{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Wettelijk kader
2. Beleidsregel
Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 14 april 2009 inzake de tijdige verstrekking van het Uniform Pensioen Overzicht door een pensioenuitvoerder aan een deelnemer (Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniform Pensioen Overzichten)
1. Wettelijk kader
Uit hoofde van artikel 48 van de Pensioenwet en artikel 59 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling is de pensioenuitvoerder verplicht de deelnemer aan een pensioenregeling ‘tijdig’ een jaaropgave te verstrekken in de vorm van een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). De pensioenuitvoerder dient het UPO jaarlijks te verstrekken, uit hoofde van artikel 38, eerste lid van de Pensioenwet en 49, eerste lid van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
De onderstaande beleidsregel is geconsulteerd onder pensioenuitvoerders, brancheorganisaties en overige belanghebbenden in de pensioensector.
Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.
2. Beleidsregel
Deze beleidsregel bepaalt op basis van welk criterium de Autoriteit Financiële Markten tot het oordeel komt of een pensioenuitvoerder voldoet aan de wettelijke eis tot tijdige verstrekking van het UPO.
Een pensioenuitvoerder voldoet aan de wettelijke verplichting tot tijdige verstrekking van het jaarlijkse UPO indien de deelnemer het UPO ontvangt zodra mogelijk maar uiterlijk aan het einde van het derde kalenderkwartaal, dus uiterlijk op 30 september.
Slotbepalingen
De bekendmaking van deze beleidsregel vindt plaats door publicatie in de Staatscourant. De beleidsregel treedt in werking drie dagen na publicatie in de Staatscourant.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten.
Amsterdam, 23 april 2009
Voorzitter Bestuur
Bestuurslid