Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Artikel 2. Toetsing
Artikel 3. Getoetste arbocatalogi/buitentoepassingverklaring Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel arbocatalogi

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 7 juli 2010.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2008, nr. ARBO/A&V/2008/14423, tot vaststelling van een beleidsregel met betrekking tot arbeidsomstandighedencatalogi (Beleidsregel arbocatalogi)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijke afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een branche, bedrijfssector of op landelijk niveau, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in die bedrijfssector of branche dan wel op landelijk niveau kan worden voldaan aan bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde doelvoorschriften.
Artikel 2. Toetsing
Arbocatalogi op branche, sectoraal of landelijk niveau kunnen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:
a. Is beschreven voor welk werkgebied (branche/bedrijfssector/landelijk) de catalogus bedoeld is;
b. Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in die branche/bedrijfssector of op landelijk niveau;
c. Is de catalogus beschikbaar en kenbaar voor werkgevers en werknemers in die branche/bedrijfssector of op landelijk niveau;
d. Kan met behulp van een quick scan (is het begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de Arbeidsomstandighedenwetgeving) in redelijkheid worden aangenomen dat met navolging van een arbocatalogus invulling wordt gegeven aan de desbetreffende (doel)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet .
Artikel 3. Getoetste arbocatalogi/buitentoepassingverklaring Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
Aan de vermelde (doel-)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet wordt voor de hierna genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau voldaan als voor de daarin vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden gebruik wordt gemaakt van onderstaande arbocatalogi.
De beleidsregels uit de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving , die betrekking hebben op de vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandighedenzijn voor de genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau niet van toepassing. Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving Arbobesluit artikelen 4.1c, eerste lid 4.3, eerste, derde en vierde lid 4.4 4.16 4.17 4.18 hoofdstuk 8, afdeling 1 4.1c-5 Arbobesluit artikelen 3.5d 4.2 4.3 4.4 4.6, eerste en tweede lid 4.7 4.6-3 eerste lid, onder a, 3° en tweede, derde en vierde lid Arbobesluit artikelen 6.7, eerste lid 6.8, derde, zevende en negende lid Arbowet artikelen 1 3 8, eerste tot en met derde lid 18 Arbobesluit artikelen 2.15 3.5d 3.16 4.1c 4.2, eerste tot en met vierde lid 4.3 derde lid 4.4, eerste tot en met vijfde lid 4.6, eerste en tweede lid 4.18 4.85 4.87b 4.91 vijfde, zesde, achtste en negende lid 4.91 eerste en tiende lid 4.95 4.97 4.109 5.2 tot en met 5.5 6.7 6.8 7.2 tot en met 7.7 7.9 7.11a 7.13 tot en met 7.15 3.16 7.4-4 Arbowet artikelen 3 8 Arbobesluit artikelen 2.15 6.7 6.8, eerste, derde, zevende, negende en tiende lid 6.10 6.11 6.7 6.8 Arbowet artikel 3 Arbobesluit artikelen 2.15 5.2 5.3 5.4 5.5 Arbowet artikelen 3 13 14 Arbobesluit artikelen 2.15 5.2 5.3 5.4 5.5 5.9 5.10 5.11 5.12 5.1 5.2-2 5.4-1a, derde lid Arbowet artikelen 13 14 Arbobesluit artikelen 2.15 5.2 5.3 5.4 5.5 5.9 5.10 5.11 5.12 5.1 5.2-2 5.4-1a, derde lid Arbowet artikel 14 Arbobesluit artikelen 2.15 5.2 5.3 5.4 5.5 5.9 5.10 5.11 5.12 5.1 5.2-2 5.4-1a, derde lid Arbowet artikel 3, eerste lid, onder b artikel 5 Arbobesluit artikelen 5.2 5.3 5.5 6.11a tot en met 6.11e 5.3-1 Arbowet artikel 3 Arbobesluit artikel 2.15 Arbowet artikel 3 Arbobesluit artikelen 1.42 1.38 2.15 2.43 3.2 3.17 4.10a 4.10b 5.2 5.3 5.9 5.10 5.11 5.12 6.10 hoofdstuk 6, afdeling 3 artikelen 7.2 7.3 7.4 7.11a 7.18 8.1 8.2 8.3 5.1, eerste tot en met vierde lid 5.11 Arbowet artikelen 3 5 8 18 Arbobesluit artikelen 1.42 1.38 2.15 2.43 hoofdstuk 3, afdeling 1 artikelen 3.2 3.11 4.10a 4.10b 5.2 5.3 5.4 5.11 6.1 6.2 6.7 6.10 hoofdstuk 6, afdeling 1 3 artikelen 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.9 7.11a 7.13 7.14 7.15 8.1 8.2 8.3 7.3-2 7.3-4 8.2 Arbowet artikel 3 Arbobesluit artikelen 2.15 5.2 5.3 5.4 5.5 Arbowet artikelen 3 4 5 8 9 10 11 13 14 14a 15 15a 18 19 Arbobesluit artikelen 3.5c 3.5d 3.5e 3.16 4.1c 4.6 4.7 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.7 7.2 7.3 7.4 7.16 7.23 8.1 8.2 8.3 3.16 7.4-4 7.16 Arbowet artikelen 3, eerste lid onder c 5, eerste lid 8 9, derde lid 18 Arbobesluit artikelen 1.42 2.15 5.2 tot en met 5.5 5.11 5.12 7.2 7.5 1.42, eerste lid onder e 5.4-1a 5.1 Arbowet artikelen 3, eerste lid onder b 8, eerste tot en met vierde lid 11, onder b 44 Arbobesluit artikelen 3.10 3.16 4.20, vijfde lid 4.48a, tweede lid onder a 4.89, vierde tot en met zevende lid hoofdstuk 6, afdeling 3 artikelen 7.4 7.17d 7.18b 7.23 7.23a 7.23b 7.23d 8.1 8.2 8.3 6.7 6.8 7.4-4 7.4-5 7.4-6 7.23d Arbobesluit artikelen 4.1c, eerste lid, onder a, b, c, e, f en h hoofdstuk 6, afdeling 3 6.7 6.8 Arbowet artikelen 3, eerste lid, onder c 8, eerste lid 9 18 Arbobesluit artikelen 1.38 3.2 3.7 5.2 5.3 5.4 5.5 7.2 8.1 8.3 Arbowet artikelen 3, tweede lid 8 Arbobesluit artikel 2.15 5.2 5.3 5.4 5.5 7.2 Arbowet artikelen 3, tweede lid 8 11 Arbobesluit artikelen 2.15 3.19 5.1 5.3 5.4 5.14 5.15 6.3 6.4 Arbowet artikelen 5 8 11 Arbobesluit artikelen 3.2 3.14 3.17 5.2 5.3 5.4 5.5 7.2 7.3 7.4 7.4a 7.5 7.6 7.7 8.1 8.2 8.3 8.4 Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 4.1 4.2 4.16 4.17 4.18 5.2 5.3 5.4 6.11a 