Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 19 augustus 2016. U leest nu de tekst die gold op 18 augustus 2016.
Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de artikelen 71 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 54 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 57 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 2:55 en 3:47 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, en 22 van de Toeslagenwet;
Besluit:
Artikel 1
Indien degene, aan wie een uitkering in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen , Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten , of Toeslagenwet is toegekend, een bijdrage verschuldigd is voor verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg , betaalt UWV na ontvangst van een daartoe strekkend inhoudingsverzoek, de uitkering tot het bedrag van die bijdrage, in plaats van aan degene aan wie de uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit aan het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58 van de Zorgverzekeringswet.
Artikel 2
Aan een inhoudingsverzoek wordt per toekomende datum gevolg gegeven.
Artikel 3
Het Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen (besluit van 13 december 2005) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 9 december 2014
Voorzitter Raad van bestuur