Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 16 mei 2018.
Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 37b, derde lid, van de Spoorwegwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
De wijzigingen, opgenomen in bijlage 1 , worden niet aangemerkt als een verbetering of vernieuwing, als bedoeld in artikel 37b van de Spoorwegwet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op wijzigingen, opgenomen in bijlage 1 , die van invloed zijn op wijzigingen, opgenomen in bijlage 2 .
Artikel 2
De wijzigingen in bijlage 2 , worden in ieder geval aangemerkt als een verbetering of vernieuwing, als bedoeld in artikel 37b, eerste lid, van de Spoorwegwet, waarvoor een informatiedossier verplicht is gesteld.
1.
Met betrekking tot wijzigingen aan spoorvoertuigen waarvan de aanvrager weet of verwacht dat die worden aangemerkt als een verbetering of vernieuwing, wordt de aanvraag voor een nieuwe vergunning voor indienststelling aangemerkt als informatiedossier, indien de aanvraag een omschrijving van het project bevat.
2.
Bij indiening van een aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, is het tarief bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012, niet verschuldigd.
1.
Deze beleidsregel wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
2.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De
Staatssecretaris
De inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport,