Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels bedrijfseigen varkensvervoer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2004. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2004.
Beleidsregels bedrijfseigen varkensvervoer
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder regeling: Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten.
2.
In dit besluit zijn de definities van artikel 1 van de regeling van toepassing.
Artikel 2
De minister verleent desgevraagd ontheffing van de verplichting, bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de regeling, indien wordt voldaan aan het bepaalde in dit besluit.
Artikel 3
De ontheffing wordt verleend ten behoeve van een vervoermiddel dat uitsluitend wordt gebruikt voor het vervoer van varkens tussen twee of meer varkenshouderijbedrijven die geëxploiteerd worden door één exploitant.
Artikel 4
De ontheffing wordt niet verleend indien in een periode van drie maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag om een ontheffing op één van de varkenshouderijbedrijven, bedoeld in artikel 3, biggen zijn aangevoerd die niet afkomstig zijn van een van de varkenshouderijbedrijven, bedoeld in artikel 3.
Artikel 5
De ontheffing wordt slechts verleend indien alle varkenshouderijbedrijven, bedoeld in artikel 3, beschikken over een reinigings- en ontsmettingsplaats als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling.
Artikel 6
De ontheffing wordt slechts verleend voor een vervoermiddel dat op grond van artikel 18, in samenhang met artikel 9, van het Besluit dierenvervoer 1994 is geregistreerd en voldoet aan de in artikel 14 of 15 van de Regeling dierenvervoer gestelde eisen voor het vervoer van varkens.
Artikel 7
De ontheffing wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat:
a. met het vervoermiddel geen varkens worden vervoerd naar andere plaatsen dan de varkenshouderijbedrijven, bedoeld in artikel 3;
b. op de varkenshouderijbedrijven, bedoeld in artikel 3, geen biggen afkomstig van derden worden aangevoerd;
c. het besluit waarin de ontheffing is verleend in of bij het betreffende vervoermiddel aanwezig is, gedurende ieder vervoer van varkens met dat vervoermiddel.
Artikel 8
De ontheffing wordt verleend voor één jaar en kan jaarlijks op aanvraag worden verlengd.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels bedrijfseigen varkensvervoer.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 24 juni 1999
De
Staatssecretaris