6.11b 6.11c 6.11d 6.11e 7.2 7.4a 7.11a 7.17 7.17a 7.17c 7.18 8.1 8.2 Arbowet artikelen 3, eerste lid, onder a en c 8 11 Arbobesluit artikelen 4.1c, eerste lid 4.16, tweede lid 4.18 5.1 5.2 5.3 5.4 5.9 5.10 5.11 5.12 6.8 Arboregeling artikelen 5.1 5.2 5.3 Arbowet artikelen 3 5 8 Arbobesluit artikelen 4.18 4.19 4.20 4.21 4.23 5.2 5.3 5.4 5.5 Arbowet artikelen 3 5 8 11 Arbobesluit artikelen 2.15 5.4 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.14 5.15 6.3 6.4 Arboregeling artikelen 5.1 5.2 5.3 Arbowet artikel 3, tweede lid Arbobesluit artikel 2.15 Arbowet artikel 3 eerste lid Arbobesluit artikelen 3.5g 3.5h Arboregeling artikelen 4.1 tot en met 4.14 Arbowet artikelen 3, eerste lid onder c 8 9 Arbobesluit artikelen 3.11 3.17 4.1c 4.2a 4.10a 4.10b 4.10c 4.10d 4.85 4.87a 5.2 5.3 5.4 5.5 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6.1 6.7 6.8 6.11b 7.2 eerste lid 7.3 7.4 7.17c vierde lid 8.1 8.2 Arboregeling artikelen 5.1 5.2 5.3 Arbobesluit artikelen 3.19 5.2 5.3 5.4 5.5 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 hoofdstuk 6, afdeling 3 5.1 eerste, vierde, vijfde en zesde lid 5.4-1a 6.7 6.8 Arbowet artikel 3 tweede lid Arbobesluit artikel 2.15 Arbowet artikelen 3 tweede lid 5 8 Arbobesluit artikelen 2.15 5.2 5.3 5.4 5.5 5.9 5.10 5.11 5.12 Arboregeling artikelen 5.1 5.2 5.3 5.1 5.4-1a 5.4-1b 5.4-3 Arbowet artikel 3 tweede lid artikel 8 Arbobesluit artikelen 2.15 5.9 5.10 5.11 5.12 Arboregeling artikelen 5.1 5.2 5.3 5.1 5.4-1a 5.11 Arbowet artikelen 3, tweede lid Arbobesluit artikelen 1.42 2.15 3.5c tot en met 3.5e 4.2 4.3 4.6 4.16 4.91 4.109 5.2 tot en met 5.5 5.9 tot en met 5.12 Arboregeling artikelen 5.1 5.2 5.4-1a 5.11 Arbowet 18 Arbobesluit artikel 6.1 6.1 Arbowet artikelen 3 8 15 Arbobesluit artikelen 1.42 3.4 3.6 3.19 4.1c 4.2 4.2a 4.4 4.5 4.6 4.10a 4.10d 4.13 4.17 4.18 4.19 4.85 4.87a 4.87b 4.89 4.91 4.102 4.109 5.2 5.3 5.4 5.10 6.2 6.3 6.4 6.12 8.1 8.2 8.3, tweede, derde en vierde lid 1.42 eerste lid onder d en e 3.4 3.19 5.4-1a eerste tot en met derde lid 5.4-1b 6.2 Arbobesluit artikelen 3.16 7.4 7.5 7.34 8.1 8.2 Arbowet artikelen 3 4 5 eerste lid 8 vijfde lid 9 derde lid 18 Arbobesluit artikelen 1.41 1.42 3.4 3.19 3.48 4.1c 4.2 4.4 4.6, eerste lid 4.20 4.87a derde lid onder d en g 4.89 tweede en derde lid 4.91 5.2 tot en met 5.4 5.8 5.10 6.3 6.4 6.12 7.2 tweede lid 8.1 8.2 8.3 1.42 eerste lid onder d en e 3.19 4.1c-1 eerste lid 4.6-3 tweede lid onder a 4.91 5.4-1a Arbowet artikelen 3 5 8 10 11 15 15a 18 Arbobesluit artikelen 1.40 1.42 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7, derde en zesde lid 3.8 3.9 3.11 3.12, tweede lid 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.19 3.20 3.24 3.48 4.1c 4.6, eerste lid 4.11 4.13 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.23 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6.6 6.7 6.8 6.10 6.10a 7.4a 7.7 7.21 7.23a 8.1, eerste en tweede lid 8.4 8.9 Arboregeling artikelen 5.1 5.2 5.3 4.6-1 onder a en b 5.4-3 5.11 Arbowet artikelen 3, vijfde lid 5 8 13 15 Arbobesluit 2.15 3.2, eerste en tweede lid 3.4 3.5 t/m 3.7 3.9 3.11, eerste, tweede en vierde lid, 3.17 3.20 3.24 4.1c 4.6, eerste en tweede lid 5.1 5.2 5.3 5.4 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.10a 6.11 7.4 7.4a Arboregeling artikelen 5.1 5.2 5.3 3.4 4.1c-2 5.1 5.4-1a 5.4-1b 5.11 6.2 6.7 6.8 Arbowet artikelen 3 4 5 8 15 16 Arbobesluit artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c 1.41 1.42 2.15 3.5g 3.48 4.1c 4.2 4.3, tweede lid 4.4 4.7 4.10a 4.10b 4.18, eerste tot en met derde lid artikel 4.19 5.2 tot en met 5.5 5.9 tot en met 5.12 Arboregeling artikel 5.2 1.42 eerste lid onder e 4 1c-7 4.18-5 5.4-1a 5.4-1b 5.4-2 5.4-3 5.11 Arbowet artikelen 3 5 8 9 18 Arbobesluit artikelen 3.1b 3.2 3.3 3.4 3.5 3.13 3.15 4.1b 4.1c 4.4 4.7 4.10a 4.10d 4.18 4.19 4.87a 4.87b 4.89 4.91 4.102 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6.3 6.4 7.2 7.4a 7.6 7.7 7.13 7.14 7.15 7.16 8.2 8.4 Arboregeling artikel 5.1 3.5 3.19 4.91 5.1, eerste, vierde en vijfde lid 5.4-1a, tweede en derde lid 6.7 7.3-4 7.4-2 7.4-4 7.13 7.15 7.16 Arbowet artikel 8 Abobesluit artikelen 5.2 5.3 5.4 5.5 5.3-1 lid 7 en 8 Arbowet artikelen 8 18 Arbobesluit artikelen 4.1c 4.2 4.4 4.10a 4.10c 4.10d 4.20 6.7 6.8 6.10 6.11 6.7 6.8 Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 3.4 3.5 3.5d 3.8 3.11 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 4.6 4.7 5.2 5.3 5.5 6.1 6.2 6.7 6.8 6.9 6.10 6.10a 6.11 7.2 7.3 7.4 7.4a 7.5 7.6 7.7 7.11 7.11a 7.13 7.16 7.17a 7.17b 7.17c 7.18 7.18a 7.18b 7.20 7.36 7.39 8.1 8.2 8.3 9.5 3.2 4.1c-1 4.2-1 4.3-1 6.8, vijfde, zesde en zevende lid 7.4-3, eerste lid 8.2 Arbowet artikelen 8 18 Arbobesluit artikelen 4.1c 4.2 4.4 4.10a 4.10c 4.10d 4.20 6.7 6.8 6.10 6.11 6.7 6.8 Arbowet artikel 3, tweede lid Arbobesluit artikelen 2.15 5.9 5.10 5.11 5.12 5.14 5.15 6.3 6.4 5.1 5.4-1a 5.11 6.3 Arbowet artikel 3, tweede lid Arbobesluit artikel 2.15 Arbowet artikelen 3, eerste lid 8, tweede lid Arbobesluit artikelen 3.17 4.1c, eerste lid 4.16, tweede lid 4.18 6.8 7.4 7.11a 4.18-2 Arbowet artikel 3, tweede lid Arbobesluit artikelen 2.15 6.7 6.8 6.9 6.10 6.10a 6.11 6.7 6.8 Arbobesluit artikelen 3.5 8.2 Arbobesluit artikelen 4.1c, eerste lid, onder a tot met h, en tweede lid 4.3 4.4 4.6, eerste lid 4.62b 6.7 6.8 6.9 6.10 6.10a 6.11 Arboregeling 4.32b 6.7 6.8 Arbowet artikelen 5 8 11 Arbobesluit artikelen 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 7.2 7.3 7.4 7.7 7.8 7.9 7.10 7.13 7.15 7.16 7.9 Arbowet artikelen 5 8 Arbobesluit artikelen 5.2 5.3 5.4 5.5 Arbowet artikel 8 Arbobesluit artikelen 3.2 3.16 3.17 5.2 5.3 5.4 5.9 5.10 5.11 5.12 7.2 7.3 7.4 7.4a 7.5 7.6 7.7 7.11a 7.17a 7.17b 8.2 8.3 Arboregeling 5.1 5.2 5.3 5.1 Arbowet artikelen 3 5 8 11 Arbobesluit artikelen 3.2 3.14 3.15 3.16 3.17 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 7.2 7.3 7.4 7.4a 7.5 7.6 7.7 7.11a 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17a 7.17b 7.17c, 7.18 7,20 7.23 7.23a 8.1 8.2 8.3 Arbowet artikelen 3 5 8 11 Arbobesluit artikelen 1.1, vierde lid, onder a, vijfde lid onder b en c 1.40 1.41 1.42 2.15 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6.1 Arboregeling artikel 5.1 1.42 5.1, eerste tot en met vijfde lid 5.4-1a 5.4-3 5.11 6.1 Arbobesluit artikelen 3.5a 3.5b 3.5c 3.5d 3.5e 3.5f 3.5g 4.1c 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 3.5g-1 3.5g-2 Arbowet artikel 3, tweede lid Arbobesluit artikelen 2.15 4.85 4.86 4.87 4.87a 4.87b 4.87b Arbobesluit artikelen 3.5g 3.16 3.17 4.1c 4.6 4.7 5.2 5.3 6.3 6.7 6.8 6.11 7.5 7.6 7.7 7.9 7.11a Arboregeling artikel 5.1 5.1, eerste, tweede, vierde en vijfde lid 6.3 Arbowet artikelen 3 5 8 Arbobesluit artikelen 2.15 5.4 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.15 6.3 6.4 Arboregeling artikelen 5.1 5.2 5.3 5.1 5.4-1a 5.4-3 5.11 6.3 Arbowet artikelen 8 11 Arbobesluit artikelen 5.2 5.3 5.4 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.14 5.15 6.1 6.2, eerste en derde lid 6.3 6.4 Arboregeling artikelen 5.1 5.2 5.1 5.4-1a 5.11 6.2 Arbowet artikelen 3 8 Arbobesluit artikelen 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 5.4-1a 5.4-1b 5.4-3 Arbowet artikelen 3 5 8 11 Arbobesluit artikelen 5.2 5.4 5.7 5.9 5.10 5.11 5.12 Arboregeling artikelen 5.1 5.2 Arbowet artikelen 3, tweede lid 8 Arbobesluit artikelen 2.15 5.1 5.2 5.3 5.9 5.10 5.11 5.12 5.14 Arbobesluit artikelen 7.18 7.18a 7.18b 7.20 7.25
Branche/Bedrijfssector Voorschriften Arbowetgeving Risico’s op gebied van arbeidsomstandigheden Arbocatalogus Datum toetsbrief AI Einddatum catalogus Buitentoepassingverklaarde
Metaalbewerking en Metalektro , , , , en , Lasrook Arbocatalogus onderdeel Lasrook 20 december 2007 31 maart 2010 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal
  , , , , , , en Oplosmiddelen Verbetercheck oplosmiddelen 7 april 2008 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen
  , , Schadelijk geluid Verbetercheck geluid 7 april 2008  
Schoonmaak- en Glazenwassersbranche , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fysieke belasting, biologische agentia, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, psychosociale belasting (ongewenst gedrag), hogedrukreiniging, valgevaar, lawaai Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche 13 februari 2008 Aanvulling ongewenst gedrag: 14 mei 2008 Voorzieningen bij valgevaar Deugdelijkheid ladders
Nederlandse Orkesten en , , , , Geluid Arbocatalogus Nederlands Orkesten Alleen gedeelte ‘Geluid’ 15 februari 2008 31 december 2009 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
Openbare bibliotheken , , , en Fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting Arbocatalogus Openbare Bibliotheken 3 april 2008  
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening , en , , , , , , , en Psychosociale belasting, fysieke belasting, verzuim (bijstand deskundige werknemers en maatwerkregeling) Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening 16 mei 2008 16 mei 2011 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Fysieke belasting in kinderdagverblijven Zittend werk
Jeugdzorg en , , , , , , , en Psychosociale belasting, fysieke belasting, verzuim (bijstand deskundige werknemers en maatwerkregeling) Arbocatalogus Jeugdzorg 16 mei 2008 16 mei 2011 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Fysieke belasting in kinderdagverblijven Zittend werk
Kinderopvang , , , , , , , en Fysieke belasting, psychosociale belasting, verzuim (maatwerkregeling) Arbocatalogus Kinderopvang 6 juni 2008 6 juni 2011 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Fysieke belasting in kinderdagverblijven Zittend werk
Railinfra en , , Fysieke belasting en trillingen Arbocatalogus Arbo Spoor(t) 19 juni 2008 Tillen op bouwplaatsen
Gemeenten Psychosociale belasting (agressie en geweld) Arbocatalogus Agressie en geweld 8 juli 2008  
Groothandel in vis , , , , , , , , , , , , , , , en , , , , , , en   Intern transport, fysieke belasting, werkdruk, en lawaai Arbocatalogus Groothandel in vis, Productschap Vis 19 augustus 2008 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
Visverwerking , , en , , , , , , , , , , , , , , , , , en , , , , , , , , , , , , , en Gladde vloeren, kort cyclisch werk en werkstress, machineveiligheid, persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke belasting, werken in koude omgevingen Arbocatalogus Visverwerking, Productschap Vis 19 augustus 2008 Geschiktheid afkortzagen voor aluminium Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen
Bloemendetailhandel , , , en Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel 25 augustus 2008 25 augustus 2011  
Voortgezet onderwijs , , , , , , , , , , , , en , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Arboregeling artikel 8.10 Inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, fysieke belasting, algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, klimaat en geluid Arbocatalogus-VO 28 augustus 2008 Voorzieningen bij valgevaar Deugdelijkheid ladders Noodstopvoorziening
Gehandicaptenzorg , , , en , , , , , en Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting, arbeidsmiddelen Profijt van Arbobeleid 18 september 2008 Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie Zittend werk Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair
Waterbouw , , en , , , , , , , , , , , , , , en Valgevaar, geluid (lawaai), voorlichting Arbocatalogus Waterbouw 7 en 24 oktober 2008 Voorzieningen bij valgevaar Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai Deugdelijkheid ladders De kwaliteit en de constructie van steigers Deugdelijkheid werkbakken Vervoer van personen in werkbakken
Papier en karton en Oplosmiddelen en geluid Arbocatalogus PKGV-Industrie 8 oktober 2008 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
Visdetailhandel , , en , , , , , , , , en Belastende werkhouding en werken in koude en/of tocht Arbocatalogus voor de visdetailhandel 29 oktober 2008  
Ambulante handel en , , , , en Fysieke belasting (tillen & dragen, duwen & trekken) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld) Arbocatalogus voor de ambulante handel 29 oktober 2008  
Nederlandse Orkesten , en , , , , , , en Fysieke en psychosociale belasting Arbocatalogus Nederlandse Orkesten: aangepast hoofdstuk 4 17 november 2008 31 december 2009  
Detailhandel aardappelen, groente en fruit , en , , , , , , , , , , , , , , , , en Fysieke belasting, inrichting werkplek en snijrisico’s Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit 12 december 2008  
Groothandel in groenten en fruit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Fysieke belasting, fysische belasting, gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus AGF Groothandelsfonds 12 december 2008  
Personenauto- en bedrijfsautobedrijven , en , , , , , , , , , , en , en Fysieke belasting en dieselmotoremissies Arbocatalogus voor de personenauto- en bedrijfsautobedrijven 18 december 2008 4.18-2 Voorkoming of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en schadelijk geluid bij de APK-keuring van dieselmotoren 5.4-1a Zittend werk 5.1, eerste en vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair
Universitaire Medische Centra , en , , , , , , , en Fysieke belasting, cytostatica, RI&E Arbocatalogus van de universitaire medische centra 16 januari 2009 4.18-5 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen
Uitgeverij , , en , , , , , , , , , en , en Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) en fysische factoren (verlichting) Arbocatalogus Gezond Uitgeven! 29 januari 2009 5.1 Beeldschermwerk; apparatuur en meubilair 5.4-1a Zittend werk 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk 6.3 Verlichting
Geestelijke gezondheidszorg Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld en werkdruk) Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 4 februari 2009
Binnenvaart en Inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte) en bedrijfshulpverlening/noodplan Arbocatalogus binnenvaart 11 februari 2009 3.5 g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie 3.5g-2, tweede, vierde en vijfde lid Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie
Golf , en , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en , en Fysieke belasting, inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentia Arbocatalogus Golfaccomodaties 19 februari 2009 5.4-1a Zittend werk 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk 6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai 7.4-4 Deugdelijkheid ladders 8.2 Keuze persoonlijke beschermingsmiddelen
Kaasgroothandel , , , , , , , , , en Fysieke belasting (dragen/tillen en beeldschermwerk), Fysische factoren (geluid) Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf 20 maart 2009 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Zittend werk Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
Recreatie Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld) Arbocatalogus recreatie 26 maart 2009 --
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg , en , , , , , , , en , en Fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenst gedrag) Arbocatalogus VVT 27 maart 2009 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Zittend werk Gebruik van een stasteun Zitgelegenheid bij baliewerk
Verzekeringsbedrijf , en , , , en , en . Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), Fysieke belasting (beeldschermwerk) Arbocatalogus in het verzekeringsbedrijf 27 maart 2009 18 februari 2011 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Zittend werk Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
Apotheken, openbare , , , , , , , , , , en , en Fysieke belasting w.o. beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia Arbocatalogus voor de openbare apotheken 2 april 2009 Zittend werk Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
Papier- en karton artikelen 3.1, 5.1 en Klimaat Arbocatalogus voor de pkgv-industrie 6 april 2009 Temperatuur
Schoonheidsverzorging , en , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en . Gevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (verlichting, straling) Arbocatalogus van de schoonheidsspecialist 21 april 2009 Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie Aanleg en gebruik van elektrische installaties Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren Zittend werk Gebruik van een stasteun Luchtverversing
Installatie- en isolatie , , , , en Arbeidsmiddelen en inrichting werkplek (werken op hoogte) Arbocatalogus voor de installatie- en isolatiebranches 21 april 2009 --
Voetverzorging , , , , , en , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Gevaarlijke stoffen, biologische agentia en straling, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), zwangerschap Arbocatalogus van het voetverzorgingsbedrijf 27 mei 2009 Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren , Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen
        Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen
        Vaccinatie tegen hepatitis B
        Zittend werk
         
Voortgezet onderwijs , , , , , , en , , , , , ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en , en Inrichting werkplek, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, fysische factoren (lawaai), bedrijfshulpverlening, zwangeren/lacterenden, arbeidsgezondheidskundig onderzoek Arbocatalogus-VO uitbreiding 28 mei 2009 , Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en transport van gascilinders Zitgelegenheid bij baliewerk Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
         
Primair onderwijs , , , en , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en , en Inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (temperatuur, verlichting, lawaai), fysieke belasting (beeldschermwerk), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, zwangerschap, psychosociale belasting (pesten, seksuele intimidatie), bedrijfshulpverlening Arbocatalogus PO 28 mei 2009 Aanleg en gebruik van elektrische installaties Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Zittend werk Gebruik van een stasteun Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk Luchtverversing
        Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus
        Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Ziekenhuizen, algemene en categorale , , , , en , , , , , , , , , , , , , , , en Fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen 9 juni 2009 Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan inhalatie anesthetica in ziekenhuizen Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen Zittend werk
        Gebruik van een stasteun
        Zitgelegenheid
        Zitgelegenheid bij baliewerk
        Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
         
Geestelijke gezondheidszorg , , , en , , , , , , ,3.19, , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , en Inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (w.o. beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), deel 2 16 juni 2009 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren Vaccinatie tegen hepatitis B Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Zittend werk Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus
        Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen
        Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap
        Deugdelijkheid ladders
        Bedieningssystemen
        Stopzetten van arbeidsmiddelen
        Noodstopvoorziening
         
Gemeenten , , en Fysieke belasting Arbocatalogus fysieke belasting 7 juli 2009 Tillen op bouwplaatsen
         
Betonproductenindustrie en , , , , , , , , , en Fysische factoren (geluid) en gevaarlijke stoffen (kwarts) Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie 16 juli 2009 31 december 2015 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Tuinzaadbedrijven , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 7.14a, derde lid, , , , , , , , , , , , , en Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen en werkplekinrichting (machineveiligheid) Arbocatalogus tuinzaadbedrijven 16 juli 2009 Buisrailsystemen in kassen Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan stoffen door gebruik van persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen
        Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
        Deugdelijkheid van vierwielige trekkers
        Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen
         
Keramische (proces)industrie en , , , , , , , , , en Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts) Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie 16 juli 2009 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Sport , , , , , , , en Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) Arbocatalogus Sport 21 juli 2009 Beeldschermarbeid, apparatuur en meubilair Zittend werk Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
        Verlichting
Provincies Psychosociale arbeidsbelasting Arbocatalogus Provincies 12 juni 2009
Banden en wielen en , , , , , en Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche 10 augustus 2009 Voorkoming of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en schadelijk geluid bij de Apk-keuring van dieselmotoren
Kunsteducatie , , , , , en Psychosociale arbeidsbelasting (arbeidsinhoud en werkdruk), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus Kunsteducatie 10 augustus 2009 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
Installatie- en isolatie en Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie) Arbocatalogus Werken (z)onder spanning 13 augustus 2009
Grafimedia , , , , , , , , , en Gevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus Grafimedia 13 augustus 2009 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
Papier en karton , en , , , , , , , , , , , , , en Fysieke belasting en machineveiligheid Arbocatalogus fysieke belasting en verwerkingsmachines 13 augustus 2009 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur
Sport en , , en Fysieke belasting Arbocatalogus voor de Sport 13 augustus 2009
Bos en natuur , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en , en Fysieke belasting (w.o. beeldschermwerk), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Bos en Natuur 1 september 2009 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair
Vlakglas , , en , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Fysieke belasting, inrichting arbeidsplaats , arbeidsmiddelen (algemene veiligheid) Arbocatalogus voor de Vlakglasbranche 15 september 2009 1 oktober 2011
Particuliere beveiliging , , en , , , , , , , , , , , , , , en Fysieke belasting w.o. beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (temperatuur) Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging 21 september 2009 Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie , Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Zittend werk Zitgelegenheid bij baliewerk Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk Temperatuur
Handel in granen, zaden en peulvruchten , , , , , , , , , , , , en Gevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers) Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten 24 september 2009 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie
Tank- en wasstations , , , , en Biologische agentia (legionella) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld) Arbocatalogus voor de tank- en wasstations 24 september 2009 Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie die water in aerosolvorm in de lucht kan brengen
Zuivelindustrie , , , , , , , , , , , , , , , en Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen), fysieke belasting, fysische factoren (geluid), valgevaar, machineveiligheid Arbocatalogus voor de Zuivelindustrie 24 september 2009 , Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Verlichting
Architecten , en , , , , , , , , , en , en Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) Arbocatalogus Architecten 24 september 2009 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Zittend werk Zitgelegenheid bij baliewerk Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk Verlichting
Mobiliteit en , , , , , , , , , , , , , en en Fysische factoren (klimaat) en fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus voor de sector Mobiliteit 24 september 2009 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair Zittend werk Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk Luchtverversing
Carrosserie en , , , , , , , , en Fysieke belasting, fysische factoren (geluid) Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche 24 september 2009 Zittend werk Gebruik van een stasteun Zitgelegenheid bij baliewerk
Railinfra , , en , , , , , en en Fysieke belasting (beeldschermwerk) Arbocatalogus Arbo Spoor(t) 24 september 2009
Universiteiten en , , , , , , , en Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten 24 september 2009
Zeescheepvaart , , , en Arbeidsmiddelen (mbt (ont)meren, luikenwagen/kraan, kleine hijsmiddelen en -werktuigen Arbocatalogus voor de zeescheepvaart 25 september 2009
Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit
Branche/ Bedrijfssector Voorschriften Arbowetgeving Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden Arbocatalogus Datum toetsbrief AI Einddatum catalogus Buitentoepassingverklaarde beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving
Ambulancezorg artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 18 artikelen 2.15, 5.2, 5.3 en 5.7 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg 30 september 2009
         
