Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doelgroep
Artikel 3. Inhoud beleidsregel
Artikel 4. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel verlenging en aanpassing Compensatie nieuw ziektekostenstelsel meerderjarige scholieren voortgezet onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2009.
Beleidsregel verlenging en aanpassing Compensatie nieuw ziektekostenstelsel meerderjarige scholieren voortgezet onderwijs
De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs
WVO: Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel 2. Doelgroep
Deze beleidsregel is van toepassing op meerderjarige scholieren die vallen
a. onder de werking van de WVO dan wel de WEB , voor zover het betreft het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, en die een tegemoetkoming in de schoolkosten op basis van hoofdstuk 4 van de WTOS kunnen ontvangen, en
b. meerderjarige scholieren die onderwijs volgen binnen het speciaal onderwijs, dan wel het voortgezet speciaal onderwijs, die een tegemoetkoming in de schoolkosten op basis van hoofdstuk 4 van de WTOS kunnen ontvangen en die een verzoek indienen om voor deze compensatie in aanmerking te komen.
a. Voor het schooljaar 2006–2007 wordt de tegemoetkoming schoolkosten voor de categorieën ‘bovenbouw’ en ‘overig onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd.
b. Voor het schooljaar 2006–2007 wordt de tegemoetkoming voor de categorieën ‘speciaal onderwijs’ en ‘Voortgezet speciaal onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd, indien hiertoe een verzoek wordt ingediend door de betreffende leerling.
c. Voor het schooljaar 2007–2008 wordt de tegemoetkoming schoolkosten voor de categorieën ‘bovenbouw’ en ‘overig onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd.
d. Voor het schooljaar 2007–2008 wordt de tegemoetkoming voor de categorieën ‘speciaal onderwijs’ en ‘Voortgezet speciaal onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd, indien hiertoe een verzoek wordt ingediend door de betreffende leerling.
e. Voor het schooljaar 2008–2009 wordt de tegemoetkoming schoolkosten voor de categorieën ‘bovenbouw’ en ‘overig onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd.
f. Voor het schooljaar 2008–2009 wordt de tegemoetkoming voor de categorieën ‘speciaal onderwijs’ en ‘Voortgezet speciaal onderwijs’, als bedoeld in artikel 4 .6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd, indien hiertoe een verzoek wordt ingediend door de betreffende leerling.
Artikel 4. Bekendmaking
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 augustus 2006 en vervalt met ingang van 1 augustus 2009. Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep
hoofddirecteur