Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2. Overgangsbepaling
Artikel 3. Intrekking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel eisen aan brandmeldinstallaties aan boord van passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen voor de binnenvaart

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.
Beleidsregel eisen aan brandmeldinstallaties aan boord van passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen voor de binnenvaart
Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende,
dat bepaalde ruimten aan boord van passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen voor de binnenvaart moeten zijn voorzien van een doelmatige, automatisch werkende brandmeldinstallatie;
dat het Binnenschepenbesluit niet nader aangeeft wat onder een doelmatige, automatisch werkende brandmeldinstallatie wordt verstaan;
dat in verband met de veiligheid van het schip en de opvarenden het noodzakelijk wordt geacht nadere uitleg te geven aan voorschriften inzake doelmatige, automatisch werkende brandmeldinstallaties aan boord van schepen voor de binnenvaart;
Gelet op artikel 9.08 van bijlage III van het Binnenschepenbesluit;
Besluit:
Artikel 1
Een brandmeldinstallatie wordt als doelmatig en automatisch werkend aangemerkt wanneer deze voldoet aan Richtlijn nr.17 voor de Commissies van Deskundigen ingevolge artikel 1.07 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995.
Artikel 2. Overgangsbepaling
Bestaande brandmeldinstallaties die bij het in werking treden van deze beleidsregel zijn ingebouwd aan boord van schepen die zijn voorzien van een certificaat van onderzoek, dan wel voldoen aan betreffende voorschriften van door of namens de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen particuliere instellingen, doch niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze beleidsregel, kunnen blijvend worden aanvaard. Indien echter wijzigingen aan bestaande brandmeldinstallaties worden aangebracht, voldoen de wijzigingen aan de bepalingen van deze beleidsregel.
Artikel 3. Intrekking
De Beleidsregel eisen aan brandmeldinstallaties aan boord van passagiersschepen voor de Rijn- en binnenvaart en van veerboten en zeilende passagiersschepen voor de binnenvaart wordt ingetrokken.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.
Artikel 5. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel eisen aan brandmeldinstallaties aan boord van passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen voor de binnenvaart.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Rotterdam, 15 mei 2003
Het
hoofd van de Scheepvaartinspectie