{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Autoriteit Financiële Markten
Inleiding
2.1. Correcte informatie
2.2. Duidelijke en niet-misleidende informatie
2.2.1. Wanneer is informatie vindbaar?
2.2.2. Wanneer is informatie begrijpelijk?
2.2.3. Wanneer is informatie evenwichtig?
2.3. Wat zijn voorbeelden van niet-duidelijke en/of misleidende informatie?
4.1. Sparen: wat zijn relevante kenmerken?
4.1.1. Wat zijn relevante kenmerken van spaarproducten?
4.1.2. Wat zijn relevante kenmerken van een spaardeposito?
4.1.3. Wat zijn relevante kenmerken van een achtergesteld deposito?
4.1.4. Wat zijn relevante kenmerken van een fiscaal gefaciliteerde spaarrekening?
4.2. Lenen: wat zijn relevante kenmerken?
4.2.1. Wat zijn relevante kenmerken van een doorlopend krediet?
4.2.2. Wat zijn relevante kenmerken van een aflossingsvrije hypotheek?
4.3. Verzekeren: wat zijn relevante kenmerken?
4.3.1. Wat zijn relevante kenmerken van een overlijdensrisicoverzekering?
4.3.2. Wat zijn relevante kenmerken van een uitvaartverzekering?
4.3.3. Wat zijn relevante kenmerken van een autoverzekering?
4.3.4. Wat zijn relevante kenmerken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
4.4. Beleggen: wat jn relevante kenmerken?
4.4.1. Wat zijn relevante kenmerken van een recht van deelneming in een beleggingsinstelling?
4.4.2. Wat zijn relevante kenmerken van een effect?
4.4.3. Wat zijn relevante kenmerken van een scheepsinvestering?
4.4.4. Gestructureerde producten: wat zijn relevante kenmerken?
4.4.5. Contract for Difference (CfD): wat zijn relevante kenmerken?
6.1. De kredietwaarschuwing
6.2. Goederenkrediet
6.3. Debetrentevoet
7. Vrijstellingsvermelding – wel of geen toezicht van de AFM?
8. Wet oneerlijke handelspraktijken (Wohp)
8.1. Wanneer geldt de Wohp voor mijn product?
8.2. Wat is essentiële informatie?
8.3. Wanneer is er sprake van een misleidende handelspraktijk?
8.4. Bij een vrijgesteld product mag niet de indruk worden gewekt dat dit product onder toezicht staat
9. Slotbepalingen
9.1. Wanneer wordt de Beleidsregel geëvalueerd?
9.2. Zijn er intrekkingen?
9.3. Wanneer treedt de Beleidsregel in werking?
9.4. Wat is de citeertitel van de Beleidsregel?
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Informatieverstrekking

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel Informatieverstrekking
Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking door financiële ondernemingen over financiële producten en diensten?
Autoriteit Financiële Markten
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.
Inleiding
ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored
2.1. Correcte informatie
Wat verstaan wij onder correcte informatie?
Bij de beoordeling of de informatie correct is, kijken wij in ieder geval of:
de informatie inhoudelijk juist is;
de consument krijgt wat hem wordt verteld;
er geen tegenstrijdigheden in de informatie zitten, zowel binnen een document als tussen verschillende informatiedragers.
Als informatie op een website niet in overeenstemming is met de voorwaarden van het product, dan is deze informatie niet correct.
In een rekentool over hypotheken worden maandlasten en jaarlijkse kostenpercentages getoond op basis van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), terwijl bij de achterliggende berekeningen van de rekentool geen rekening wordt gehouden met de eisen die worden gesteld aan een hypotheek die onder NHG wordt verstrekt.
Als een onderneming op de website vermeldt dat zij de grootste aanbieder van beleggingsfondsen van Nederland is, terwijl de onderneming geen beleggingsfondsen aanbiedt en alleen maar orders ontvangt en doorgeeft.
2.2. Duidelijke en niet-misleidende informatie
ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored
2.2.1. Wanneer is informatie vindbaar?
De vindbaarheid van informatie hangt af van de structuur van de informatiedragers. Het is van belang dat de informatiedragers goed gestructureerd zijn. De gekozen structuur (paragrafen, kopteksten) moet goed aansluiten bij de behoefte van de lezer. Ook moeten informatiedragers onderling een duidelijke samenhang vertonen. De consument moet gemakkelijk zijn weg vinden in de verstrekte informatie. Het gaat hierbij dus niet om de beschikbaarheid van informatie, maar om de vindbaarheid van informatie binnen een website, binnen een document of binnen een pakket aan documenten. Consumentenonderzoek is een goed hulpmiddel om te bepalen of informatie vindbaar is voor de doelgroep.
Bij de beoordeling of de informatie vindbaar is, kijkt de AFM in ieder geval of:
alle relevante kenmerken vindbaar zijn binnen informerende documenten over een product;
onderwerpen die aan elkaar gerelateerd zijn, bij elkaar staan. Een voorbeeld hiervan is dat bij fiscale producten de fiscale aftrek en de belasting over het latere inkomen bij elkaar worden beschreven.
De informatie in een document is moeilijk vindbaar als een duidelijke inhoudsopgave ontbreekt of als informatie die op verschillende plekken staat, gecombineerd moet worden om een belangrijke lezersvraag volledig te beantwoorden.
Informatie op een website is moeilijk vindbaar als informatie die bij elkaar hoort niet direct op dezelfde pagina staat en ook niet aan elkaar gekoppeld is door bijvoorbeeld een duidelijke verwijzing.
2.2.2. Wanneer is informatie begrijpelijk?
Bij de beoordeling of de informatie begrijpelijk is, kijkt de AFM in ieder geval of:
de informatie zo weinig mogelijk moeilijke termen, waaronder juridisch jargon, bevat;
u moeilijke begrippen die wel worden gebruikt eenvoudig uitlegt;
u informatie zo simpel mogelijk uitlegt;
u de informatie zo expliciet mogelijk weergeeft.
Consumentenonderzoek is een goed hulpmiddel om te bepalen of informatie begrijpelijk is voor de doelgroep.
bevat zowel de relevante voordelen als de relevante nadelen en risico’s van het product;
maakt de nadelen en risico’s van het product even inzichtelijk als de voordelen;
omschrijft de (beperkende) voorwaarden en risico’s van kenmerken van het product die worden genoemd in een informatiedrager. Bijvoorbeeld: als de fiscale aftrek bij een product wordt vermeld, maar er niet wordt aangegeven dat op een later moment alsnog belasting betaald moet worden, dan is de informatie niet evenwichtig.
2.3. Wat zijn voorbeelden van niet-duidelijke en/of misleidende informatie?
ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored
4.1. Sparen: wat zijn relevante kenmerken?
ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored
de hoogte van de rente die wordt uitgekeerd in de verschillende situaties (bijvoorbeeld een actierente)
de rentevorm (vast of variabel)
de periode waarop het rentepercentage ziet (bij periode kan gedacht worden aan: een jaar, kwartaal, maand e.d.)
de opnamekosten
de kosten voor vroegtijdige beëindiging
het valutarisico
verplichte periodieke inleg en/of het maximum aan de (periodieke) inleg
minimaal aan te houden spaartegoed/inleg
beperkingen aan de bestedingsdoeleinden
beperkingen aan het opnemen van de inlegDepositogarantiestelsel
Als voorbeeld een omschrijving van de volgende situaties:
Als het spaarproduct gericht is op de vermogende consument: het risico dat boven een bepaald bedrag het spaartegoed niet onder het depositogarantiestelsel valt.
Als een spaarproduct wordt aangeboden door een onderneming die is aangesloten bij een buitenlands garantiestelsel: dat het product valt onder een buitenlands garantiestelsel en de werking en voorwaarden van dat stelsel.
Als meerdere entiteiten/handelsnamen vallen onder één bankvergunning: dat de garanties van het depositogarantiestelsel gelden voor het totaal van de tegoeden van de verschillende entiteiten/handelsnamen tezamen.
opnamekosten bij een spaarrekening met een variabele rente
4.1.2. Wat zijn relevante kenmerken van een spaardeposito?
Naast de relevante kenmerken die voor alle spaarproducten gelden, hebben spaardeposito’s in ieder geval nog twee andere kenmerken die voor een consument relevant zijn:
De wijze waarop wordt omgegaan met het geld op het spaardeposito na afloop van een termijn. Valt het geld vrij of wordt het spaardeposito automatisch verlengd?
Dat het deposito alleen met toestemming van de financiële onderneming tussentijds kan worden beëindigd of dat het deposito helemaal niet tussentijds opgenomen kan worden.
4.1.3. Wat zijn relevante kenmerken van een achtergesteld deposito?
Naast de relevante kenmerken die voor alle spaarproducten en spaardeposito’s gelden, hebben achtergestelde deposito’s in ieder geval nog drie andere kenmerken die voor een consument relevant zijn:
Dat de consument bij een eventueel faillissement van de bank alleen geld terugkrijgt als er nog geld over is in de boedel, nadat de andere schuldeisers zijn uitbetaald.
Of een achtergesteld deposito wel of niet onder het depositogarantiestelsel valt.
Dat de consument zijn geld niet tussentijds kan opnemen.
4.1.4. Wat zijn relevante kenmerken van een fiscaal gefaciliteerde spaarrekening?
De fiscale behandeling en deblokkering zijn relevante kenmerken bij fiscaal gefaciliteerde spaarrekeningen. U moet daarom uitleggen dat de fiscale aftrekbaarheid, de toekomstige belasting van de periodieke uitkeringen, de looptijd van het product en de bandbreedte van jaarlijkse stortingen een rol kunnen spelen bij de fiscale behandeling. Een relevant kenmerk is ook dat deblokkeren vergaande fiscale gevolgen heeft.
4.2. Lenen: wat zijn relevante kenmerken?
ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored
de te betalen rente
de rentevorm (vast of variabel)
in geval van een variabele rente, de voorwaarden waaronder de rente gewijzigd kan worden
de opnamekosten
de aanvullende voorwaarden om voor het krediet in aanmerking te komen (zoals af te sluiten verzekeringen of zekerheden die moeten worden gegeven)
de duur van de overeenkomst, of een indicatie hiervan
de voorwaarden bij overlijden van de kredietnemer
de manier waarop de reguliere aflossing en rentebetaling plaatsvinden
de mogelijkheid tot vervroegde aflossing en hoe de consument dit moet doen
de manier waarop het krediet kan worden opgenomen
het minimale/maximale in één keer op te nemen bedrag
de wijze waarop de kredietlimiet gewijzigd kan worden
de wijze waarop het termijnbedrag gewijzigd kan worden
de wijze waarop het krediet beëindigd kan wordenNiet-marktconforme kenmerken
Niet-marktconforme kenmerken zijn kenmerken van een product die voor deze productgroep niet gebruikelijk zijn in de markt.
