Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel van de beleidsregel
3. Juistheid informatie
4. Specifieke en algemene informatie
5. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
Ingevolge artikel 40, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot de informatieverstrekking namens ziektekostenverzekeraars.
1. Reikwijdte
Deze beleidsregel is van toepassing op ziektekostenverzekeraars als bedoeld in artikel 1 sub f van de Wmg.
2. Doel van de beleidsregel
Op grond van artikel 40 lid 3 van de Wmg dragen ziektekostenverzekeraars zorg voor de door of namens hen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie over een product of dienst, waaronder reclame-uitingen. Deze informatie mag geen afbreuk doen aan het bepaalde bij of krachtens Wmg , de Zvw of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de informatie mag ook niet misleidend zijn.
Het doel van deze beleidsregel is om te expliciteren welke verantwoordelijkheden ziektekostenverzekeraars hebben wanneer vergelijkingssites informatie verstrekken namens de verzekeraars.
3. Juistheid informatie
Als een ziektekostenverzekeraar een overeenkomst, zoals een bemiddelingsovereenkomst, sluit met de beheerder van een vergelijkingssite, draagt de verzekeraar er zorg voor dat er geen onjuiste informatie verstrekt wordt over het polisaanbod van de verzekeraar op de betreffende vergelijkingssite.
4. Specifieke en algemene informatie
Informatie als bedoeld in artikel 4 omvat alle informatie over het polisaanbod van de verzekeraar, waaronder de informatie over de polisvoorwaarden en de uitleg van termen die in de beschrijving van de polis op de vergelijkingssite worden gehanteerd.
5. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze beleidsregel wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 november 2015.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites’