Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Reikwijdte en inhoud maatregel
Artikel 3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/559042, inzake de uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000
Gelet op artikel 11.5 van de Wet studiefinanciering 2000;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000 .
1.
Voor de toepassing van artikel 2.14, tweede lid, onderdeel c, WSF 2000, wordt een Nederlander die ten minste 56 uur per maand werkt in Nederland en woont in een andere lidstaat van de Europese Unie, gelijkgesteld met een persoon die binnen de reikwijdte van artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie valt.
2.
Het vereiste om ten minste 3 van de 6 jaren voorafgaand aan de buitenlandse studie in Nederland te hebben gewoond, bedoeld in artikel 2.14, tweede lid, onderdeel c, WSF 2000, is niet van toepassing op een student die een kind of partner is van de persoon, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister