Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters
De voorzitter van de Raad van bestuur van het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, hoofdstuk I en de paragrafen 2.7 en 2.8 van de Regeling subsidies AWBZ alsmede artikel 2, sub b, van het Besluit mandaten en volmachten College voor zorgverzekeringen 2007
Heeft op 19 juni 2007 besloten:
Artikel 1
Subsidieverstrekking als bedoeld in de paragrafen 2.7 en 2.8 van de Regeling subsidies AWBZ vindt plaats in overeenstemming met de bij deze beleidsregel gevoegde bijlage met als titel Projectsubsidies ADL-clusters.
Artikel 2
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters en treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
De beleidsregel zal met de toelichting maar zonder de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage ligt met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst ter inzage in de bibliotheek van het College voor zorgverzekeringen.
Voorzitter