de toetsing van de consument en de registratie van het krediet bij het Bureau Krediet Registratie
de mogelijke rentevastperiode, waarbij u moet vermelden dat de rente na de rentevastperiode opnieuw wordt vastgesteld
in geval van een variabele rente (of tarief met een rentevastperiode van korter dan 1 jaar):
? hoe deze is opgebouwd (het basistarief, de opslag en de componenten waaruit de opslag bestaat)
? onder invloed van welke factoren de opslag kan wijzigen
? dat de maandlasten kunnen fluctueren
als rentekortingen worden vermeld:
? de voorwaarden van de rentekortingen
? of de korting ook bij verlenging geldt
als er geïnformeerd wordt over (mogelijke rentekortingen op basis van) Nationale Hypotheek Garantie (NHG):
? de voorwaarden van NHG
? de kosten van NHG
? de vermelding of de korting ook bij verlenging wordt verkregen
de duur van de overeenkomst
de verplichting een verzekering ter waarborging van de hypotheek af te nemen
de verplichting de woning in onderpand aan de geldverstrekker te geven
de verplichting tot het doen passeren van de hypotheekakte bij de notaris
dat er gedurende de looptijd alleen rente wordt betaald en niet wordt afgelost
dat er geen vermogen wordt opgebouwd om de lening mee af te lossen
de verplichting om de lening aan het einde van de looptijd af te lossen (met eigen vermogen of de opbrengst van de verkoop van de woning)
de mogelijkheden om boetevrij af te lossen
als dit van toepassing is: een boeteclausule bij vervroegd aflossenFiscaliteit
De algemene vermelding dat er fiscale regels zijn die consequenties hebben voor de consument bij het aangaan van een hypotheek en waar de consument meer informatie hierover kan krijgen.Niet-marktconforme kenmerken
Niet-marktconforme kenmerken zijn kenmerken van een product die voor deze productgroep niet gebruikelijk zijn in de markt.
4.3. Verzekeren: wat zijn relevante kenmerken?
ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored
wat verzekerd is en gedurende welke periode
de uitsluitingen op de dekking, zoals oorzaken van overlijden waardoor geen uitkering plaatsvindt (Hierbij kan een duidelijke verwijzing naar de relevante artikelen in de voorwaarden volstaan.)
de ingangsdatum van de verzekering als deze direct kan worden aangevraagd en/of afgesloten
de factoren die de hoogte van de premie bepalen (Het volstaat als er bijvoorbeeld een rekentool beschikbaar is op basis waarvan consumenten de premie kunnen berekenen.)
een reële indicatie van de premie en/of koopsom
het feit dat de ingevulde gezondheidsverklaring kan leiden tot een premiewijziging, andere voorwaarden of tot weigering
de mogelijkheid tot afkoop van een koopsompolis en bijbehorende kosten
de productkenmerken die tussentijds gewijzigd kunnen worden (het optierecht)
de beperkingen van het optierecht
de te betalen successierechten
de mogelijkheid van kruislingse premiebetaling
het type verzekering (natura/kapitaal/natura-sommen/natura met aanvullend kapitaal)
een toelichting op de term ‘gemiddelde uitvaart’ als deze term wordt gebruikt
de dekking van het verzekerde (basis)pakket
de belangrijkste uitsluitingen van het verzekerde pakket/de verzekering
de werking van een eventueel ledenvoordeel
het type grafrechten dat is inbegrepen (inclusief de looptijd)
de beperkende voorwaarden met betrekking tot de uitkering van de verzekering (Hierbij moet u onder andere toelichten op welke wijze de verzekering uitkeert in het eerste verzekeringsjaar.)
of het restant van het te hoog verzekerde bedrag wordt teruggegeven aan de consument
het verschil in hoogte van de kosten tussen een crematie en een begrafenis
de hoogte van de totale premie, dit is de hoogte van de premie die de consument, afhankelijk van de wijze waarop hij wil betalen, maandelijks/per kwartaal/per jaar moet betalen
het bedrag waarvoor de consument verzekerd is (het ‘verzekerd kapitaal’)
de totale looptijd, en de invloed van de looptijd op de hoogte van de premie
de werking/wijze van indexering en het gevolg hiervan voor de hoogte van de premie
als u de koopsom of het deposito vergelijkt met sparen, het feit dat het geld in deze situatie niet onder het depositogarantiestelsel valt
mogelijkheden en eventuele kosten die verbonden zijn aan tussentijdse opname van het ingelegde geld
wat verzekerd is per soort verzekering
een beschrijving van de dekking van de hulpdienst in het binnen- en buitenland
de vergoeding bij total loss, de nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling
de uitsluitingen op de dekking (Hierbij kan een duidelijke verwijzing naar de relevante artikelen in de voorwaarden volstaan.)
de hoogte van het eigen risico en de bijbehorende voorwaarden
de ingangsdatum van de verzekering
de factoren die de hoogte van de premie bepalen (Het volstaat als er bijvoorbeeld een rekentool beschikbaar is op basis waarvan consumenten de premie kunnen berekenen.)
de hoogte van de premie
de bonus/malusinschaling bij afsluiten van de verzekering, de trede en de korting op de premie
een directe verwijzing naar de informatie over het bonus/malussysteem en de schades die hierop van invloed zijn (Hierbij kan een duidelijke verwijzing naar de relevante artikelen in de voorwaarden volstaan.)
de regels die gelden voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren
de verschillen in schadevergoeding als gevolg van samenwerking met derden bij de afhandeling van de schade, zoals schadeherstelbedrijven
beroepsklasse
eindleeftijd
uitkeringsduur
wachttijd/eigen risico
soort dekking (beroepsarbeid/passende arbeid/gangbare arbeid)
indexatie
uitkeringsdrempel
medische uitsluitingen (die voor alle verzekerden van toepassing zijn)
leeftijd van de verzekerde
wijziging beroep en/of werkzaamheden
daling of stijging van inkomen
wijziging verzekerde bedragen
afhandelen van een claim
tijdelijke stopzetting verzekering
verblijf buitenland
sommen- of schadeverzekering
contractsduur
opzegtermijn
4.4. Beleggen: wat jn relevante kenmerken?
ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored
4.4.1. Wat zijn relevante kenmerken van een recht van deelneming in een beleggingsinstelling?
Voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling hebben wij geen lijst opgesteld met relevante kenmerken waarover de belegger moet worden geïnformeerd. Wel hebben wij eerder de volgende interpretatie gedaan over rechten van deelneming in een beleggingsinstelling:
De mate van verhandelbaarheid van een deelnemingsrecht moet worden vermeld.
