Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2007.
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2006, nr. TRCJZ/2006/1347, Directie Juridische Zaken, omtrent de wijze van openbaarmaking van de subsidiegegevens van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid)
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wob: Wet openbaarheid van bestuur ;
b. ministerie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
c. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
1.
De minister neemt jaarlijks een besluit tot actieve openbaarmaking van gegevens over de verlening in Nederland van subsidies in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en geplaatst op de website van het ministerie.
1.
De openbaar te maken gegevens worden ontleend aan de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verstrekt, genoemd in verordening nr. 1663/95/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening nr. 729/70/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie (PbEG L 158).
2.
De gegevens die voor actieve openbaarmaking in aanmerking komen zijn:
a. naam;
b. adres;
c. postcode en woonplaats;
d. subsidiebedrag dat is uitgekeerd dan wel ingehouden;
e. regeling of boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;
f. betaaldatum;
g. betaalorgaan.
1.
De gegevens worden eerst openbaar gemaakt nadat een termijn van 4 weken na de bekendmaking van het besluit is verstreken.
2.
De gegevens worden openbaar gemaakt door plaatsing daarvan op de website van het ministerie.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2006.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister