{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Artikel 2. Toetsing
Artikel 3. Getoetste arbocatalogi/buitentoepassingverklaring beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
Artikel 4
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel arbocatalogi 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2010, nr. G&VW/AA/2010/12516, tot hernieuwde vaststelling van de Beleidsregel arbocatalogi (Beleidsregel arbocatalogi 2010)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijke afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een branche, bedrijfssector of op landelijk niveau, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in die bedrijfssector of branche dan wel op landelijk niveau kan worden voldaan aan bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde doelvoorschriften.
Artikel 2. Toetsing
Arbocatalogi op branche, sectoraal of landelijk niveau kunnen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:
a. beschreven is voor welk werkgebied (branche/bedrijfssector/landelijk) de catalogus bedoeld is;
b. de opstellers vertegenwoordigen de werkgevers en werknemers in die branche/bedrijfssector of op landelijk niveau;
c. de catalogus is beschikbaar en kenbaar voor werkgevers en werknemers in die branche/sector of op landelijk niveau;
d. met behulp van een quick scan (is het begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de Arbeidsomstandighedenwetgeving) kan in redelijkheid worden aangenomen dat met navolging van een arbocatalogus invulling wordt gegeven aan de desbetreffende (doel)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet .
Artikel 3. Getoetste arbocatalogi/buitentoepassingverklaring beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
Aan de vermelde (doel-)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet wordt voor de hierna genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau voldaan als voor de daarin vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden gebruik wordt gemaakt van onderstaande arbocatalogi.
De beleidsregels uit de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving, die betrekking hebben op de vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandighedenzijn voor de genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau niet van toepassing.
Branche/ sector Voorschriften Arbeidsomstandighedenwetgeving Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden Arbocatalogus Datum toetsbrief AI Einddatum catalogus
Aardappelen, groente en fruit, detailhandel Arbowet artikelen 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.14, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek en arbeidsmiddelen (snijrisico’s) Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit 12 december 2008
       
Aardappelen, groente en fruit, groothandel Arbowet artikelen 8, 9 en 13 Arbobesluit artikelen 3.2, 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.4 Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (trillingen, geluid, temperatuur), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), veiligheidsgedrag Arbocatalogus AGF Groothandelfonds 12 december 2008, 15 september 2011 en 24 juli 2014
       
Afbouw Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 3.15, 3.17, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikel 4.32a Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers), gevaarlijke stoffen Arbocatalogus voor de afbouw 16 december 2009, 3 mei 2010 en 19 juli 2010
       
       
       
Afvalbedrijven Arbowet artikelen 3, 5 en 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5g, 3.9, 3.11, 3.14, 3.16, 3.17, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, 4.10d, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11a, 7.17c, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia, fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen en biologische agentia (DME, contact met biologisch afval, aerosolen/hulpstoffen legionella & biologisch actief stof), Arbozorg (bouwproces), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties) Arbocatalogus Afvalbedrijven 1 oktober 2009, 23 december 2009, 13 juli 2011 en 10 september 2013
       
Akkerbouw en vollegrondsteelt Arbowet artikel 10 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Akkerbouw en Vollegrondsteelt 14 december 2009
       
Ambachtelijke bakkerijen Arbowet artikel 5 Arbobesluit artikelen 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20 Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus Ambachtelijke Bakkers 19 oktober 2009
       
Ambulante handel Arbowet artikelen 3, tweede lid, en 8 Arbobesluit artikel 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 7.2 Fysieke belasting (tillen & dragen, duwen & trekken) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld) Arbocatalogus voor de ambulante handel 29 oktober 2008
       
Ambulancezorg Arbowet artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 18 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting, fysische factoren (geluid) Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg 30 september 2009 en 9 december 2009
       
Apotheken, openbare Arbowet artikelen 3, tweede lid, Arbobesluit artikelen 1.42, 2.15, 3.5c tot en met 3.5e, 4.2, 4.3, 4.6, 4.16, 4.91, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 5.9 tot en met 5.12, Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2 Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia Arbocatalogus voor de openbare apotheken 2 april 2009
       
Architecten Arbowet artikelen 3, 5 en 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (verlichting, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (stress) Arbocatalogus Architecten 24 september 2009 en 27 januari 2011
       
Banden en wielen Arbowet artikelen 3, eerste lid, en 8, tweede lid Arbobesluit artikelen 3.2, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.2, 5.3, 5.5, 6.8, 7.2, 7.4a, 7.4, 7.6, 7.7 en 7.11a Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, machineveiligheid), fysieke belasting (tillen/dragen, houding) Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche 10 augustus 2009, 20 januari 2012 en 8 maart 2013
       
Bestratingen Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Bestratingen 14 december 2009
       
Betonmortelindustrie Arbowet artikelen 3, 5, 8, 10 en 11 Arbobesluit artikelen 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 4.1c, 4.2, 4.16, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d en 7.18 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysische factoren (geluid, trillingen, verlichting), gevaarlijke stoffen (kwarts, DME), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, gevaar derden, routering), arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus Betonmortel 23 december 2009 en 8 oktober 2012
       
Betonproductenindustrie Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 18 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.15, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d en 8.4 Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en acculaadplaatsen en besloten ruimten), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie 16 juli 2009 en 23 juli 2014
       
Binnenvaart Arbowet artikelen 3, 5, 8, 10, 11 en 15 Arbobesluit artikelen 1.1, vijfde lid, 1.36, 1.37, 3.2, 3.4, 3.5g, 3.5h, 3.10, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.3, 4.4, 4.6, 4.61a, 4.87b, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.29, 7.30, 8.2 en 8.4 Arboregeling artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 en 4.14 Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie) inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, tankschepen), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, hoogte waaronder ladders, werkbakken, laden en lossen van schepen) Arbocatalogus binnenvaart 11 februari 2009, 8 april 2010 en 11 april 2012
       
Bioscoopbedrijf Arbowet artikelen 3, eerste en tweede lid, 8, 11 en 15 Arbobesluit artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 2.5, 3.9, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, , 4.5, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.78, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.23a, 7.23b, 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Gevaarlijke stoffen bij schoonmaak, algemeen arbobeleid (bedrijfshulpverlening), psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk) Arbocatalogus bioscoopbedrijf 2 augustus 2011 en 1 februari 2012
       
Bloembollenteelt en -handel Arbowet artikel 10 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 Inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel 11 december 2009
       
Bloemendetailhandel Arbowet artikel 3 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel 25 augustus 2008 25 augustus 2011
       
Bloemenveilingen Arbowet artikelen 3, tweede lid, en 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 4.1c, 4.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14 en 6.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld) Arbocatalogus Bloemenveilingen 22 juli 2010 en 25 april 2012
       
Boomteelt en vaste plantenteelt Arbowet artikelen 8 en 10 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3 Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt 14 december 2009
       
Bos en natuur Arbowet artikelen 3, 5, 8, 9, 12 en 15 Arbobesluit artikelen 1.36, 1.37, 2.15, 3.2, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.85, 4.87a, eerste, tweede, derde lid, onderdeel a tot en met d, 4.89, 4.91, 4.95, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.36 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken onder bijzondere omstandigheden (taluds en hellingen)), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische belasting (trillingen, geluid, temperatuur), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, noodsituaties) biologische agentia, jongeren Arbocatalogus Bos en Natuur 1 september 2009, 25 april 2012, 23 oktober 2012 en 11 december 2013
       
Bouw en infra Arbobesluit artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 485, 4.86, 4.87 a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, artikel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers) Arbocatalogus Bouw en Infra 23 december 2009
       
Callcenters Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) Arbocatalogus voor de Callcenterbranche 21 december 2009 en 8 maart 2012
       
Caravan-, camper- en aanhangerbedrijven en motorenrevisiebedrijven Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.18, 4.45, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest, lasrook, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, metaalbewerkingsvloeistoffen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress) Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche 14 december 2009, 20 oktober 2011, 22 december 2011, 20 januari 2012, 11 juli 2012, 3 december 2012 en 19 december 2013
       
Carrosserie Arbowet artikelen 3 en 8 Arbobesluit artikelen 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a en 7.5 Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies) Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche 24 september 2009, 12 november 2012 en 30 juli 2014
       
Composietenindustrie Arbowet artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18 Arbobesluit artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29 Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Composieten 9 december 2009 en 7 januari 2011
       
Contractcatering Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 3.11, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.5, eerste lid, 7.7, 7.9 en 8.1 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid) Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche 21 december 2009 31 december 2015
       
Crematoria Arbowet artikel 3,5 en 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2 Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting) Arbocatalogus Crematoria 22 januari 2013 en 5 september 2014
       
Dierenartspraktijken Arbowet artikel 3, tweede lid, 5 en 8 Arbobesluit artikelen 1.42, 2.15, 4.1c, 4.2, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie), zwangeren en gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen (zoönosen) Arbocatalogus voor dierenartspraktijken 4 november 2009, 6 oktober 2010 en 23 oktober 2012
       
Dierentuinen Arbowet artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c Arbobesluit artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7 Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting) Arbocatalogus Veilig en gezond werken in de dierentuin 11 december 2009
       
Diervoeder Arbowet artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18 Arbobesluit artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.10d, eerste en tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10 en 5.11 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen Arbocatalogus voor de diervoederindustrie 7 oktober 2009
       
Drogisterijbranche Arbowet artikel 3, tweede en vierde lid Arbobesluit artikel 2.15 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag) Arbocatalogus voor de drogisterijbranche: met plezier werken in de drogisterij 31 mei 2012
       
Fabrikanten van industriële gassen Arbobesluit artikel 5.2 Fysieke belasting (beperken gevaren) Arbocatalogus Fabrikanten van industriële gassen 19 september 2014
       
Fijnkeramische bedrijven Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 1.36, 1.37, 3.2, 3.19, 4.1c, 4.6, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 en 8.2 Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, verlichting), arbeid door jongeren, algemeen arbobeleid (w.o. BHV), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machines, gereedschappen, installaties) Arbocatalogus van de keramist 26 september 2012
       
Flexografisch bedrukken van etiketten Arbowet artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20 Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten 27 juli 2011
       
Flexografisch bedrukken van folie Arbowet artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20 Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Flexodrukkers folie 27 juli 2011
       
Fruitteelt Arbowet artikelen 8 en 10 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5 d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3. Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Fruitteelt 11 december 2009
       
Fundering Arbobesluit artikelen 2.15, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4;19, 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47, 4.47a, 4.47b, 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d en 6.11e Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond) Arbocatalogus Funderingsbranche 23 december 2009
       
Geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen Arbowet artikelen 5 en 9 Arbobesluit artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 en 4.20 Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende en mutagene stoffen, oplosmiddelen, voor de voortplanting giftige stoffen) Arbocatalogus Fenelab 10 september 2010
       
Geestelijke gezondheidszorg Arbowet artikelen 3, 5, 8, 9 en 18 Arbobesluit artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.15, 3.19, 3.38, 4.1b, 4.1c, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.18, 4.19, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.2 en 8.4 Arboregeling artikel 5.2 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, alleen werken, ongewenste omgangsvormen), inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 4 februari 2009, 16 juni 2009, 21 januari 2013 en 19 juli 2013
       
Gehandicaptenzorg Arbowet artikelen 3, eerste lid onder c en e, tweede lid, 4, 5, eerste lid, 8, 9, derde lid, 15 en 18 Arbobesluit artikelen 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2 en 7.5 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen Profijt van Arbobeleid 18 september 2008, 25 juni 2012 en 13 juli 2012
       
Gemeenten Arbowet artikelen 3, 5, 8, 11 en 18 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, werkstress), fysische factoren (temperatuur, verlichting) Arbocatalogus gemeenten: – Agressie en geweld 8 juli 2008 en 7 juli 2009 – Gezond organiseren en Beeldschermwerk 12 januari 2011
       
Gemengde branche en speelgoedbranche Arbowet artikel 3, tweede lid Arbobesluit artikel 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 Fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld) Arbocatalogus van de Gemengde branche en Speelgoedbranche in de detailhandel 27 augustus 2010
       
Glastuinbouw Arbobesluit artikelen 1.2, 1.37, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.17, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18b, 7.39, 8.2 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen, werken op hoogte op het kasdek), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen) gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, bestrijdingsmiddelen, meststoffen) Arbocatalogus Glastuinbouw 28 december 2009 en 9 maart 2012
       
Glaszetten Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15. 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders) Arbocatalogus Glaszetten 14 december 2009
       
Golfaccomodatie Arbowet artikelen 3, eerste lid onder c, 8 en 9 Arbobesluit artikelen 3.11, 3.17, 4.1c, 4.2a, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.11b, 7.2 eerste lid, 7.3, 7.4, 7.17c vierde lid, 8.1 en 8.2 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentia Arbocatalogus Golfaccomodaties 19 februari 2009
       
Graanbe- en verwerkende industrie Arbowet artikelen 3, tweede lid, 4 en 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.10d, 4.37, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7,3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c en 7.23d Arboregeling artikel 5.1 Gevaarlijke stoffen (algemeen, medicijnen, gevaarlijke gassen, stof), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) Arbocatalogus voor de Graanbe- en verwerkende industrie 3 december 2012, 8 maart 2013, 19 december 2013 en 24 maart 2014
       
Grafimedia Arbowet artikel 3, eerste en tweede lid, Arbobesluit artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder a tot en met h, en tweede lid, 4.2, eerste lid, 4.3, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.10d, 4.62b, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18 en 7.20 Arboregeling artikel 4.32b, 4.32c, 5.1, 5.2 en 5.3 Gevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (bewegingsruimte, algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen, arbeidsmiddelen met bedieningssysteem, hijs- en hefgereedschap), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen) Arbocatalogus Grafimedia 13 augustus 2009, en 29 maart 2011
       
Grimeurs, visagisten, toneelkappers Arbowet artikelen 5 en 8 Arbobesluit artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13, 3.19, 4.1c, eerste lid onder a t/m i, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.13, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikel 8.2 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, vluchtwegen), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus van grimeurs, visagisten en toneelkappers 11 december 2009
       
Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproductenindustrie Arbowet artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19 Arbobesluit artikelen 1.42, 3.2 3.3 3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23a en 8.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen) Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie 14 december 2009
       
Groothandel in levensmiddelen Arbowet artikelen 5 en 8 Arbobesluit artikelen 1.37, 3.2, 3.5c, 3.5e, 3.5f, 3.14, 5.2, 5.3, 5.5, 6.11a, 6.11c, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.11a, 7.17a, 7.17c en 8.3 Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen 9 november 2009
       
Groothandel in bloemen en planten Arbobesluit artikelen 1.42, 4.1b, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 Fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (DME) Arbocatalogus Groothandel Bloemen en Planten 24 december 2009
       
Handel in granen, zaden en peulvruchten Arbobesluit artikelen 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7 Gevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers) Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten 24 september 2009
       
Handel in wijn en dranken Arbowet artikelen 3, 5 en 8 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23d en 8.1 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks) Arbocatalogus Wijn 19 oktober 2009
       
Hoger beroepsonderwijs Arbowet artikelen 3, 4. 5, 8, 9, derde lid, en 14 Arbobesluit artikelen 1.1, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 1.43, 1.47, 2.15, 3.48, 4.108, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.13a Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie & pesten, agressie & geweld), algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), zwangerschap/lactatie, plaatsonafhankelijke arbeid Arbocatalogus hbo 11 juni 2010 en 8 maart 2013
       
Horeca Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.5g, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), fysische factoren (geluid, verlichting, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen Arbocatalogus Horeca 30 september 2009
       
Houten en kunststof jachtbouw en waterrecreatieondersteunende activiteiten Arbowet artikelen 8 en 11 Arbobesluit artikelen 3.16, 4.1c, eerste en tweede lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.16, 4.17, 4.18 en 7.23d Gevaarlijke stoffen (lasrook, epoxy, oplosmiddelen), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar) Arbocatalogus Hiswa 6 mei 2010 en 2 december 2010
       
Hoveniers en groenvoorziening Arbowet artikel 3, 5, 8, 11 en 15 Arbobesluit artikelen 1.36, 1.37, 1.42, 3.2, 3.3, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6,11d, 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.36 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (o.a. aanhangwagens, minigravers), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, epoxy, bestrijdingsmiddelen), fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen), zwangerenbeleid, jongeren, biologische agentia Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening 7 december 2009, 9 december 2010 en 20 februari 2012
       
Huisartsenposten Arbowet artikelen 3, tweede lid, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.19, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.102, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2 en 6.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (afmeting ruimte), biologische agentia Arbocatalogus huisartsenposten 2 december 2010
       
Huisartsen, landelijke Arbowet artikelen 3, tweede lid, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3 en 6.4 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), fysische factoren (klimaat en verlichting), fysieke belasting (beeldschermwerk) Arbocatalogus-LHV 6 oktober 2009
       
Industriële bakkerijen Arbobesluit artikelen 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Fysische factoren (geluid en temperatuur) Arbocatalogus Industriële Bakkers 19 oktober 2009
       
Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten Arbowet artikelen 3, 5, 6, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5g, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3 Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar) Arbocatalogus voor de sector Orsima 23 december 2009
       
Installatie- en isolatie Arbowet artikel 3 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 7.3, 7.4, 7.5, 7.34, 8.1 en 8.2 Arbeidsmiddelen (elektrische installatie), inrichting arbeidsplaatsen (werken op hoogte) fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag) Arbocatalogus Werken op hoogte 21 april 2009, Werken (z)onder spanning 13 augustus 2009, Werken in kruipruimten 10 maart 2011 en Werken zonder stress 26 februari 2014
       
Jeugdzorg Arbowet artikelen 3, 13, 14 en 15 Arbobesluit artikelen 2.5c, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV) Arbocatalogus Jeugdzorg 16 mei 2008, 25 oktober 2010 en 26 januari 2012
       
Kaasgroothandel Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 10 Arbobesluit artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.15, 3.17, 3.19, 4.1b, 4.1c, eerste lid, onder i, 4.4, 4.6, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.105, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4, eerste lid Arboregeling artikelen 8.2, 8.8 en 8.10 Fysieke belasting (dragen/tillen, tillen van hele kazen, beeldschermwerk, leeftijdsproof werkplekken), fysische factoren (klimaat, geluid), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf 20 maart 2009, 11 juni 2010, 2 december 2010, 6 juli 2011 en 26 juni 2013
       
Kappers Arbowet artikel 3 Arbobesluit artikelen 2.15, 4.1c, eerste lid, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 5.13a Fysieke belasting (ergonomie, zwangeren), gevaarlijke stoffen(allergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld) Arbocatalogus Kappers 25 maart 2014
Kassenbouw- en installatie Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4, 4.6, 4.18, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23c, 7.23d en 8.1 Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte) Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw 23 december 2009
       
Keramische (proces)industrie Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 18 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4,6, 4.10c, 4.10d, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.15, 7.16, 7.20 en 8.4 Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (opslag) Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie 16 juli 2009 en 28 april 2010
       
Kinderopvang Arbowet artikelen 3, 14 en 15 Arbobesluit artikelen 2.5c, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV) Arbocatalogus Kinderopvang 6 juni 2008, 25 oktober 2010 en 26 januari 2012
       
Kunsteducatie Arbowet artikelen 3, 5 en 8 Arbobesluit artikelen 1.42, 2.15, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen Arbocatalogus Kunsteducatie 10 augustus 2009, 9 december 2010 en 26 januari 2012
       
Linnenverhuur- en wasserijbedrijven Arbobesluit artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikel 5.1 Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Textielverzorging 2 december 2010
       
Mechanisch loonwerk Arbowet artikel 8, 10 en 15 Arbobesluit artikelen 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5g, 3.6, 3.10, 3.14, 3.15, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 3.30, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.45, 4.47, 4.85, 4.87a, eerste, tweede en derde lid, a tot en met d, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.32, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties, besloten ruimten/mestgassen, putten en sleuven), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, strodekken, gladheidbestrijding, grondverzetmachines, zekeren van machines, werken op of aan het water), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), fysische factoren (trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (gewasbeschermingsmiddelen, stof, verontreinigde grond, uitlaatgassen), biologische agentia (zoönosen/beroepsgerelateerde infectieziekten, insectenbeten & -steken) Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk 28 december 2009, 3 februari 2012, 2 september 2013, 30 oktober 2013, 26 februari 2014 en 29 april 2014
       
Meelfabrikanten Arbowet artikelen 3, 4, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.16 3.17, 4.1, eerste lid, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, explosieve atmosferen, valgevaar) Arbocatalogus voor de meelfabrikanten 6 juli 2011
       
Melkvee en graasdieren Arbowet artikelen 8 en 10 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.5g, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen), fysische factoren (lawaai, temperatuur) Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren 9 december 2009 1 december 2012
       
Metaalbewerking en metalektro Arbowet artikelen 5, 8 en 18 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.5g, 3.5h, 3.16, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, 4.16, 4.17, 4.18, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, eerste lid, 6.8, derde, zevende en negende lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3 Gevaarlijke stoffen (lasrook, oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte, zagen), arbeidsplaatsen (besloten ruimten, valgevaar, zagen) Verbetercheck lasrook, oplosmiddelen, geluid, fysieke belasting, machineveiligheid (boormachines, kantbank, conventionele draaibank, excenter- en snelslagpers en metaal- en profielwals), werken in besloten ruimten, werken op hoogte en zagen 7 april 2008, 24 december 2009, 24 juni 2011, 16 januari 2012, 13 maart 2013, 5 juni 2013, 19 december 2013, 26 februari 2014 en 24 maart 2014
       
Metaalconservering Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 2.28, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5g, 3.16, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysische factoren (trillingen, geluid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (besloten ruimten) Arbocatalogus Metaalconservering 25 april 2012
       
Meubelindustrie Arbowet artikelen 3, 5, 8, 11 en 18 Arbobesluit artikelen 1.43, 1.47, 2.15, 3.5, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.5, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 611c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14 en 7.15 Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2 Fysieke belasting (tillen, werkhouding zwangeren, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting, trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (houtstof, oplosmiddelen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (afmetingen, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, machineveiligheid) Arbocatalogus voor de meubelindustrie 29 april 2014
       
Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus MBO 23 december 2009 en 6 oktober 2010
       
Mobiliteit Arbowet artikelen 8 en 11 Arbobesluit artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, eerste en derde lid, 6.3, 6.4., 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2 Fysische factoren (klimaat) en fysieke belasting (ergonomie), persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus voor de sector Mobiliteit 24 september 2009 en 11 juli 2012
       
Mode- en interieurindustrie Arbowet artikelen 3, tweede lid, 5 en 8 Arbobesluit artikelen 1.42, 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14 en 7.16 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), machineveiligheid, fysische belasting (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, werkdruk) Arbocatalogus Mode- en Interieurindustrie 17 november 2009, 31 maart 2011 en 20 januari 2012 1 juni 2012
       
Mode- en sportbranche Arbowet artikel 3, tweede lid Arbobesluit artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.13a Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, tillen/dragen, duwen/trekken, kassawerk) Arbocatalogus voor de Mode- en sportbranche 15 april 2013 en 15 juli 2013
       
Motorenrevisiebedrijven Arbobesluit artikelen 2.15, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.18, 4.45, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress) Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche 14 december 2009, 20 oktober 2011, 22 december 2011, 20 januari 2012 en 1 februari 2012
       
Natuursteen Arbowet artikelen 3, tweede lid, en 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23b, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar), gevaarlijke stoffen voor huishoudelijk en kantinepersoneel Arbocatalogus Natuursteen 23 december 2009, 10 maart 2011 en 26 januari 2012
       
Netwerkbedrijven energiesector Arbowet artikelen 3, eerste en tweede lid, onder c, 5 en 18 Arbobesluit artikelen 2.15, 2.23, 2.29, 3.2, 3.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.29, 3.30, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.10d, 4.45, 4.45a, 4.45b, 4.47c, 4.54a, 4.54b, 4.54d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23, 7.34, 8.1, 8.2 en 8.3 Gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, SF6, harsen verbrande kunststofmoffen, explosiegevaar), biologische agentia (dierziekte-uitbraak) fysische factoren (temperatuur, geluid, UV-straling, trillingen en schokken), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen, handmatig opbreken en herbestraten), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, werken in nauwe ruimtes) en arbeidsmiddelen Arbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector 24 december 2009, 1 november 2010, 4 mei 2011, 2 mei 2012, 14 november 2012, 23 oktober 2013 en 3 maart 2014
       
Onderwijs, primair Arbowet artikelen 1, tweede lid, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19 Arbobesluit artikelen 1.10, 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, eerste, tweede en vierde lid, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, tweede en derde lid, 4.10d, 4.18, 4.85, 4.87a, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4, 7.4a, 7.7, eerste lid, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld tegen personeel, discriminatie, sociale veiligheid, pesten en seksuele intimidatie), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia (legionella), fysische factoren (temperatuur, verlichting, lawaai), arbeidsplaatsen (inrichting, speeltoestellen, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (algemeen, ladders en trappen), gevaarlijke stoffen, zwangerschap, algemeen arbobeleid (arbozorg, begeleiden nieuw personeel, stagiaires) Arbocatalogus PO 28 mei 2009, 18 februari 2011, 2 juli 2012 en 13 juni 2014
       
Onderwijs, voortgezet Arbowet artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19 Arbobesluit artikelen 1.40, 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, tweede lid, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.48, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.10a, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.13, 7.16, 7.21, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.9 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 8.10 Inrichting arbeidsplaatsen (explosieve atmosferen, vluchtwegen, noodverlichting, doorgangen, valgevaar, kantoorwerkplek, voorkomen snijden, vallen), arbeidsmiddelen (geschiktheid, besturing), fysieke belasting (tillen/dragen, duwen/trekken, ongunstige en repeterende bewegingen, beeldschermwerk), algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (klimaat, geluid), zwangeren/ lacterenden, psychosociale arbeidsbelasting (werkstress) Arbocatalogus-VO 28 augustus 2008, 28 mei 2009, 3 december 2012 en 6 november 2014
       
Onderzoeksinstellingen Arbowet artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 3.2, 3.4, 3.5, 3.29, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4 en 7.4a Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid), fysische factoren (klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, ongewenst gedrag) arbozorg (bouw, bhv) Arbocatalogus Onderzoeksinstellingen (WVOI) 14 december 2009, 31 mei 2012 en 3 december 2012
       
Openbare bibliotheken Arbowet artikel 3 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 Fysieke belasting (ergonomie) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting) Arbocatalogus Openbare Bibliotheken 3 april 2008 en 22 juli 2013
       
Orgelbouwers Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.6, 4.13, 4.17, 4.108, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.23, 7.23b, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikel 4.20a Gevaarlijke stoffen (lood), inrichting arbeidsplaats (verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte, steigers), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus van de orgelbouwers 21 december 2009 en 19 december 2013
       
Orthopedische schoentechnicus Arbowet artikelen 3, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.16, 3.19, 4.4, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12, 7.4, 7.5, 7.7, 7.13, 8.1, 8.2 en 8.3 Inrichting arbeidsplaatsen (afmeting en volume), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk) Arbocatalogus van de orthopedische schoentechnicus 5 oktober 2009 en 6 mei 2010
       
Overdrukwerk Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 6.13, 6.14, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 en 6.20 Arboregeling Bijlage XVI, onder A Fysische factoren (overdruk) Arbocatalogus Werken onder overdruk 23 december 2009 en 2 april 2014
       
Paardenhouderij Arbowet artikel 3, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (machines, hijsen, mobiele arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen (vloeibare stikstof), bedrijfshulpverlening, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen), werken door 65-plussers. Arbocatalogus Paardenhouderij 9 december 2009 en 3 september 2014
       
Papier en karton Arbowet artikelen 3, eerste lid, onder c, en tweede lid, 5, 8, 11 en 18 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.4, 4.16, tweede lid, 4.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 611c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.2, 8.3 en 8.4 Arbeidsmiddelen (algemeen, lockout tagout, tryout, dakrandbeveiliging), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, DME (heftruck met hefvermogen 4 ton of minder), fysische factoren (geluid, temperatuur, verlichting, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, algemeen, besloten ruimte) Arbocatalogus PKGV-Industrie 8 oktober 2008, 6 april 2009, 13 augustus 2009, 7 december 2009, 23 december 2009, 24 juni 2010, 4 november 2010 (2x), 5 augustus 2011, 17 mei 2013 en 10 december 2013
       
Parketbedrijf Arbowet artikelen 3, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1 en 8.3 Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2 Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) Arbocatalogus voor het parketbedrijf 16 december 2009 en 22 maart 2010/3 mei 2010
       
Particuliere beveiliging Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.1 Arboregeling artikel 5.1 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen), fysische factoren (temperatuur) Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging 21 september 2009, 31 maart 2011, 26 januari 2012 en 4 januari 2013 26 januari 2014
       
Personenauto- en bedrijfsautobedrijven Arbowet artikelen 3, eerste lid, onder a en c, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, lasrook), fysische factoren (geluid, klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), arbeidsmiddelen (elektrische voertuigen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische voertuigen) Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche 18 december 2008, 20 oktober 2011, 22 december 2011, 20 januari 2012, 1 februari 2012, 11 juli 2012, 3 december 2012 en 19 december 2013
       
Platte daken Arbowet artikelen 3, 5, 6, 7, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11.d, 6.11e, 6.12, 7.4, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (w.o. valgevaar), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen, elektromagnetische velden) Arbocatalogus Platte Daken 16 december 2009, 3 mei 2010 en 15 oktober 2014
       
Pluimveehouderij Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, elektrische installatie), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Pluimveehouderij 9 december 2009 1 december 2012
       
Pluimveeverwerkende industrie Arbowet artikelen 3, 5, 8, 11 en 13 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.16, 3.19, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 9.5 Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaatsen (valgevaar, ruimte), arbeidsmiddelen, biologische agentia Arbocatalogus Pluimvee 14 december 2009 en 5 september 2014
       
Podiumkunsten Arbowet artikelen 3, 5, 8, 10, 13 en 19 Arbobesluit artikelen 3.19, 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.23c Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (hijsen en heffen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), samenwerkende werkgevers, vuurgevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen (werken op hoogte, elektrische veiligheid, ondergrond, vallende voorwerpen decorbouw), arbeidsmiddelen (steigers, steigerelementen, hoogwerker) Arbocatalogus podiumkunsten 22 september 2009 en 11 februari 2013
       
Politie Arbowet artikelen 3, 4, 9, derde lid, 15 en 18 Arbobesluit 2.15, 6.13, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.27 en 6.29 Arboregeling artikelen 6.3, 6.3a, 6.5, 6.6, 6.7 en 6.18 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie), fysische factoren (duikarbeid) Arbocatalogus Politie 21 december 2009 en 28 december 2009
       
Productie in dranken Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.16, 4.6, 4.7, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 7.4, 7.17 en 7.18 Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2 Fysieke belasting (ergonomie beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), inrichting arbeidsplaatsen (explosieveiligheid, valgevaar), arbeidsmiddelen (hijsen) Arbocatalogus voor de productie in dranken 21 december 2009
       
Producenten van hard en zacht polyurethaanschuim Arbowet artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11 Arbobesluit artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14 Arboregeling artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29 Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus PUR-producenten 14 december 2009 en 25 februari 2011
       
Producenten van lijmen en kitten Arbowet artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18 Arbobesluit artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29 Fysische factoren (geluid, temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Lijmen 17 december 2009 en 25 februari 2011
       
Productie- en leveringsbedrijven energiesector (waaronder windenergiebedrijven) Arbowet artikelen 3, 5 en 8 Arbobesluit artikelen 1.42, 2.28, 2.42, 3.2, 3.5g, 3.6, 3.10, 3.16, 3.37t, 3.37v, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.7, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.12, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 9.5b Fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen), fysische factoren (trillingen, temperatuur, geluid, duiken, emv), arbeidsmiddelen (rolsteiger, platte daken, toegang tot de gondel, skyclimber), arbeidsplaatsen (besloten ruimte, werken op hoogte), gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, keramische vezels, brand- en explosiegevaar, bodemas, vliegas, lasrook, koel- en snijvloeistoffen), zwangeren Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven energiesector 24 december 2009, 1 november 2010, 4 mei 2011, 2 mei 2012, 19 november 2012 en 23 oktober 2013
       
Provincies Arbowet artikelen 3, 5, 8, 9 en 11 Arbobesluit artikel 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 2.15, 3.2, 3.5g, 4.1c, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15 en 7.16 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk/stress, agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen), (fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (duiken, licht), arbeidsplaatsen (werken langs de weg), arbeidsmiddelen (machines), biologische agentia, HNW Arbocatalogus Provincies 12 juni 2009, 10 maart 2011, 15 september 2011 en 5 november 2013
       
Publieke omroep Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 19 Arbobesluit artikelen 2.15, 4.91 en 4.102,5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), biologische agentia, fysische factoren (temperatuurverlichting, lawaai), fysieke factoren (ergonomie, beeldschermwerk) Arbocatalogus Publieke Omroep 23 december 2009 en 1 februari 2012
       
Railinfra Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5g, 3.7, vijfde lid, 3.9, 3.17, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.18, 4.84, 4.85, 4.86, 4.86a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 8.1, 8.2 en 8.4 Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2 Arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, montage en onderhoud), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen; geluid, verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, besloten ruimten), gevaarlijke stoffen (kwarts), biologische agentia Arbocatalogus Arbo Spoor(t) 19 juni 2008, 24 september 2009, 16 december 2009, 19 maart 2010, 20 juli 2010, 18 februari 2011, 7 december 2011 en 11 maart 2013
       
Reclameproductie Arbowet artikelen 3, 5, 13 en 15 Arbobesluit artikelen 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Fysische factoren (geluid), algemeen Arbobeleid, fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie) Arbocatalogus Sign 14 april 2010 en 15 januari 2013
       
Recreatie Arbowet artikelen 3, 5, 8, 11 en 44 Arbobesluit artikelen 1.42, 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8 en 6.9 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (klimaat, geluid) Arbocatalogus recreatie 26 maart 2009, 27 oktober 2009, 18 februari 2011, 1 februari 2012 en 23 oktober 2012
       
Reisbranche Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 1.43, 1.44, 1.47, 1.51, 2.15, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87b. 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5,12, 6.1, 6.3 en 6.4 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen), biologische agentia (infectiepreventie), fysische factoren (temperatuur, verlichting) Arbocatalogus voor de reisbranche 18 juli 2014
       
Rijk en rechterlijke macht Arbowet artikelen 3, 5, 8, 11 en 44 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, verlichting), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen) Arbocatalogus sector Rijk 9 april 2010, 2 december 2010, 31 oktober 2011 en 5 september 2013
       
Rubberproducenten Arbowet artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11 Arbobesluit artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29 Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Rubber 14 december 2009 en 25 februari 2011
       
Schilderen en vastgoedonderhoud Arbobesluit artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b. 4.86, 4.87, 4.91, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Gevaarlijke stoffen (wo kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers) Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud 14 december 2009
       
Schoenherstellers Arbowet artikel 3, tweedelid Arbobesluit artikelen 2.15, 4.4, 4.17, 4.18 Psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen (stof, fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen) Arbocatalogus Schoentechniek 23 december 2009
       
Schoonheidsverzorging Arbowet artikelen 3, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 1.42, 3.4, 3.6, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10e, 4.13, 4.17, 4.18, 4.19, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 8.1, 8.2 en 8.3, tweede, derde en vierde lid Gevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen (valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (verlichting, straling) Arbocatalogus van de schoonheidsspecialist 21 april 2009
       
Schoonmaak- en glazenwassersbranche Arbowet artikelen 1, 3, 8, eerste tot en met derde lid, 18 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.5d, 3.16, 4.1c, 4.2, eerste tot en met vierde lid, 4.3 derde lid, 4.4, eerste tot en met vijfde lid, 4.6, eerste en tweede lid, 4.18, 4.85, 4.87b, 4.91 vijfde, zesde, achtste en negende lid, 4.91 eerste en tiende lid, 4.95, 4.97, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 6.7, 6.8, 7.2 tot en met 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13, 7.14 en 7.15 Fysieke belasting (valgevaar), biologische agentia, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), arbeidsmiddelen (hogedrukreiniging, werken op hoogte), fysische factoren (lawaai) Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche 13 februari 2008 14 mei 2008 en 26 februari 2014
       
Service en repareren van mobiele werktuigen Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, noodvoorzieningen, vloeren, verbindingen, valgevaar, markering) arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken) BMWT-Arbocatalogus 21 december 2009
       
Slopen Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.27, 3.28, 3.29, 3.34, 4.1c, 4.2, 4.45, 4.45a, 4.47c, 4.54a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.21, 7.23, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.35, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikel 5.1 en 5.2 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (kwarts, asbest), arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Slopen 9 december 2010 en 12 mei 2011
       
Sociale werkvoorziening Arbowet artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 en 18 Arbobesluit artikelen, 2.15, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening 17 november 2009, 10 maart 2011 en 17 mei 2013
       
Sport Arbowet artikelen 3, tweede lid, 5 en 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) Arbocatalogus Sport 21 juli 2009 en 13 augustus 2009
       
Takel- en bergingsbedrijven Arbowet Artikel 3, derde lid Arbobesluit artikelen 2.15 en 3.2 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), arbeidsplaats (veiligheid langs de weg) Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche
       
Tandtechnisch laboratoriumbedrijf Arbowet artikelen 3, eerste lid, en 8 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 en 7.11a Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid) Arbocatalogus van het tandtechnisch laboratoriumbedrijf 11 december 2009
       
Tank- en wasstations Arbowet artikel 3, eerste en tweede lid, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 2.15, 4.1c, 4.6, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a, 4.87b, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 en 8.3 Gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, algemeen, auto- en truckwasmiddelen), biologische agentia (legionella), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid, klimaat) Arbocatalogus voor de tank- en wasstations 4 september 2009, 26 augustus 2011, 20 oktober 2011, 11 december 2013 en 29 april 2014
       
Tapijt- en textielindustrie Arbowet artikelen 5 en 8 Arbobesluit artikelen 1.40, 1.42, 3.19, 4.1, 4.1b, 4,1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11, 5.15, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.7, 8.1 en 8.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaats (kantoor) Arbocatalogus Tapijt- & Textielindustrie 7 december 2009, 6 december 2011, 1 februari 2012, 29 maart 2012 en 23 oktober 2012 31 december 2015
       
Taxivervoer Arbowet artikelen 3, tweede lid, en 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Gezond aan het stuur 24 december 2009
       
Technische groothandel Arbobesluit artikelen 1.42, 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.14, 13.15, 3.16, 3.17, 3.18, 4.6, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), Arbeidsplaatsen (stellingen, vloeren, bordessen, laadstations, routes, transport, accu laden, vluchtwegen) Arbocatalogus Technische groothandel 21 januari 2013
       
Tentoonstellingsbedrijven Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 Arboregeling 5.1, 5.2 en 5.3 Gevaarlijke stoffen (houtstof, vluchtige organische stoffen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven 21 december 2009 en 6 juli 2011
       
Textielreinigingsbedrijven Arbobesluit artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, t.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikel 5.1 Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Textielverzorging 2 december 2010
       
Thermoplastenverwerkende bedrijven Arbowet artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11 Arbobesluit artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14 Arboregeling artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29 Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Thermoplasten 14 december 2009 en 25 februari 2011
       
Timmerindustrie Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder b, e, f en h, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, eerste en tweede lid, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16, 8.1 en 8.2 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), arbeidsplaatsen (algemeen), gevaarlijke stoffen (houtstof), arbeidsmiddelen (vereisten, besturingssysteem) Arbocatalogus Timmerindustrie 7 juli 2011 en 22 augustus 2012
       
Transport en logistiek Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5g, eerste, tweede en derde lid, onder b, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4,22, 4.23, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4, 7.18a, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen, licht), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), arbeidsmiddelen (keuringen, veiligheid, hefwerktuigen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie), arbeidsplaatsen (gevaar verstikking e.d., vluchtwegen, valgevaar, gevaar door voorwerpen) Arbocatalogus Transport en Logistiek 31 mei 2012
       
Tuincentra Arbowet artikelen 3, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.1, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, tweede, derde en vierde lid, 4.91, zesde lid, 4.102 en 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2 Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, valgevaar), fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, steigers), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), biologische agentia Arbocatalogus Tuincentra 14 december 2009 en 6 mei 2010
       
Tuinzaadbedrijven Arbowet artikelen 3, 5, eerste lid, 8 en 10, eerste lid Arbobesluit artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.48, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14a, derde lid, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.36, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.5 Gevaarlijke stoffen (algemeen, plantaardige materialen en huidreacties), fysieke belasting (ergonomie, microscoopwerk en pipetteren), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), werkplekinrichting (magazijnwerk, elektrische installaties, inrichtingseisen), zwangeren, gevaar voor derden en alleen werken Arbocatalogus tuinzaadbedrijven 16 juli 2009, 12 november 2012 en 21 mei 2013
       
Uitgeverijen Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) en fysische factoren (verlichting) Arbocatalogus Gezond Uitgeven! 29 januari 2009 en 7 mei 2012
       
Uitvaartzorg Arbowet artikelen 3, tweede lid, en 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 4.1c, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.98, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 8.1 en 8.2 Arboregeling artikel 5.1 en 5.2 Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenste omgangsvormen, werkdruk, emotionele belasting), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen en biologische agentia Arbocatalogus voor de uitvaartzorg 7 december 2009
       
Uitzendbranche, vaste medewerkers Arbowet artikel 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 15 Arbobesluit artikel 2.15 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld), algemeen arbobeleid (bhv) Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers 17 augustus 2009 en 13 september 2011
       
Universiteiten Arbowet artikelen 3, tweede lid, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.5c, eerste lid, 4.1c, 4.1d, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 6.1, 6.2 en 6.3 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsomstandighedenbeleid (risico-inventarisatie en evaluatie, voorlichting, onderricht en toezicht), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (verlichting/temperatuur/luchtverversing bij werken met gevaarlijke stoffen) Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten 24 september 2009, 8 maart 2012, 16 juli 2013 en 5 september 2013
       
Universitaire Medische Centra Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 18 Arbobesluit artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.47, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97, 4.102, 4.107, 4.108, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 5.14, 6.12, 6.28, 6.29b, 6.29c, 8.3 en 9.5a, derde lid Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (algemeen, cytostatica, inhalatie anesthetica, biologische agentia, proefdierallergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (straling: MRI), zwangerschap Arbocatalogus van de universitaire medische centra 16 januari 2009, 1 oktober 2009, 11 december 2009, 7 april 2011, 31 augustus 2012, 11 juli 2014, 7 oktober 2014 en 5 november 2014
       
Varkenshouderij Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (elektrische installaties, verstikking ed, valgevaar), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Varkenshouderij 11 december 2009 1 december 2012
       
Verf- en drukinktindustrie Arbobesluit artikelen 3.5c, 3.17, 4.1c, eerste lid, onder e, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.7, 7.18, 7.18a en 7.20 Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar vallende voorwerpen) Arbocatalogus voor de verf- en drukinktindustrie 14 december 2009
       
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 1.42, 2.15, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, tweede lid, 4.3, 4.7, 4.10a, 4.10d, eerste lid, 4.84, 4.85, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen en biologische agentia, zwangerschap en arbeid Arbocatalogus VVT 27 maart 2009, 2 juni 2010, 5 december 2011, en 13 juli 2012
       
Verplichte sociale verzekeringen Arbowet artikelen 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1 en 6.2 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (klimaat) Arbocatalogus UWV/SVB 21 december 2009
       
Vertikaal transport Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 2.28, 3.5, tweede lid, 6.7, 6.8, 7.3, 7.4, derde lid, 7.4a, vierde lid, 7.5, 7.18, derde, zesde, zevende en achtste lid, 7.18a, tweede, derde, zevende tot en met tiende en dertiende lid, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3 Machineveiligheid, fysische factoren (geluid) Arbocatalogus Vertikaal Transport 6 juli 2010 en 4 mei 2011
       
Verzekeringen Arbowet artikel 3, tweede lid, en artikel 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (beeldschermwerk) Arbocatalogus in het verzekeringsbedrijf 27 maart 2009, 11 februari 2011 en 23 oktober 2012
       
Visdetailhandel Arbowet artikelen 3, eerste lid, onder c, 8, eerste lid, 9 en 18 Arbobesluit artikelen 1.38, 3.2, 3.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 8.1 en 8.3 Fysieke belasting (werkhouding), fysische factoren (temperatuur) Arbocatalogus voor de visdetailhandel 29 oktober 2008
       
Vis, groothandel Arbowet artikel 3 Arbobesluit artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.17, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.10, hoofdstuk 6, afdeling 3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.11a, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 Intern transport, fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus Groothandel in vis, Productschap Vis 19 augustus 2008
       
Visverwerking Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 18 Arbobesluit artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.11, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 8.1, 8.2 en 8.3 Inrichting arbeidsplaatsen (gladde vloeren), psychosociale arbeidsbelasting (kort cyclisch werk, werkdruk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (klimaat) Arbocatalogus Visverwerking, Productschap Vis 19 augustus 2008
       
Vlakglas Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.87b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12d, 6.12e, 6.12f, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7,20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (algemene veiligheid), fysische factoren (geluid, kunstmatige optische straling), gevaarlijke stoffen (lood, vluchtige oplosmiddelen, zwaveldioxide, biologische agentia: legionella) Arbocatalogus voor de vlakglasbranche 15 september 2009, 6 juli 2010, 6 juli 2011, 1 december 2011, en 3 december 2012 1 oktober 2013
       
Vleesindustrie Arbowet artikelen 3, 5 en 8 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 t/m 3.25, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2 7.3, 7.4 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikelen 8.2 en 8.10 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting werkplek, arbeidsmiddelen (mesveiligheid en machineveiligheid) Arbocatalogus voor de vleessector 12 oktober 2009
       
Vleeswaren Arbowet artikelen 3, 5, 8, 11 en 13 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Fysieke belasting, (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen Arbocatalogus voor de vleeswarensector 9 november 2009
       
Voetverzorging Arbowet artikelen 3, 4, 5 eerste lid, 8 vijfde lid, 9 derde lid en 18 Arbobesluit artikelen 1.41, 1.42, 3.4, 3.19, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.20, 4.87a derde lid onder d en g, 4.89 tweede en derde lid, 4.91, 5.2 tot en met 5.4, 5.8, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 7.2 tweede lid, 8.1, 8.2 en 8.3 Gevaarlijke stoffen, biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (straling, verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), zwangerschap Arbocatalogus van het voetverzorgingsbedrijf 27 mei 2009
       
Waterbouw Arbowet artikelen 1, derde lid, onder h, 3, eerste lid, onder b, en tweede lid, 8, eerste tot en met vierde lid, 11, onder b, en 44 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5f, 3.5g, 3.5h, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.16, 3.19, 4.1, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.10d, 4.18, 4.20, vijfde lid, 4.48a, tweede lid, onder a, 4.84, 4.89, vierde tot en met zevende lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 6.12, 6.12a, 6.12b, 6.12c, 6.12d, 6.12e, 6.12f, 6.12g, 6.15, 5.16, 6.18, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d, 7.29, 7.30, 7.32, 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikel 7.6 Inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, valgevaar, elektrische installaties, besloten ruimten, explosieveiligheid, besloten ruimten, brandmelding/bestrijding), fysische factoren (lawaai, duiken, niet-ioniserende straling, trillingen, temperatuur), arbeidsmiddelen (algemeen, steigers, werkbakken, ladders, hijsen/heffen, trekken, slepen, ankeren, meren, ontmeren), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (verontreinigde grond, kwarts, stortmateriaal, lasrook), fysieke belasting (ergonomie, bij duiken, bij steenzetwerk) Arbocatalogus Waterbouw 7 oktober 2008, 24 oktober 2008, 7 april 2010, 29 maart 2011, 31 mei 2012, 8 maart 2013 en 7 mei 2013
       
Waterschappen Arbowet artikelen 3 en 5 Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.13, 7.23, 7.23c, 8.1, 8.2 en 8.3 Psychosociale arbeidsbelasting, inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen/vallen/uit-glijden, voorkomen gevaar door voorwerpen ed.), biologische agentia, arbeidsmiddelen (algemene voorschriften, besturing) Arbocatalogus sector Waterschappen (Delen 1 tot en met 5) 7 december 2009, 4 november 2011, 22 augustus 2012, 4 september 2013 en 3 september 2014
       
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Arbowet artikelen 3, 13 en 14 Arbobesluit artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), bedrijfshulpverlening Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening 12 november 2010 en 26 januari 2012
       
Wonen Arbowet artikelen 3, tweede lid, en 8 Arbobesluit artikelen 2.15, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.1b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.62a, 4.62b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikel 4.32a Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, hardhout stof) Arbocatalogus voor de Wonenbranche 17 december 2009 en 12 februari 2013
       
Zacht PVC Arbowet artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18 Arbobesluit artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikelen 5.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29 Fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen Arbocatalogus productie zacht PVC 14 december 2009 en 25 februari 2011
       
Zeescheepvaart Arbobesluit artikelen 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.25 Arbeidsmiddelen (m.b.t. (ont)meren, luikenwagen/kraan, kleine hijsmiddelen en -werktuigen Arbocatalogus voor de zeescheepvaart 25 september 2009
       
Ziekenhuizen algemene en categorale Arbowet artikelen 3, 4, 5, 8, 15 en 16 Arbobesluit artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.41, 1.42, 2.15, 3.5g, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.18, eerste tot en met derde lid, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 Arboregeling artikel 5.2 Fysieke belasting (algemeen, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld, ongewenst gedrag (onderling)), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren, bedrijfshulpverlening Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen 9 juni 2009 en 5 februari 2014
       
Zoetwarenindustrie Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11 Arbobesluit artikelen 32, 3.4, 3.14, 3.15. 3.16, 3.17, 4.1, 4.1b, tweede lid, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.10a, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17c, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Fysieke belasting (ergonomie). fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (w.o. meelstof) Arbocatalogus Zoetwarenbranche (koek en snoep) en 24 juni 2011
       
Zuivelindustrie Arbowet artikelen 5, 8 en 15 Arbobesluit artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11a, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 8.2 en 8.10 Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, elektrische installaties, railing/hekwerk bordessen & tanks), arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus voor de Zuivelindustrie 24 september 2009, 31 augustus 2012 en 11 april 2013
Artikel 4
De Beleidsregel arbocatalogi wordt ingetrokken.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de in artikel 3 vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 6. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel arbocatalogi 2010.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 29 juni 2010
De
Minister
directeur-generaal Werk,