4.4.2. Wat zijn relevante kenmerken van een effect?
Voor effecten hebben wij geen lijst opgesteld met relevante kenmerken waarover de belegger moet worden geïnformeerd. Wel hebben wij eerder de volgende interpretatie gedaan over effecten:
Als een obligatie achtergesteld is, moet u dit vermelden en uitleggen wat dit betekent.
de cyclische markt
het financiering- en herfinancieringrisico
de afwijkende verkoopopbrgst
het valutarisicoRendement
Informeer de consument over de variabelen die een grote invloed hebben op het rendement en over de wijze waarop deze variabelen het rendement beïnvloeden.Kosten
Informeer de consument over de kosten die hij naast zijn inleg moet betalen. Leg daarnaast uit dat een groot deel van de kosten om het schip te bouwen en te exploiteren vaste kosten zijn en dat hierdoor het rendement op de investering snel vermindert bij tegenvallende opbrengsten.Verhandelbaarheid
Scheepsinvesteringen zijn niet altijd verhandelbaar, waardoor de kans bestaat dat de consument gedurende de looptijd niet over zijn geld kan beschikken. Leg dit uit en vertel ook over de wijze waarop hij zijn participatie kan verkopen.Aansprakelijkheid/maximaal verlies
Scheepsinvesteringen worden aangeboden in verschillende beleggingsvormen die verschillende consequenties hebben voor de aansprakelijkheid van de consument. De aansprakelijkheid kan tijdens de looptijd veranderen. Informeer de consument over zijn aansprakelijkheid en over welk deel van zijn vermogen hij kan verliezen.Financiering schip
Het schip wordt vaak voor een groot deel gefinancierd met een hypothecaire geldlening. Dit heeft grote consequenties voor de belegging. Informeer de consument over de consequenties die de financiering van het schip kan hebben.Fiscaliteit
Als er een fiscale regeling van toepassing is, moet de consument geïnformeerd worden over de voorwaarden voor het gebruik van deze regeling en welke consequenties dit voor hem heeft. Vertel ook aan welke voorwaarden hij moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de regeling.
4.4.4. Gestructureerde producten: wat zijn relevante kenmerken?
Een gestructureerd product, hierna ‘note’ genoemd, is een financieel instrument dat is opgebouwd uit meerdere vermogenstitels, bijvoorbeeld obligaties, opties en aandelen. Voor ‘notes’ hebben wij geen lijst opgesteld met relevante kenmerken waarover de consument moet worden geïnformeerd. Wel hebben wij eerder de volgende interpretaties gedaan over ‘notes’. Het doel van de interpretaties is om de werking van de ‘note’ en het daarbij behorende rendement en risico goed weer te geven, zodat de consument niet voor verrassingen komt te staan tijdens en aan het einde van de looptijd van het product.
U moet de kosten vermelden en bij voorkeur de absolute kosten.
Als dit van toepassing is, moet u de mogelijkheid tot eerder aflossen vermelden.
U moet vermelden welke kenmerken van de ‘note’ een grote invloed kunnen hebben op het rendement van de ‘note’. Dit geldt ook voor de kenmerken van de onderliggende waarde.
U moet uitleggen op welke wijze deze kenmerken het rendement kunnen beïnvloeden.
U moet vermelden welke keuzes zijn gemaakt bij het samenstellen van het proct en uitleggen welke consequenties de gemaakte keuzes hebben voor de belegger.
De onderstaande voorbeelden illustreren welke informatie de AFM relevant vindt ten aanzien van de werking van de ‘notes’:Voorbeeld 1: Middeling
Als de eindwaarde door middeling tot stand komt, moet u de werking hiervan uitleggen. Daarnaast moet u duidelijk maken dat middeling zowel nadelig als voordelig kan zijn voor het rendement op einddatum van de ‘note’ als de onderliggende waarde in de middelingsperiode wijzigt. Wanneer bijvoorbeeld de koers stijgt van de onderliggende waarden, kan dit nadelig zijn voor het rendement op einddatum van de ‘note’. Wanneer de koers daalt van de onderliggende waarden, kan dit voordelig zijn voor het rendement op einddatum van de ‘note’.Voorbeeld 2: Dividend
Als de onderliggende waarde dividend uitkeert, moet u duidelijk maken dat bij een belegging in de ‘note’ het dividend niet wordt ontvangen en moet u vermelden hoeveel dividend de onderliggende waarde in het verleden heeft uitgekeerd. Als dit van toepassing is, moet u uitleggen dat hoe hoger het dividend is dat wordt uitgekeerd, hoe lager de verwachte koersstijging van de onderliggende waarde is. Als de hoogte van het dividend bepalend is geweest in de keuze van de onderliggende waarde, moet u dit toelichten.Voorbeeld 3: Grondstoffen
Als voor de totstandkoming van het rendement het verschil tussen de spotprijzen en de futureprijzen relevant is, moet u het verschil tussen de spotprijzen en de futureprijzen uitleggen (‘backwardation’ en ‘contango’). Daarnaast moet u vermelden of bij de gekozen onderliggende waarde sprake is van ‘backwardation’ of ‘contango’, welke invloed dit heeft op het verwachte rendement en of dit kenmerk bepalend is geweest voor de keuze van de onderliggende waarde.Voorbeeld 4: Volatiliteit
Als voor een product geldt dat de beweeglijkheid van de onderliggende waarde het verwachte rendement beïnvloedt, moet u dit effect beschrijven. Ook moet u vermelden wat de verwachting is van de beweeglijkheid van de gekozen onderliggende waarde en de invloed hiervan op het verwachte rendement.Voorbeeld 5: Correlatie
Als voor een product geldt dat de correlatie tussen de onderliggende waarden het verwachte rendement beïnvloedt (en dus verhoogt of verlaagt), moet u dit kenmerk beschrijven. Ook moet u inzicht geven in de correlatie van de gekozen onderliggende waarden van de ‘note’ en de consequenties daarvan voor het verwachte rendement.
