{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma's

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 februari 2009, nr. DWJZ/BWJP-2885174, inzake het niet verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van programma's van omroepinstellingen
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 32, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, artikel 2 van de Kaderwet VWS-Subsidies en artikelen 4:23, derde lid, en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstrekt geen financiële bijdragen met het oog op de aankoop, totstandkoming dan wel uitzending van een programma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, indien een zodanig programma inhoudelijk de behandeling van één of meer onderwerpen op het terrein van het ministerie tot onderwerp heeft.
Artikel 2
Deze beleidsregel is niet van toepassing op het verstrekken van financiële bijdragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verstrekt of toegezegd.
Artikel 3
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
minister