Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Eerste afdeling. – Algemeen
+ Tweede afdeling. – Regels voor oproepen naar niet-geografische nummers
+ Derde afdeling. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit, Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit (OPTA)
De Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit:
Gelet op artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en artikelen 1 en 5 van het Besluit Interoperabiliteit.
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. het college: het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit;
c. geografisch nummer: een geografisch nummer als genoemd in artikel 1, onderdeel d, van het BI;
d. niet-geografisch nummer: een nummer zoals genoemd in artikel 5, lid 2, van het BI;
e. tariefmodel: de wijze waarop tarieven zijn gestructureerd en de wijze waarop betalingen tussen de verschillende partijen verlopen;
f. informatiedienst: een dienst, niet zijnde een elektronische communicatiedienst, die door een service provider wordt geleverd over een telecommunicatienetwerk;
g. extra kosten: de extra kosten van aanbieders van elektronische communicatiediensten voor oproepen naar niet-geografische nummers ten opzichte van de kosten voor oproepen naar geografische nummers;
h. geografisch tarief: het retailtarief voor oproepen naar geografische nummers bepaald op het niveau van een individuele oproep;
i. aanbieder: een aanbieder in de keten tussen de beller en de nummergebruiker die ook actief is als aanbieder die de toegang tot eindgebruikers controleert;
j. originerende aanbieder: de aanbieder van openbare telefoondiensten waar de oproepen origineren;
k. service provider: een aanbieder van een informatiedienst;
l. SIM-only dienst: een elektronische communicatiedienst die een mobiele originerende aanbieder levert aan eindgebruikers waarbij hij alleen een SIM-kaart verstrekt en geen mobiele telefoon.
1.
Naar het oordeel van het college voldoen aanbieders bij oproepen naar 090x- en 18-nummers aan de in artikel 5, tweede lid, van het BI neergelegde verplichting tot het hanteren van tarieven of andere vergoedingen die vergelijkbaar zijn met de tarieven of andere vergoedingen die zij hanteren voor oproepen naar geografische nummers, indien zij voor dergelijke oproepen het C+S model hanteren.
2.
Onder het C+S model wordt het volgende verstaan:
a. een tariefmodel waarbij het verkeerstarief van de telefoniedienst (C) en het tarief voor de informatiedienst (S) die bereikbaar is via het 090x- of 18-nummer, apart in rekening worden gebracht;
b. de retailtariefcomponent C is niet hoger dan het geografisch tarief en wordt vastgesteld door de originerende aanbieder;
c. de retailtariefcomponent S wordt vastgesteld door de service provider;
d. de hoogte van S kan per nummer verschillen en is onafhankelijk van de originerende aanbieder van waaruit de oproep wordt gedaan;
e. C en S worden geïnd door de originerende aanbieder bij zijn eindgebruiker;
f. een originerende aanbieder draagt S af aan de service provider met eventuele inhouding van extra kosten;
g. overige aanbieders dienen op het niveau van iedere individuele oproep tarieven of vergoedingen te hanteren die niet hoger zijn dan de tarieven of andere vergoedingen die zij hanteren voor oproepen naar geografische nummers.
3.
Naar het oordeel van het college dient een aanbieder er bij het gebruik van andere tariefmodellen voor zorg te dragen dat, op het niveau van iedere individuele oproep, de netto som van inkomsten en betalingen voor de oproep naar een niet-geografische nummer niet hoger is dan de netto som van inkomsten en betalingen – plus eventuele extra kosten – indien de oproep zou plaatsvinden naar een geografisch nummer.
1.
Naar het oordeel van het college voldoen aanbieders bij oproepen naar 0800-nummers aan de in artikel 5, tweede lid, van het BI neergelegde verplichting tot het hanteren van tarieven of andere vergoedingen die vergelijkbaar zijn met de tarieven of andere vergoedingen die zij hanteren voor oproepen naar geografische nummers, indien zij voor dergelijke oproepen het 0800 model hanteren.
2.
Onder het 0800 model wordt het volgende verstaan:
a. het 0800 model kent geen retailtarief;
b. een vaste originerende aanbieder brengt een wholesaletarief in rekening dat niet hoger is dan het gemiddelde retailverkeerstarief voor alle oproepen naar geografische nummers over haar netwerk minus het tarief voor vaste gespreksafgifte;
c. een mobiele originerende aanbieder brengt een wholesaletarief in rekening dat niet hoger is dan het gemiddelde retailverkeerstarief voor alle oproepen naar geografische nummers over haar netwerk die worden gemaakt met SIM-only diensten minus het tarief voor vaste gespreksafgifte;
d. bij de berekening van het retailverkeerstarief worden abonnementstarieven niet meegenomen.
e. daar waar sprake is van belbundels waarin een vast tarief wordt gerekend voor een bepaalde of onbeperkte hoeveelheid verkeer, worden die belbundels meegerekend bij het bepalen van het gemiddelde retailtarief. In dat laatste geval wordt ten behoeve van de berekening van het gemiddelde retailverkeerstarief uitgegaan van de het tarief van de belbundel en de feitelijke hoeveelheid verkeer;
f. overige aanbieders dienen op het niveau van iedere individuele oproep tarieven of vergoedingen te hanteren die niet hoger zijn dan de tarieven of andere vergoedingen die zij hanteren voor oproepen naar geografische nummers.
1.
Naar het oordeel van het college voldoen aanbieders voor oproepen naar 084-, 085-, 087-, 088-, 116- en 14-nummers aan de in artikel 5, tweede lid, van het BI neergelegde verplichting tot het hanteren van tarieven of andere vergoedingen die vergelijkbaar zijn met de tarieven of andere vergoedingen die zij hanteren voor oproepen naar geografische nummers, indien:
a. het retailtarief voor oproepen naar deze nummers per oproep niet hoger is dan het geografisch tarief;
b. het tarief genoemd in lid a slechts wordt verhoogd met eventuele extra kosten;
c. wholesaletarieven van aanbieders op het niveau van iedere individuele oproep niet hoger zijn dan de tarieven of andere vergoedingen die zij hanteren voor oproepen naar geografische nummers.
1.
Het college kan in bijzondere omstandigheden van dit beleid afwijken.
2.
Het college houdt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor daarin wijzigingen aan te brengen. Toepassing van deze beleidsregels in de praktijk en voortschrijdend inzicht zullen zo nodig tot aanpassing of herziening ervan leiden.
Artikel 6
Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit”.
Artikel 7
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in de Staatscourant.
HET
COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
voorzitter