Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel MMEL en MEL

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 27 oktober 2012.
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende een beschrijving van de voorwaarden waaronder Master Minimum Equipments worden aanvaard en van de voorwaarden waaronder Master Minimum Equipment Lists worden goedgekeurd, alsmede van enkele hiermee samenhangende onderwerpen (Beleidsregel MMEL en MEL)
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op onderdeel OPS 1.030 van Bijlage III van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van de Europese Unie van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (PbEG L 373), onderdeel M.A.403 (b), onder 2, van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEU L 315) en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van onderdeel OPS 1.030 van Bijlage III van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van de Europese Unie van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (PbEG L 373) en van onderdeel M.A.403 (b), onder 2, van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEU L 315), gelden de beleidsregels opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel MMEL en MEL.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat,