{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel kostenvergoedingen Wet WIA

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.
Beleidsregel kostenvergoedingen Wet WIA
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 41a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
Besluit:
1.
Degene die in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen wordt opgeroepen te verschijnen op een kantoor van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, dan wel bij een door of vanwege het UWV aangewezen deskundige, heeft aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies.
2.
Indien naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen begeleiding noodzakelijk is, heeft ook de begeleider aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies.
Artikel 2
De vergoeding van reiskosten wordt gesteld op de kosten van de reis met openbaar vervoer, zoals die langs de kortste gebruikelijke en goedkoopste weg wordt afgelegd.
Artikel 3
Indien de opgeroepene vanwege medische klachten of lichamelijke beperkingen is aangewezen op eigen of bijzonder vervoer, wordt de hoogte van de vergoeding bepaald op de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Artikel 4
De vergoeding van verblijfkosten wordt gesteld op het bedrag van de werkelijke, naar redelijkheid gemaakte, kosten.
Artikel 5
De vergoeding voor tijdverlies wordt gesteld op het bedrag van de gederfde inkomsten, doch per etmaal ten hoogste op het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet WIA.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 december 2005.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 13 december 2005
De
voorzitter