Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel instemming tarieven luchtvaartmaatschappijen ex Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel van de Minister van Verkeer en Waterstaat inzake de instemming met tarieven van luchtvaartmaatschappijen als bedoeld in het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2 van het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
Niet-communautaire luchtvaartmaatschappij: een luchtvaartmaatschappij die niet beschikt over een geldige, door een lidstaat van de Europese Unie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEG L 293/3) afgegeven exploitatievergunning.
Artikel 2
De beleidsregel is van toepassing op het verzoek om instemming met tarieven van niet-communautaire luchtvaartmaatschappijen als bedoeld in het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer .
1.
Onverminderd artikel 5 van het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer keurt de Minister van Verkeer en Waterstaat tarieven van luchtvaartmaatschappijen goed indien deze in redelijke verhouding staan tot de volledig toegerekende kosten op lange termijn van de aanvragende luchtvaartmaatschappij met inachtneming van andere relevante factoren.
2.
Als andere relevante factoren, als bedoeld in het eerste lid, gelden in ieder geval:
a. de behoefte van de consumenten;
b. de noodzaak van een bevredigende opbrengst van de investering;
c. de concurrentie op de markt, inclusief de tarieven van de andere luchtvaartmaatschappijen die dezelfde route bedienen; en
d. de noodzaak om dumping te voorkomen.
3.
Het feit dat een voorgesteld tarief lager is dan de tarieven van andere luchtvaartmaatschappijen, is geen voldoende reden om de goedkeuring te weigeren.
Artikel 4
Deze beleidsregel treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van het Besluit van 5 maart 2009, houdende wijziging van het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer en enkele andere besluiten in werking treedt.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister