Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Gebruik BRP-adres
Artikel 3. Intrekking Beleidsregels UWV gebruik GBA adresgegevens
Artikel 4. Citeertitel
Artikel 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de artikelen 1.7 en 2.34 van de Wet op de basisregistratie personen;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. Wet BRP: de Wet basisregistratie personen ;
c. ingezetene: de ingezetene, bedoeld in artikel 1.1, onder f, van de Wet BRP;
d. woonadres: het adres, bedoeld in artikel 1.1, aanhef, en onder o, van de Wet BRP;
e. briefadres: het adres, bedoeld in artikel 1.1, aanhef, en onder p, van de Wet BRP;
f. BRP-adres: het woonadres of het briefadres;
g. verblijfadres: een adres waar de betrokkene feitelijk verblijft, niet zijnde het BRP-adres;
h. correspondentieadres: een door de betrokkene gekozen adres voor het ontvangen van post, niet zijnde het BRP-adres;
i. terugmelding: een mededeling, bedoeld in artikel 2.34, lid 1, van de wet BRP.
1.
UWV maakt bij de vervulling van zijn taak gebruik van het BRP-adres.
2.
In afwijking van het eerste lid maakt UWV geen gebruik, dan wel niet uitsluitend gebruik van het BRP-adres, indien:
a. de betrokkene overeenkomstig de Controlevoorschriften Ziektewet 2010 , de Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006 , het Uitkeringsreglement WW 2009 , het Uitkeringsreglement IOW 2009 of de Controlevoorschriften toeslagenwet een verblijfadres aan UWV heeft doorgegeven;
b. de betrokkene een correspondentieadres aan UWV heeft doorgegeven;
c. de betrokkene door een ander wordt vertegenwoordigd en die ander gelegitimeerd is tot het ontvangen van post voor de betrokkene;
d. bij het BRP-adres een aantekening als bedoeld in artikel 2.26 of 2.76 van de Wet BRP is geplaatst
e. UWV ten aanzien van het woonadres van een ingezetene een terugmelding heeft gedaan.
Artikel 3. Intrekking Beleidsregels UWV gebruik GBA adresgegevens
De Beleidsregels UWV gebruik GBA adresgegevens worden met ingang van 1 november 2014 ingetrokken.
Artikel 4. Citeertitel
Dit Besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 november 2014.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 30 september 2014
Voorzitter Raad van Bestuur UWV