Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel verlagen subsidie EVF

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 november 2013, nr. WJZ/13123850, houdende beleidsregel omtrent het verlagen van subsidie in het kader van verordening (EG) nr. 1198/2006 inzake het Europees Visserijfonds (Beleidsregel verlagen subsidie EVF)
De Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
De Staatssecretaris besluit voor subsidies voor visserij in het kader van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 2006 inzake het Europese Visserijfonds (PB L 223/1) tot het verlagen van subsidie in het in artikel 2 genoemde geval op basis van de in de afdelingen 4.2.5 en 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde bevoegdheden.
Artikel 2
Indien een subsidieontvanger niet voldoet aan de subsidieverplichtingen inzake de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen in artikel 32 en 33 van verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad inzake het Europees Visserijfonds, wordt de subsidie lager vastgesteld. De verlaging bedraagt drie procent van het gehele subsidiebedrag.
1.
Indien een niet-naleving als bedoeld in artikel 2 wordt geconstateerd wordt de subsidieontvanger eenmalig een termijn van maximaal tien werkdagen geboden om alsnog te voldoen aan de in dat artikel bedoelde verplichtingen.
2.
Indien overeenkomstig het eerste lid een hersteltermijn wordt geboden, wordt de subsidie verlaagd nadat de hersteltermijn is verstreken en het herstel niet heeft plaatsgevonden.
3.
Indien de in het eerste lid bedoelde niet-naleving een permanent karakter heeft, wordt de subsidieontvanger de in het eerste lid bedoelde hersteltermijn niet geboden.
Artikel 4
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlagen subsidie EVF.
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 november 2013
De
Staatssecretaris