Als de ‘note’ tussentijds kan worden afgelost door de uitgevende instelling tegen een van te voren vastgestelde waarde, moet u duidelijk maken dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de ‘note’ tussentijds hoger zal noteren dan de waarde bij tussentijdse aflossing.
Als de ‘note’ verschillende peildata kent waarop deze wordt beëindigd tegen vooraf vastgestelde voorwaarden en vooraf vastgestelde bedragen, moet u duidelijk maken dat hoe langer de ‘note’ bestaat, hoe kleiner de kans wordt dat deze op einddatum een positief rendement zal hebben.Voorbeeld 7: Tussentijds koersverloop
De informatieverstrekking moet duidelijk maken wat de belangrijkste factoren zijn die de tussentijdse koers van de ‘note’ beïnvloeden en op welke wijze zij de koers beïnvloeden.Voorbeeld 8: Keuze van onderliggende waarde(n)
De informatieverstrekking moet duidelijk maken om welke fundamentele en/of producttechnische redenen de onderliggende waarde(n) is/zijn gekozen. Fundamentele redenen hebben bijvoorbeeld te maken met de verwachte koersontwikkeling van de onderliggende waarde(n). Producttechnische redenen zijn kenmerken van de onderliggende waarde die de ‘note’ zijn eigenschappen kunnen geven, zoals participatiegraad en garantiewaarde. Een voorbeeld hiervan is dat bij een aandeel met een hoog dividend extra geld beschikbaar kan zijn om de ‘note’ een hogere garantiewaarde of participatiegraad te geven.
4.4.5. Contract for Difference (CfD): wat zijn relevante kenmerken?
Werking van het product
Om een goed inzicht te verwerven in het product is het voor de belegger relevant om het concept van het product goed te begrijpen. Een CfD is een financieel contract ter verrekening van verschillen. In de praktijk is dat vaak een contract tussen de belegger zelf en de aanbieder, waarbij het verschil tussen de aan- en verkoopprijs van een onderliggende waarde in geld wordt verrekend. In dat geval moet u de belegger over onderstaande kenmerken informeren:
U moet uitleggen wat een CfD is.
U moet uitleggen dat CfD’s verschillende onderliggende waarden hebben, zoals aandelen, indices, valuta’s en grondstoffen. Ook moet u de belegger informeren over de onderliggende waarden waarop hij een contract kan afsluiten.
U moet de begrippen ‘short’ en ‘long’ uitleggen. Daarnaast moet u aangeven wanneer verlies en wanneer winst wordt behaald op deze twee posities.
De werking van de ‘margin’ en de margeverplichting die aangehouden moet worden, moet u uitleggen. Daarnaast moet de belegger weten dat hij een ‘margin call’ kan krijgen met het verzoek om geld bij te storten wanneer de op de rekening aanwezige margin te laag is. Ook is het voor de belegger relevant te weten dat de positie door de aanbieder wordt gesloten als niet wordt voldaan aan de ‘margin call’.
De werking van de hefboom waarvan de CfD gebruik maakt moet u uitleggen. Daarnaast is het van belang dat de belegger wordt geïnformeerd over de mogelijke hoogtes van de hefbomen waarmee hij kan beleggen.
U moet de relatie tussen de margin en de hefboom uitleggen; de margin die moet worden aangehouden is lager als de hefboom groter is.
De aanwezige risicobeheersende maatregelen moet u uitleggen.
Leg uit dat CfD’s in principe een onbeperkte looptijd hebben.Risico’s
Vanwege het risicovolle karakter van CfD’s is het voor de belegger relevant een duidelijk overzicht te hebben van alle risico’s die gepaard gaan met beleggen in CfD’s. U moet de belegger over onderstaande risico’s informeren:
Leg uit dat beleggen in CfD’s een zeer riskante vorm van beleggen is en kan resulteren in grote verliezen, bijvoorbeeld van de gestorte margin en de totale waarde van het gesloten contract.
Leg uit dat de hefboomwerking een belegging in een CfD risicovoller maakt dan een beleging in de onderliggende waarde. Kleine koersbewegingen kunnen door de hefboom resulteren in grote verliezen, hoe hoger de hefboom hoe groter het risico.
Leg uit dat de onderliggende waarden specifieke risico’s hebben die invloed hebben op het resultaat van een CfD.
Als een belegging in een onderliggende waarde is genoteerd in een andere valuta dan de euro, dan moet u uitleggen dat er sprake is van valutarisico.
Leg uit dat zeer snelle koersdalingen van de onderliggende waarden ervoor kunnen zorgen dat risicobeheersende maatregelen mogelijk niet werken.
Leg uit dat er sprake is van een kredietrisico op de aanbieder.
Omdat handel in CfD’s plaatsvindt via internet, moet u uitleggen dat storingen kunnen leiden tot grote verliezen wanneer orders niet uitgevoerd kunnen worden bij de aanbieder of bij de belegger.
Leg uit dat de slotkoers en de openingskoers van een onderliggende waarde ver uit elkaar kunnen liggen, waardoor het risicovol is om posities aan te houden als de beursen sluiten, als niet 24 uur per dag en zeven dagen per week kan worden gehandeld in de CfD.Opbrengsten/Kosten
U moet de belegger informeren over de variabelen die zijn rendement in grote mate beïnvloeden en over de wijze waarop deze het rendement beïnvloeden. Het uiteindelijke rendement op een CfD wordt mede bepaald door de kosten die in rekening worden gebracht op de CfD. Daarom is het voor de belegger relevant dat u alle kosten separaat benoemt en dat u uitlegt hoe deze worden berekend. Wanneer voorbeelden zijn opgenomen in de informatieverstrekking over de kosten, het rendement of over de werking van het product, dan moeten alle kosten in het voorbeeld worden meegenomen. U moet de belegger over onderstaande kenmerken informeren:
Leg uit dat het verschil tussen de aan- en verkoopprijs vn een onderliggende waarde in geld wordt verrekend en dat dit mede bepalend is voor het rendement.