Uitzendbranche, vaste medewerkers artikel 3, tweede lid artikel 2.15 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld) Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers 17 augustus 2009
         
Afval artikelen 3, 5 en 8 artikelen 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.10d en 5.11 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting Arbocatalogus Afvalbedrijven 1 oktober 2009 5.4-1a Zittend werk 5.4-1b Gebruik van een stasteun 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
         
Diervoeder artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18 artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.10d, eerste en tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10 en 5.11 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting, gevaarlijke stoffen Arbocatalogus voor de diervoederindustrie 7 oktober 2009
         
Vleesindustrie artikelen 3, 5 en 8 artikelen 3.2 t/m 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 t/m 3.25, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2 7.3, 7.4 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arboregeling artikelen 8.2 en 8.10 Fysieke belasting (w.o. beeldschermwerk), inrichting werkplek, arbeidsmiddelen (mesveiligheid en machineveiligheid) Arbocatalogus voor de vleessector 12 oktober 2009 5.4-1b Gebruik van een stasteun 8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen
         
Suikerverwerkende industrie artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 6.1 Fysieke belasting, fysische factoren (temperatuur) Arbocatalogus Suikerverwerkende industrie (Koek) 26 oktober 2009 6.1 Temperatuur
         
Industriële bakkerijen artikelen 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Fysische factoren (geluid en temperatuur) Arbocatalogus Industriële Bakkers 19 oktober 2009 6.1 Temperatuur 6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Orthopedische schoentechnicus artikelen 3, 8 en 15 artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.16, 3.19, 7.4, 7.5, 7.7, 7.13, 8.1, 8.2 en 8.3 Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, bedrijfshulpverlening, voorlichting, instructie en toezicht Arbocatalogus van de orthopedische schoentechnicus 5 oktober 2009
         
Podiumkunsten artikelen 3, 5 en 8 artikelen 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.18, 71.8a, 7.18b, 7.20 en 7.23c Fysieke belasting, arbeidsmiddelen (hijsen en heffen) Arbocatalogus podiumkunsten 22 september 2009 5.2-1 Fysieke belasting bij handbediende trekkenwanden
         
Universitaire Medische Centra artikelen 3, 5, 8 en 18 artikelen 1.42, 4.1c, eerste lid, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.10a, 4.10d, 4.91, 5.2. 5.3. 5.4. 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 5.14 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (w.o. beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (inhalatie anesthetica) Arbocatalogus van de universitaire medische centra 1 oktober 2009 4.1c-7 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan inhalatie anesthetica in ziekenhuizen
         
Landelijke huisartsen artikelen 3, tweedelid, 8 en 11 artikelen 2.15, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3 en 6.4 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), fysische factoren (klimaat en verlichting), fysieke belasting (beeldschermwerk) Arbocatalogus-LHV 6 oktober 2009 5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair 5.4-1a Zittend werk 5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk 5.11 Bscherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk 6.3 Verlichting
         
Ambachtelijke bakkerijen artikel 5 artikelen 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20 Fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus Ambachtelijke Bakkers 19 oktober 2009 3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden 7.3-3 Geschiktheid hijs- en hefgereedschap 7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen 7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen 7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap 7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur 7.13 Bedieningssystemen 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen 7.16 Noodstopvoorziening 7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving
         
Suikerwerk en chocoladeverwerkende industrie artikel 5 artikelen 3.4, 3.5 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20 Fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus Suikerwerk en Chocoladeverwerkende industrie (Snoep) 19 oktober 2009 3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden 7.3-3 Geschiktheid hijs- en hefgereedschap 7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen 7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen 7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap 7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur 7.13 Bedieningssystemen 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen 7.16 Noodstopvoorziening 7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving
         
Handel in wijn en dranken artikelen 3, 5 en 8 artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23d en 8.1 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks) Arbocatalogus Wijn 19 oktober 2009 5.4-1a Zittend werk
         
Recreatie artikelen 3, 5, 8, 11 en 44 artikelen 1.42, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus recreatie 27 oktober 2009 1.42, eerste lid, onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijden de lactatie 5.4-1b Gebruik van een stasteun
         
Dierenartspraktijken artikel 3, tweede lid, 5 en 8 artikelen 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 6.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie) Arbocatalogus voor dierenartspraktijken 4 november 2009 1.42, eerste lid, onder a tot en met e en g, tweede en derde lid Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijden de lactatie
         
Sociale werkvoorziening artikel 3, tweede lid artikelen 2.15, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, en 6.11 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening 17 november 2009 6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Vleeswaren artikelen 3, 5, 8, 11 en 13 artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen Arbocatalogus voor de vleeswarensector 9 november 2009 5.4-1b Gebruik van een stasteun 8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen
         
Groothandel in levensmiddelen artikelen 5 en 8 artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5c, 3.5e, 3.5f, 3.14, 5.2, 5.3, 5.5, 6.11a, 6.11c, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.11a, 7.17a, 7.17c en 8.3 Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen 9 november 2009
         
Mode- en interieurindustrie artikelen 5 en 8 artikelen 1.42, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14 en 7.16 Fysieke belasting (w.o. beeldschermwerk), machineveiligheid Arbocatalogus Mode- en Interieurindustrie 17 november 2009 1 juni 2012 1.42, eerste lid, onder d en e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie 3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren 5.1, vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair 5.4-1b Gebruik van een stasteun 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk 7.16 Noodstopvoorziening
Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbowet Arbobesluit
Branche/Bedrijfssector Voorschriften Arbowetgeving Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden Arbocatalogus Datum toetsbrief AI Einddatum catalogus Buitentoepassingverklaarde beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving
Waterschappen artikel 3, tweede lid artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.6, 7.4, 7.23 en 7.23c Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen) Arbocatalogus sector Waterschappen 7 december 2009 3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie 3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie
         
