Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doelgroep
Artikel 3. Inhoud beleidsregel
Artikel 4. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel compensatie nieuw ziektekostenstelsel voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2006.
Beleidsregel van de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, houdende ‘Compensatie nieuw ziektekostenstelsel voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs’
De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
Gelet op artikel 11.4 van de WTOS;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
WTOS: Wet Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs
WVO: Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel 2. Doelgroep
Deze beleidsregel is van toepassing op meerderjarige scholieren die vallen onder de werking van de WVO dan wel de WEB , voor zover het betreft het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, en die een tegemoetkoming in de schoolkosten op basis van hoofdstuk 4 van de WTOS kunnen ontvangen.
Artikel 3. Inhoud beleidsregel
Voor het schooljaar 2005–2006 wordt de tegemoetkoming schoolkosten voor de categorieën ‘bovenbouw’ en ‘overig onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd.
Artikel 4. Bekendmaking
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 augustus 2005 en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep
hoofddirecteur