Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel koel- en vriesinstallatie aan boord van vissersvaartuigen met een koudemiddel inhoud van meer dan 3 kg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel koel- en vriesinstallatie aan boord van vissersvaartuigen met een koudemiddel inhoud van meer dan 3 kg
Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 4.15, eerste lid, van het Vissersvaartuigenbesluit 2002;
Besluit:
Artikel 1
Deze beleidsregel is van toepassing op vissersvaartuigen die zijn geregistreerd in het register, bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen.
Artikel 2
Aan het gestelde in artikel 4.15, lid 1, van het Vissersvaartuigenbesluit 2002 wordt voldaan, indien:
a. de installatie is ontworpen en geconstrueerd in overeenstemming met de regels van een erkend klassenbureau;
b. in aanvulling op het gestelde onder a een risico analyse is uitgevoerd;
c. voor de geklasseerde vissersvaartuigen is voorzien in een klasse notatie.
1.
De schipper draagt zorg voor het periodiek doen uitvoeren van de noodzakelijke controles en onderhoudswerkzaamheden.
2.
De schipper ziet er op toe dat het verlies van koudemiddel zo veel mogelijk wordt voorkomen.
3.
Een installatie waaruit door lekkage of ander defect koudemiddel is ontsnapt wordt pas bijgevuld met koudemiddel als de lekkage of het defect is verholpen.
4.
Lekkage van koudemiddelen en andere defecten dienen zo spoedig mogelijk te worden verholpen.
Artikel 4
Voor controle van de goede werking van de installatie gelden de volgende maatregelen:
1.
Controle en lekdetectie
a. controle op correct functioneren en lekkage ten minste 1 keer per 12 maanden bij installaties met een inhoud van 3 kilogram koudemiddelinhoud of meer;
b. controle op correct functioneren en lekkage ten minste 1 keer per 3 maanden bij installaties met een inhoud van 30 kilogram koudemiddelinhoud of meer;
c. controle op correct functioneren en lekkage ten minste 1 keer per maand bij installaties met een inhoud van 300 kilogram koudemiddelinhoud of meer;
d. elke ruimte waarin een installatie met een koudemiddelinhoud van 1000 kilogram of meer is ondergebracht, is voorzien van permanent werkende detectieapparatuur;
e. in elke visverwerkingruimte waar als gevolg van lekkage van het toegepaste koudemiddel de MAC-waarde kan worden overschreden is permanent werkende detectieapparatuur aanwezig.
2.
De schipper is in staat op verzoek informatie te verschaffen over de staat van onderhoud van de koel- en vriesinstallatie.
3.
De controles en reparaties worden uitgevoerd door een ter zake kundig persoon.
Artikel 5
Onder een ter zake kundig persoon, als genoemd in artikel4, lid 3, wordt verstaan:
a. een gediplomeerde monteur;
b. een bemanningslid met een werktuigkundige bevoegdheid krachtens de Zeevaartbemanningswet.
Het
hoofd van de Scheepvaartinspectie