Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Netting bij een activa en passiva overdracht op grond van artikel 3:159c Wft

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel Netting bij een activa en passiva overdracht op grond van artikel 3:159c Wft
De Nederlandsche Bank N.V.,
Gelet op het artikel 3:159c van de Wet op het financieel toezicht;
Na overleg met de representatieve organisaties;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. DNB:
de Nederlandsche Bank N.V.;
b. overdrachtsplan:
een overdrachtsplan als bedoeld in de artikelen 3:159c Wet op het financieel toezicht, 212hc Faillissementswet of 212hk Faillissementswet;
c. verrekenbeding:
een beding als bedoeld in artikel 51, onderdeel i, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of een vergelijkbaar beding;
d. Wft
de Wet op het financieel toezicht .
Artikel 2
Deze beleidsregel is van toepassing op een overdrachtsplan dat betrekking heeft op activa of passiva, daaronder begrepen transacties, die worden bestreken door een overeenkomst waarvan een verrekenbeding deel uitmaakt, of die worden bestreken door een overeenkomst waarmee een dergelijke overeenkomst is verbonden.
Artikel 3
In het geval van een overdrachtsplan als bedoeld in artikel 2 van deze beleidsregel zal DNB de activa of passiva, daaronder begrepen transacties, die worden bestreken door een overeenkomst waarvan een verrekenbeding deel uitmaakt, of die worden bestreken door een overeenkomst waarmee een dergelijke overeenkomst is verbonden, slechts gezamenlijk opnemen in het overdrachtsplan, met inbegrip van tegen de probleeminstelling uit te oefenen nevenrechten en in verband met de overeenkomst waarvan een verrekenbeding deel uitmaakt gevestigde rechten tot zekerheid op aan de probleeminstelling of een derde toebehorende activa, andere rechten tot zekerheid en voorrechten op die activa.
Artikel 4
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Netting bij een activa en passiva overdracht op grond van artikel 3:159c Wft.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 12 december 2013
.
De Nederlandsche Bank N.V.,
directeur