Horeca artikelen 3, 5, 8 en 15 artikelen 2.15, 3.5g, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11 artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), fysische factoren (geluid, verlichting, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen Arbocatalogus Horeca 30 september 2009 5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair
         
Ambulancezorg artikelen 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Fysische factoren (geluid) Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg 9 december 2009 6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Universitaire Medische Centra artikelen 4.1c, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97 en 4.102 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia Arbocatalogus van de universitaire medische centra 11 december 2009
         
Hoveniers en groenvoorziening artikel 8 artikelen 3.2, 3.3, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening 7 december 2009
         
Pluimveeverwerkende industrie artikelen 3, 5, 8, 11 en 13 artikelen 3.2, 3.16, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Fysieke belasting, inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Pluimvee 14 december 2009 5.4-1b Gebruik van een stasteun 8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen
         
Verf- en drukinktindustrie artikelen 3.5c, 3.17, 4.1c, eerste lid, onder e, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.7, 7.18, 7.18a en 7.20 Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (vallende last) Arbocatalogus voor de verf- en drukinktindustrie 14 december 2009 4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest
         
Wonen artikelen 3, tweede lid, en 8 artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting Arbocatalogus voor de Wonenbranche 17 december 2009
         
Paardenhouderij artikel 8 artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (machines, hijsen, mobiele arbeidsmiddelen), vloeibare stikstof Arbocatalogus Paardenhouderij 9 december 2009 1 december 2012 3.16 Voorzieningen bij valgevaar
         
Producenten van hard en zacht polyurethaanschuim artikel 3 artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14 Inrichting arbeidsplaatsen (transportveiligheid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid en hijswerktuigen) Arbocatalogus PUR-producenten 14 december 2009 7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen 7.13 Bedieningssystemen 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen 7.16 Noodvoorziening
         
Zacht PVC artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, 8 en 18 artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.23, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3 Fysische factoren (temperatuur), medisch toezicht, inrichting arbeidsplaatsen (transportveiligheid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus productie zacht PVC 14 december 2009 6.1 Temperatuur 7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen 7.13 Bedieningssystemen 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen 7.16 Noodvoorziening
         
Thermoplastenverwerkende bedrijven artikel 3 artikelen 3.2, 3.3, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14 Fysische factoren (geluid en trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (intern transport), arbeidsmiddelen (hijsen) Arbocatalogus Thermoplasten 14 december 2009 6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Rubberproducenten artikelen 5 en 8 artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3 Arbeidsmiddelen (machineveiligheid) en inrichting arbeidsplaatsen (intern transport), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus Rubber 14 december 2009 6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai 7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen 7.13 Bedieningssystemen 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen 7.16 Noodvoorziening
         
Bloembollenteelt en -handel artikel 10 artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 Inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel 11 december 2009 3.4, onder a, d en g Aanleg en gebruik van elektrische installaties 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden 3.16 Voorzieningen bij valgevaar
         
Flexografisch bedrukken van etiketten artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid en 8 artikelen 3.6, 3.9, 4.1c, eerste lid, 4.2, eerste, tweede, derde en vierde lid, 4.3, tweede lid, 6.1, 7.3, eerste lid, 7.4 en 7.20 Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (warmte), inrichting arbeidsplaats (vluchtweg, noodverlichting), arbeidsmiddelen (algemeen, hogedrukreinigers en hijsen) Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten 21 december 2009 1 januari 2011 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen 3.9 Noodverlichting 4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen 4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn 4.1c-4 Doeltreffende beheersing van blootstelling aan gevaarlijke stoffen 4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest 7.3-1 Handbediende hogedrukreinigers 7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen 7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap 7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving
         
Tapijt- en textielindustrie artikelen 5 en 8 artikelen 1.40, 1.42, , 4.1, 4.1b, 4,1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.7, 8.1 en 8.3 Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus Tapijt- & Textielindustrie 7 december 2009 1 januari 2013 1.42 lid 1, onder a, b en e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie 4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen 6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Varkenshouderij artikel 8 artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (elektrische installaties, verstikking ed, valgevaar), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Varkenshouderij 11 december 2009 1 december 2012
         
Pluimveehouderij artikel 8 artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, elektrische installatie), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Pluimveehouderij 9 december 2009 1 december 2012 3.16 Voorzieningen bij valgevaar
         
Melkvee en graasdieren artikelen 8 en 10 artikelen 3.2, 3.5g, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen), fysische factoren Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren 9 december 2009 1 december 2012 3.16 Voorzieningen bij valgevaar 7.3-1 Handbediende hogedrukreinigers
         
Papier en karton artikelen 7.3 en 7.7 Arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus PKGV-Industrie, onderdeel handmatig doorleiden 7 december 2009 7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen
         
Tandtechnisch laboratoriumbedrijf artikelen 3, eerste lid en 8 artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.3, 7./2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 en 7.11a Fysieke belasting, inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid) Arbocatalogus van het tandtechnisch laboratoriumbedrijf 11 december 2009 5.4-1a Zittend werk 5.4-1b Gebruik van een stasteun 6.3 Verlichting
         
Onderzoeksinstellingen artikelen 3, tweede lid, 5 en 8 artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.29, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.3, 7.4 en 7.4a, artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid) Arbocatalogus Onderzoeksinstellingen (WVOI) 14 december 2009 3.4, onder d, e en g, Aanleg en gebruik van elektrische installaties 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden 5.1 Vluchtwegen en nooduitgangen 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
         
Uitvaartzorg artikelen 3, tweede lid en 8 artikelen 2.15, 4.1c, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.98, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 8.1 en 8.2 artikel 5.1 en 5.2 Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen en biologische agentia Arbocatalogus voor de uitvaartzorg 7 december 2009 4.91 Vaccinatie tegen hepatitis B
         
Service en repareren van mobiele werktuigen artikel 8 artikelen 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, (algemeen, noodvoorzieningen, vloeren, verbindingen, valgevaar, markering) arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken) BMWT-Arbocatalogus 21 december 2009
         
Akkerbouw en vollegrondsteelt artikel 10 artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Akkerbouw en Vollegrondsteelt 14 december 2009 3.4, onder a, d en g Aanleg en gebruik van elektrische installaties 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden 3.16 Voorzieningen bij valgevaar
         
