Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek
A. Kern van het deskundigheidsgebied
B. Registratie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Document Omlijning 003.0 Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek ? versie 1

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel Document Omlijning 003.0 Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek – versie 1
Inleiding
Het Besluit register deskundige in strafzaken heeft het College gerechtelijk deskundigen (verder: College) van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (verder: NRGD) de taak gegeven de registratie-eisen voor elk deskundigheidsgebied te specificeren.
Voorafgaand aan het vastleggen van de specifieke registratie-eisen, definieert het College elk deskundigheidsgebied met het doel de volgende personen duidelijk te verschaffen.
1. Gebruikers (Openbaar Ministerie, rechters of advocatuur), over de precieze activiteiten waarmee een deskundige zich op dit gebied bezig houdt en de activiteiten die buiten zijn deskundigheidsgebied vallen.
2. Deskundigen die zich aan willen melden voor inschrijving, over de precieze grenzen van de deskundigheidsgebieden waarvoor ze zich aan kunnen melden en de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen wanneer ze zich voor deze deskundigheidsgebieden willen laten registeren.
3. Toetsers, over de precieze grenzen van de deskundigheidsgebieden zodat zij weten aan welke activiteiten zij aanvragers moeten toetsen.
A. Kern van het deskundigheidsgebied
Het NRGD deskundigheidsgebied Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek (verder: FPPO) betreft het gedragsdeskundig onderzoek naar de persoon van de verdachte, slachtoffers of getuigen.
De vraagstellingen binnen dit deskundigheidsgebied worden gesteld in het kader van het strafrecht, waarbij het gaat om kennis van processen van beoordeling, psychopathologie, toerekeningsvatbaarheid en risicoanalyse.
Kernvragen die door geregistreerde psychiaters, psychologen en orthopedagogen beantwoord worden, zijn vragen die betrekking hebben op (verstoringen in) het functioneren van personen – verdachten, slachtoffers en getuigen – ten gevolge van persoonsgebonden kenmerken of als gevolg van interferentie van persoonsgebonden kenmerken en contextuele factoren.
De vraagstellingen hebben betrekking op diagnostisch onderzoek van persoonskenmerken van de onderzochte en richten zich op de volgende aspecten:
Verdachten:
o de persoonlijkheid(skenmerken);
o het bestaan van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens;
o de (mate van) toerekeningsvatbaarheid;
o de doorwerking van een eventuele stoornis op het vermogen van de verdachte de strekking van een tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen dan wel diens belangen in het kader van een strafvervolging behoorlijk te behartigen;
o de doorwerking van een eventuele stoornis in het gedrag ten tijde van het delict waarvan de verdachte wordt verdacht;
o de doorwerking van externe invloeden op het psychisch functioneren en het gedrag ten tijde van het delict waarvan de verdachte wordt verdacht;
o de kans op herhaling;
o de beïnvloedingsmogelijkheden van de kans op herhaling;
o de mogelijke combinaties van het niveau van zorg en het niveau van beveiliging waarbinnen die zorg kan plaatsvinden;
o de noodzaak van een strafrechtelijke maatregel;
o de noodzaak van het voortduren van een strafrechtelijke maatregel;
o de (verdere) vormgeving aan een strafrechtelijke maatregel.
Slachtoffers of getuigen:
o het bestaan van eventuele psychopathologie naar aanleiding van de uitwerking van het delict op de persoon van het slachtoffer (traumatisering);
o de belastbaarheid van de getuige bij het afleggen van verklaringen (politieverhoor en het verklaren ter zitting).
B. Registratie
Binnen het deskundigheidsgebied 003.0 FPPO worden door het NRGD de volgende categorieën voor registratie onderscheiden:
003.1 Strafrecht volwassenen – psychiatrie
003.2 Strafrecht volwassenen – psychologie
003.3 Strafrecht Jeugdigen – psychiatrie
003.4 Strafrecht Jeugdigen – psychologie/orthopedagogiek
Indien diens expertise zich daartoe uitstrekt, kan een deskundige voor meer dan één categorie worden geregistreerd. Het register zal de naam van de desbetreffende deskundige vermelden als een deskundige op één of meerdere van bovenstaande categorieën.