Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 2
Bij een verzoek tot aanwijzing als examenorganisatie wordt het volgende beoordelingskader in acht genomen:
a. De organisatie
De verzoekende organisatie is een stichting.
De stichting heeft tot doel het ontwikkelen en afnemen van examens van drogist en van assistent drogist.
De stichting neemt de examens zelf af.
De stichting heeft een examenreglement waarin de taken en verantwoordelijkheden van haar organen duidelijk omschreven zijn.
De stichting heeft een onafhankelijk toezichthoudend orgaan.
De stichting heeft een examencommissie waarvan de leden geen bestuurslid of medewerker van de stichting zijn.
De stichting hanteert openbare exameneisen.
De stichting heeft een klachtenregeling.
De stichting beschrijft op welke wijze de examens worden afgenomen.
De stichting toont de meerwaarde aan die zij heeft op het terrein van examinering van drogist en assistent-drogist.
De doelmatigheid van een verzoek tot aanwijzing als examenorganisatie wordt getoetst.
Het verzoek wordt schriftelijk gedaan.
De stichting legt bij een verzoek tot aanwijzing als examenorganisatie tenminste alle in dit onderdeel genoemde gegevens en bescheiden over: de stichtingsakte, de examenreglementen, de openbare exameneisen, een beschrijving van de wijze van examineren en een toelichting op de exameneisen.
b. Exameneisen
De exameneisen zijn erop gericht te waarborgen dat de drogist en de assistent-drogist in staat zijn verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 62, tweede lid, Geneesmiddelenwet aan te bieden.