{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 32a, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1
Aan de werkgever of de werknemer die heeft verzocht om het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 32, eerste, tweede, derde of vierde lid van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen brengt het UWV kosten in rekening ten bedrage van:
a. € 400 indien de verzoeker de werkgever is;
b. € 100 indien de verzoeker de werknemer is.
Artikel 1a
In afwijking van artikel 1 brengt het UWV geen kosten in rekening aan de werkgever wiens verzoek om het instellen van een onderzoek is gedaan ten behoeve van het indienen van een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 671b, vierde en vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2
Het Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 19 december 2012
Voorzitter Raad van bestuur UWV,