Leg uit dat de grootte van de hefboom mede bepalend is voor het rendement.
Leg uit dat de hoogte van de kosten medebepalend zijn voor het rendement.
De spread is het verschil tussen de bied- en laatkoers van de onderliggende waarde van de CfD. Om aanbieders te kunnen vergelijken moet de belegger weten welke spread wordt gehanteerd bij de verschillende onderliggende waarden.
Geef informatie over de financieringskosten die betaald moeten worden voor de aangehouden posities. Daarnaast moet u uitleggen hoe deze financieringskosten berekend worden.
Geef informatie over de rentevergoeding die op de margin wordt uitgekeerd/verhaald. Daarnaast moeten de bepalingen en voorwaarden ten aanzien van de rentevergoeding op de margin worden vermeld.
Leg uit dat de kosten groter worden als een CfD voor langere tijd wordt aangehouden.Doelgroep
Het is voor de belegger relevant om te weten dat beleggen in CfD’s in beginsel alleen geschikt is voor een specifieke groep beleggers. De belegger moet voldoende ervaring hebben met een dergelijk product en moet zich het kunnen veroorloven om niet alleen de gestorte margin, maar mogelijk de totale waarde van het gesloten contract, te kunnen verliezen.
De minimaal benodigde inleg om in CfD’s te mogen handelen, moet worden vermeld.
Alle situaties waarin de aanbieder de posities van de belegger kan sluiten, naast het niet voldoen aan de marginverplichting, moeten worden vermeld.Uitstapmogelijkheden of verhandelbaarheid
Beleggers moeten worden geïnformeerd over de uitstapmogelijkheden en de verhandelbaarheid van een CfD.
Leg uit dat de aanbieder van CfD’s de markt ‘maakt’.
De prijsvorming van een CfD moet worden uitgelegd.
De tijden waarop in de CfD gehandeld kan worden per onderliggende waarde, moeten worden vermeld.Relevante kenmerken beleggingsdienst gerelateerd aan CfD
Bij het beleggen in CfD’s is het voor de belegger niet alleen van belang de relevante kenmerken te kennen, maar ook de relevante kenmerken van het gebruikte orderplatform. Daarom moet u de volgende relevante kenmerken uitleggen:
U moet uitleggen welke mogelijkheden het ordersysteem eeft om de risico’s van handel in een CfD te beperken.
Om de aangeboden beleggingsdienst te kunnen beoordelen, moet de consument weten welke software wordt gebruikt.
6.1. De kredietwaarschuwing
Mag u de kredietwaarschuwing zelf vormgeven?
Nee. In alle reclame-uitingen voor krediet gericht op de Nederlandse markt moet het vaste format worden gebruikt dat is opgesteld door de AFM. Dit format is te vinden op de website van de AFM.Mag u de kredietwaarschuwing ook in een andere taal dan Nederlands (bijvoorbeeld Engels) opnemen?
Nee. De kredietwaarschuwing is uitsluitend beschikbaar in het Nederlands. Het is dus niet mogelijk om de kredietwaarschuwing in een andere taal te tonen.
Om consumenten volledig te informeren kunt u er eventueel voor kiezen om in een vreemde taal een korte tekstuele toelichting op de kredietwaarschuwing te geven, waaruit het doel van de afbeelding blijkt. Vanzelfsprekend mag de tekstuele toelichting geen afbreuk doen aan de kredietwaarschuwing.Moet u de kredietwaarschuwing en de krediettabel opnemen in een reclame-uiting voor krediet met 0% rente?
Ja, ook wanneer u adverteert met 0% rente moet u zowel de kredietwaarschuwing als de krediettabel opnemen in de reclame-uiting. De kredietwaarschuwing en krediettabel moeten worden opgenomen in elke (zelfstandige) reclame-uiting voor krediet. Voor de krediettabel geldt dat deze moet worden opgenomen in alle reclame-uitingen voor krediet waarin een debetrentevoet of andere gegevens over de kosten van een krediet worden vermeld. Dit geldt ook bij een lening waar 0% rente in rekening wordt gebracht.Waar moet u de kredietwaarschuwing opnemen op een website die bestaat uit meerdere webpagina’s?
Elke webpagina moet afzonderlijk beoordeeld worden op de aanwezigheid van reclame-uitingen. Het is hierdoor (mogelijk) niet voldoende de kredietwaarschuwing alleen op de startpagina te tonen. Als een website bestaat uit meerdere pagina’s, dan moet u de kredietwaarschuwing opnemen op alle pagina’s die als reclame-uiting kwalificeren. Het idee hierachter is dat de onderliggende pagina’s ook zelfstandig te bekijken zijn zonder dat de startpagina geopend hoeft te worden.Moet u de kredietwaarschuwing op internet ook opnemen in banners, bewegende beelden of audiobestanden?
Reclame-uitingen op internet zijn minder statisch dan schriftelijke reclame-uitingen. Dit houdt in dat ook bewegende reclame-uitingen (zoals een bewegende banner en filmpjes in bannerformaat) mogelijk zijn. Ook in deze reclame-uitingen op internet moet de kredietwaarschuwing getoond worden.Moet u de kredietwaarschuwing opnemen in een reclame-uiting voor creditcards?
In een reclame-uiting voor een creditcard moet de kredietwaarschuwing worden opgenomen als er ook reclame wordt gemaakt voor de kredietfaciliteit van de creditcard. Bijvoorbeeld als een rentepercentage of de mogelijkheid tot gespreid terugbetalen wordt genoemd.Hoe moet u de kredietwaarschuwing opnemen als lechts een deel van de internetpagina reclame-uitingen bevat?
