Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Milieu (Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading)
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 5.2 van de Wet wegvervoer goederen, de artikel en 4:81, eerste lid en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel  23 van het Organisatie- en mandaatbesluit Verkeer en Waterstaat 2010 en artikel  2 van het Instellingsbesluit Inspectie Verkeer en Waterstaat;
Besluit:
1.
Een last onder dwangsom wordt opgelegd na constatering van een overtreding van de in de bijlage bij deze beleidsregel genoemde bepalingen van de Wet wegvervoer goederen en de Regeling wegvervoer goederen .
2.
De hoogte van de last onder dwangsom wordt vastgesteld in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de werking van de last onder dwangsom.
3.
In de bijlage zijn vermeld per soort overtreding de hoogte en de maximumhoogte van de dwangsom.
Artikel 2
Van overbelading is sprake indien de wettelijke norm van de aslasten dan wel van het totaal gewicht van een vrachtauto, als bedoeld in artikel 1.1 de Wet wegvervoer goederen, dan wel van de in het kentekenregister vermelde toegestane maximummassa wordt overschreden.
Artikel 3
De looptijd van een last onder dwangsom bedraagt één jaar.
Artikel 4
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading.
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze beleidsregel zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat,