Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel ontheffingverlening LZV

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel ontheffingverlening ten behoeve van de proef met langere of langere en zwaardere vrachtautocombinaties (Beleidsregel ontheffingverlening LZV)
De directeur van de Dienst Wegverkeer en de Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 4 van de Regeling ontheffingverlening Dienst Wegverkeer;
Besluiten:
Artikel 1
Deze beleidsregel is van toepassing op vrachtautocombinaties waarvoor door de Ambtelijke adviescommissie LZV een positief advies, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV, is gegeven of ingetrokken.
1.
Op basis van een positief advies van de Ambtelijke adviescommissie LZV, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV, keurt de Dienst Wegverkeer de vrachtautocombinatie overeenkomstig de in de bijlage opgenomen eisen.
2.
Van deze keuring wordt schriftelijk bewijs geleverd.
1.
De Dienst Wegverkeer verleent naar aanleiding van een positief advies van de Ambtelijke adviescommissie LZV en het bewijs van keuring als bedoeld in artikel 2, van deze beleidsregel een ontheffing:
a. als bedoeld in artikel 149, eerste lid, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 voor wegen in beheer van het Rijk;
b. als bedoeld in artikel 149, eerste lid, onder b, c en d, van de Wegenverkeerswet 1994, voor zover het mandaat dat door overige wegbeheerders aan de RDW is gegeven, daartoe strekt.
2.
De Dienst Wegverkeer verleent ondersteuning bij de aanvraag voor ontheffingverlening bij de in artikel 149, eerste lid, onder b, c en d, van de Wegenverkeerswet 1994, genoemde bevoegde wegbeheerders voor alle weggedeelten, die deel uitmaken van een te rijden traject als bedoeld in de bijlage, onder II, van het Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV .
3.
De kosten verbonden aan het aanvragen en verlenen van een ontheffing zijn voor rekening van de aanvrager.
Artikel 4
Indien een positief advies van de Ambtelijke adviescommissie LZV, zoals bedoeld in artikel 4 van het Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV, wordt ingetrokken, wordt de ontheffing, bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregel, op overeenkomstige wijze ingetrokken.
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.
Artikel 6
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingverlening LZV.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
directeur
De
Minister