Als slechts een deel van de internetpagina kan worden aangemerkt als reclame-uiting, moet de kredietwaarschuwing opgenomen worden in het gedeelte van de website dat wordt aangemerkt als reclame-uiting. Hierbij gelden voor het opnemen van de kredietwaarschuwing de reguliere regels voor het opnemen van de kredietwaarschuwing in een reclame-uiting.Hoe moet u de kredietwaarschuwing opnemen in audio reclame-uitingen?
Reclame-uitingen voor krediet die via radio of internet te beluisteren zijn, moeten een geluidsfragment met een kredietwaarschuwing bevatten. Het format voor het geluidsfragment is hier te vinden. Het geluidsfragment moet direct aansluitend aan de reclame-uiting worden afgespeeld. Hiermee wordt bedoeld dat de kredietwaarschuwing meteen na het einde van de reclame-uiting moet worden afgespeeld. Reclame-uitingen met geluid maar zonder beeld (bijvoorbeeld op internet) moeten aan dezelfde eisen voldoen als reclame-uitingen via de radio.Hoe moet u de kredietwaarschuwing opnemen in een banner?
De kredietwaarschuwing moet gecentreerd bovenaan in de reclame-uiting moet worden getoond. Bij een banner die uit meerdere of bewegende beelden bestaat (bijvoorbeeld een flashbanner) moet de kredietwaarschuwing in elk beeld worden opgenomen.Hoe moet u de kredietwaarschuwing opnemen in een reclame-uiting van meerdere pagina’s, over slechts één financieel product of één financiële dienst? (Bijvoorbeeld een brochure, mogelijk voorzien van een voorblad/kaft.)
U moet de kredietwaarschuwing opnemen op de eerste pagina van de reclame-uiting. Als de voorpagina van de reclame-uiting al wervend is, dan wordt deze pagina aangemerkt als eerste pagina.Hoe moet u de kredietwaarschuwing opnemen in een reclame-uiting zonder kleur?
In de kredietwaarschuwing is een figuur opgenomen met een ‘blok aan zijn been’, dat volgens het format voor de kredietwaarschuwing rood gekleurd moet zijn. Als in een reclame-uiting geen kleur is opgenomen, dan is het toegestaan om af te wijken van het vaste format door de kredietwaarschuwing zwart/wit op te nemen.
6.2. Goederenkrediet
ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored
6.3. Debetrentevoet
Hoe moet u omgaan met verplicht te verstrekken informatie als u in een reclame-uiting ook de debetrentevoet van een andere onderneming noemt?
U moet in dit geval ook de verplicht te verstrekken informatie van de andere onderneming opnemenin de reclame-uiting. Dit geldt ook indien u reclame maakt voor een hypothecair krediet.
7. Vrijstellingsvermelding – wel of geen toezicht van de AFM?
Op basis van de Wft kunnen producten zijn vrijgesteld van vergunningplicht of prospectusplicht. Dit is voor de vergunningplicht bijvoorbeeld het geval bij beleggingen van tenminste € 100.000 per beleggingsobject. Om gebruik te mogen maken van de vrijstelling moet er een vrijstellingsvermelding worden opgenomen in reclame-uitingen en andere documenten waarin een aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld. In de Nrgfo wordt uitgelegd hoe de vrijstellingsvermelding, per medium, moet worden opgenomen. In de Toelichting wordt dit nader toegelicht. De onderstaande interpretaties zijn daar een aanvulling op.Waar moet de vrijstellingsvermelding staan op een website die bestaat uit meerdere pagina’s of tabbladen?
De vrijstellingsvermelding moet zichtbaar zijn op elke vermeldingsuiting. Onder een vermeldingsuiting vallen een aanbod, een reclame-uiting, een document waarin een dergelijk aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld en andere onverplichte precontractuele informatie. Een website bestaande uit meerdere pagina’s of tabbladen kan meerdere vermeldingsuitingen bevatten. In dat geval moet de website meerdere vrijstellingsvermeldingen bevatten.Waar moet de vrijstellingsvermelding staan in een schriftelijke vermeldingsuiting met meerdere pagina’s?
U moet de vrijstellingsvermelding opnemen op de allereerste pagina. Dit kan ook het voorblad of de voorkant zijn. Het gaat niet om de eerste ‘tekstpagina’.
8. Wet oneerlijke handelspraktijken (Wohp)
ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored
8.1. Wanneer geldt de Wohp voor mijn product?
ORA-06550: line 1, column 13: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'REVISIE_VERWIJZINGEN_EN_DOELEN' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored
8.2. Wat is essentiële informatie?
Essentiële informatie is informatie die een consument in ieder geval nodig heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Als essentiële informatie wordt weggelaten is er sprake van een misleidende omissie. In de Wohp staat dat de essentiële informatie die een consument nodig heeft om een besluit te nemen over een overeenkomst hem niet onthouden mag worden. De essentiële informatie mag niet verborgen worden gehouden of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze of laat verstrekt worden. Logischerwijs kan niet alle essentiële informatie in alle typen informatie worden opgenomen. Bijvoorbeeld in reclame-uitingen. U moet de consument wel in staat stellen om deze informatie tot zich te nemen voorafgaand aan een aankoop.
We hebben in het verleden een aantal kenmerken van een product aangemerkt als essentiële informatie. Deze kenmerken staan hieronder. De onderstaande opsomming is geen uitputtende lijst, maar informatie die in ieder geval moet worden opgenomen als een kenmerk van toepassing is.
de risico’s
de voornaamste kenmerken zoals de (nominale/intrinsieke) waarde, de looptijd, waar het eigendom ligt (bijvoorbeeld bij vastgoedbeleggingen) en het verwachte rendement
informatie over de zekerheden en garanties
de voorwaarden die aan een (tussentijdse) opzegging van het product zijn verbonden
de wijze waarop het rendement wordt gegenereerd
het feit dat een lening achtergesteld is
niet-marktconforme voorwaarden
dat het niet is toegestaan dat na verkoop een positie van minder dan € 100.000 ontstaat, hierdoor vervalt namelijk de vrijstelling (dit betekent dat de consument gedurende de gehele ooptijd een minimumsaldo (à € 100.000) moet aanhouden)
specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor bepaalde voordelen
de beperkende voorwaarden van een garantie, bijvoorbeeld op voorhand bekende situaties waarin een garantie kan komen te vervallen
de beperkende voorwaarden voor het verkrijgen van een rendement
de eventuele fiscale nadelen wanneer u spreekt over fiscaal voordeel (een voorbeeld is het ontstaan van een latente belastingverplichting)
de huidige financiële situatie van het bedrijf
informatie waaruit de consument kan afleiden welke uitgaven verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten en hoe de inkomsten worden gegenereerd waarmee de rente en aflossing van de obligatie betaald kunnen worden
8.3. Wanneer is er sprake van een misleidende handelspraktijk?
Informatie mag niet misleidend zijn. Een consument wordt misleid als hij door de informatie over een product op het verkeerde been wordt gezet. Zijn verwachting klopt dan niet met de werkelijkheid.
Ook informatie over vrijgestelde producten mag niet misleidend zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over de aard van het product, de voornaamste kenmerken van het product of de prijs.
Hieronder is een aantal voorbeelden gegeven waarbij de informatie aan consumenten mogelijk misleidend is:
U spreekt over een vast rendement (of vaste rente) zonder dat dit rendement echt vast is, zoals dit bij bijvoorbeeld een spaardeposito wel het geval is. De rentebetaling kan in veel gevallen niet worden gegarandeerd en kan vaak worden opgeschort. Het noemen van een vast rendement kan bij consumenten de indruk wekken dat dit een zekerheid of garantie is, terwijl dit niet altijd het geval is.
U geeft een gegarandeerd rendement weer, terwijl er scenario’s bestaan waarin deze garantie komt te vervallen, zonder dat u deze scenario’s vermeldt.
U zwakt risico’s af, bijvoorbeeld door een risico een ‘minimaal risico’ te noemen, terwijl de mogelijkheid bestaat dat de belegger (een substantieel deel van) zijn inleg kwijt raakt. Een ander voorbeeld is het weergeven van een ´beheerst risico´ terwijl wordt vermeld dat de mogelijkheid bestaat dat bij eect niet aan de rente- en aflossingsverplichting kan worden voldaan.
Bij een risicovolle belegging (bijvoorbeeld met derivaten) geeft u aan dat het geld zo wordt belegd dat dit product geschikt is voor een risicomijdende consument.
U vergelijkt beleggingsproducten met spaarproducten door bijvoorbeeld te spreken over een ‘spaarrente’, in plaats van (dividend)rendement.
U vergelijkt een belegging met (bank)sparen, zonder het verschil in risico daarbij te vermelden.
U suggereert dat de gevolgde beleggingsstrategie qua risico vergelijkbaar is met het risico dat de consent loopt bij spaarrekeningen. Bijvoorbeeld, het gebruik van aandelen eopties brengt echter een geheel ander en groter risico met zich m dan een spaarrekening.Wanneer is het gebruik van een benchmark misleidend?
Het is misleidend als de gebruikte benchmark niet dezelfde risico’s of samenstelling kent als het vergeleken product, terwijl deze verschillen niet worden verklaard. Wanneer u gebruik maakt van een benchmark, moet het duidelijk zijn wat er met elkaar vergeleken wordt en wat de verschillen zijn. Dit om te voorkomen dat het misleidende beeld ontstaat dat de producten vergelijkbaar zijn, terwijl dit niet zo is. Een voorbeeld is een vergelijking tussen de AEX-index en een specifiek beleggingsfonds of obligatielening.
8.4. Bij een vrijgesteld product mag niet de indruk worden gewekt dat dit product onder toezicht staat
Als u de suggestie wekt dat een product of onderneming onder toezicht staat, terwijl dit niet het geval is, is er sprake van misleiding. Bij consumenten schept dit mogelijk een misleidend beeld over de voornaamste kenmerken van het product, namelijk dat er sprake is van toezicht. Dit kan door consumenten (ten onrechte) geassocieerd worden met veiligheid. In de volgende voorbeelden wordt in de informatieverstrekking de indruk gewekt dat de aanbieding onder toezicht staat:
U verstrekt een risico-indicator en/of een financiële bijsluiter (mogelijk met een eigen invulling) voor het vrijgestelde product.
U vermeldt dat u voldoet aan wet- en regelgeving zonder hierbij te vermelden dat de aanbieding is vrijgesteld.
U vermeldt als beheerder van een vrijgestelde beleggingsinstelling heel expliciet dat u onder toezicht staat. Dit mag u vermelden, maar de vrijstellingsvermelding moet duidelijk zijn.
Daarnaast is de informatievertrekking misleidend als afbreuk wordt gedaan aan de vrijstellingsvermelding.
9.1. Wanneer wordt de Beleidsregel geëvalueerd?
Deze Beleidsregel wordt periodiek geëvalueerd.
9.2. Zijn er intrekkingen?
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Beleidsregel Informatieverstrekking worden de Leidraad misleiding en de Leidraad open norm ‘begrijpelijk/duidelijk’ ingetrokken.
9.3. Wanneer treedt de Beleidsregel in werking?
De Beleidsregel treedt in werking op 25 september 2013. Deze Beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.
9.4. Wat is de citeertitel van de Beleidsregel?
Deze Beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Informatieverstrekking.
Amsterdam, 25 september 2013
Stichting Autoriteit Financiële Markten
Bestuurder.
Bestuurder.