{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Verhoging tot 100%
Artikel 3. Verhoging tot 85%
Artikel 4. Einde verhoging bij volledige opname
Artikel 5. Intrekking besluit
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de artikelen 53 en 63 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 22 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 10 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 9 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. uitkering: de arbeidsongeschiktheidsuitkering bedoeld in artikel 47 van de Wet WIA, de artikelen 2:45 en 3:3 van de Wet Wajong, artikel 19 van de WAO en artikel 7 van de WAZ, alsmede de WGA-uitkering bedoeld in artikel 54 van de Wet WIA en de inkomensondersteuning, bedoeld in de artikelen 2:39 en 2:43 van de Wet Wajong.
b. verzekerde: de verzekerde bedoeld in de artikelen 47 en 54 WIA, artikel 19 WAO en artikel 7 WAZ en de jonggehandicapte bedoeld in de artikelen 2:3 en 3:2 van de Wet Wajong.
1.
De uitkering wordt verhoogd tot 100% van het dagloon, het vervolgdagloon of de grondslag, dan wel tot 100/75 van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel tot 100/75 of 100/70 van de WGA-uitkering:
a. indien de verzekerde hulp nodig heeft bij alle of nagenoeg alle essentiële, dagelijks terugkerende levensverrichtingen en continue oppassing noodzakelijk is;
b. indien de verzekerde hulp nodig heeft bij sommige essentiële, dagelijks terugkerende levensverrichtingen en continue oppassing noodzakelijk is;
c. indien de verzekerde hulp nodig heeft bij alle of nagenoeg alle essentiële, dagelijks terugkerende levensverrichtingen en geregelde handreikingen door derden noodzakelijk zijn.
2.
In de gevallen bedoeld in het eerste lid wordt de uitkering slechts verhoogd tot 85% van het dagloon, het vervolgdagloon of de grondslag dan wel tot 85/75 van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel tot 85/75 of 85/70 van de WGA-uitkering, indien uit hoofde van een andere voorziening reeds in belangrijke mate in de behoefte aan oppassing en verzorging van de verzekerde wordt voorzien.
1.
De uitkering wordt verhoogd tot 85% van het dagloon, het vervolgdagloon of de grondslag, dan wel tot 85/75 van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel tot 85/75 of 85/70 van de WGA-uitkering, indien de verzekerde hulp nodig heeft bij sommige essentiële, dagelijks terugkerende levensverrichtingen en geregelde handreikingen door derden noodzakelijk zijn.
2.
In de gevallen bedoeld in het eerste lid wordt de uitkering niet verhoogd, indien uit hoofde van een andere voorziening reeds in belangrijke mate in de behoefte aan oppassing en verzorging van verzekerde wordt voorzien.
Artikel 4. Einde verhoging bij volledige opname
Indien de verzekerde volledig wordt opgenomen in een inrichting wordt de verhoging als bedoeld in de artikelen 2 en 3 beëindigd ingaande de eerste dag van de tweede maand volgende op de maand waarin de opname in de inrichting plaatsvond.
Artikel 5. Intrekking besluit
Het Besluit verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering bij hulpbehoevendheid (WAO, WAZ, Wajong) 1999 wordt ingetrokken.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 23 oktober 2007
Voorzitter Raad van Bestuur UWV