beleidsregels bestuurlijke boete Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal , Beleidsregels bestuurlijke boete Wet op de medische hulpmiddelen , Beleidsregels bestuurlijke boete Wet klachtrecht cliënten zorgsector , Beleidsregels bestuurlijke boete Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg , Beleidsregels bestuurlijke boete Wet inzake bloedvoorziening , Beleidsregels bestuurlijke boete Wet afbreking zwangerschap , Beleidsregels bestuurlijke boete Opiumwet , de bij besluit van 29 juni 2007 door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde beleidsregels voor het opleggen van bestuurlijke boeten voor de handhaving van de Geneesmiddelenwet (Stcrt 2007, 123) worden ingetrokken.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8. Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS.
De
Minister