Caravan-, camper- en motorenrevisie artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.18, 4.45, 6.1. 8.1, 8.2 en 8.3 Fysische factoren (klimaat), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook) Arbocatalogus voor het Mobiele recreatie- en aanhangbedrijf 14 december 2009 4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal 6.1 Temperatuur
         
Boomteelt en vaste plantenteelt artikelen 8 en 10 artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d en 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3 Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt 14 december 2009
         
Fruitteelt artikelen 8 en 10 artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5 d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3. Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Fruitteelt 11 december 2009 3.6, derde lid, onder a, Vluchtwegen en nooduitgangen
         
Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproductenindustrie artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19 artikelen 1.42, 3.2, 3.3 3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23a en 8.3 artikelen .5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen) Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie 14 december 2009 1.42, eerste lid, onder d en e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen 3.13 Automatische deuren en hekken en doorgangen voor voetgangers 3.16 Voorzieningen bij valgevaar 5.1 Vluchtwegen en nooduitgangen 5.4-1a Zittend werk 5.4-1b Gebruik van een stasteun 6.3 Verlichting 7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen
         
Flexografisch bedrukken van plastic folie artikelen 3.4, 3.5, 6.1, 7.3, derde en vierde lid. 7.4, eerste en tweede lid, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20 Fysische factoren (klimaat), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Flexografisch bedrukken plastic folie 21 december 2009 1 januari 2011 3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden 6.1 Temperatuur 7.3-3 Geschiktheid hef- en hijsgereedschap 7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen 7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen 7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap 7.13 Bedieningssystemen 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen 7.16 Noodstopvoorziening 7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving
         
Metaal en metalektro artikelen 4.2, 4.3, 4.4, 4.16, 4.17 en 4.18 Gevaarlijke stoffen (lasrook) Verbetercheck Lasrook 2010 24 december 2009 4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal
         
Tuincentra artikelen 3, 8 en 11 artikelen 2.15, 3.1, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b artikelen 5.1 en 5.2 Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, valgevaar), fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, steigers), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag) Arbocatalogus Tuincentra 14 december 2009 5.4-2, vierde lid, onder a en d, vijfde lid, onder a en c Zitgelegenheid bij kassawerk in zelfbedieningswinkels 6.1 Temperatuur
         
Dierentuinen artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c Arbobesluit artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7 Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting) Arbocatalogus ‘Veilig en gezond werken in de dierentuin’ 11 december 2009
         
Grimeurs, visagisten, toneelkappers artikelen 5 en 8 artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13, 3.19, 4.1c, eerste lid onder a t/m i, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.13, 8.2 en 8.3 artikel 8.2 Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, vluchtwegen), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus van grimeurs, visagisten en toneelkappers 11 december 2009 1.42, eerste lid, onder d en e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie 3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden 3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren 4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn 4.1c-3 Maatregelen ter preventie van huid- en luchtwegklachten bij arbeid in kappersbedrijven 5.4-1a Zittend werk 5.4-1b Gebruik van een stasteun 7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen 8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen
         
Glastuinbouw artikelen 1.2, 1.37, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 4,17, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17b 7.17c, 7.18, 7.18b, 7.39, 8.2 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies) Arbocatalogus Glastuinbouw 28 december 2009 1.42, eerste lid, onder e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie 3.2 Buisrailsystemen in kassen
         
Schilderen en vastgoedonderhoud artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b. 4.86, 4.87, 4.91, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Gevaarlijke stoffen (wo kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers) Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud 14 december 2009 5.3-1 Tillen op bouwplaatsen 6.1 Temperatuur 6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Glaszetten artikelen 3, 5, 8 en 11 artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15. 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders) Arbocatalogus Glaszetten 14 december 2009 5.3-1 Tillen op bouwplaatsen
         
Parketbedrijf artikelen 3, 8 en 15 artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1 en 8.3 artikelen 4.32a, 5.1 en 5.2 Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen Arbocatalogus voor het parketbedrijf 16 december 2009
         
Bouw en infra artikelen 2.15, 2.28, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers) Arbocatalogus Bouw en Infra 23 december 2009 5.3-1 Tillen op bouwplaatsen 6.1 Temperatuur 6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Platte daken artikelen 3, 5, 8 en 11 artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.11, 5.12 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk) Arbocatalogus Platte Daken 16 december 2009 5.3-1 Tillen op bouwplaatsen 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk
         
Politie artikelen 3, 4, 9, derde lid, 15 en 18 artikelen 2.15, 6.13, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.27 en 6.29 artikelen 6.3, 6.3a, 6.5, 6.6, 6.7 en 6.18 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie), bedrijfshulpverlening, duikarbeid Arbocatalogus Politie 21 december 2009 en 28 december 2009 6.14, tweede lid, onder k en l, en zevende lid, Caissonarbeid 6.15 Duikarbeid
         
Afbouw artikelen 3, 5, 8 en 11 artikelen 3.15, 3.17, 4.1c, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10. 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid). fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers) Arbocatalogus voor de Afbouw 16 december 2009 5.3-1 Tillen op bouwplaatsen 6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Railinfra artikelen 3.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 en 8.4 Fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar) Arbo Spoor(t)! 16 december 2009
         
Bestratingen artikelen 3, 5.8 en 11 artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 artikelen 5.1 en 5.2 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Bestratingen 14 december 2009 5.3-1 Tillen op bouwplaatsen 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie artikelen 3, 5, 8 en 15 artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.3 artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk) Arbocatalogus MBO 23 december 2009 1.42, eerste lid, onder e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie 3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren 5.1, eerste en derde lid, Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk 5.4-3, vierde en zesde lid, Zitgelegenheid bij baliewerk 6.3 Verlichting
         
Meelfabrikanten artikelen 5, eerste lid, 9, derde lid en 18 artikelen 1.38, 1.40, 1.42, 4.1c, 4.2, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.16, 4.18, 4.19, 4.104, 4.105, 4.106 en 4.107, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid) Arbocatalogus voor de meelfabrikanten 21 december 2009 1 januari 2011 1.42, eerste lid, onder b Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie 6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Verplichte sociale verzekeringen artikelen 8 artikelen 2.15, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1 en 6.2 artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (klimaat) Arbocatalogus UWV/SVB 21 december 2009 6.2 Luchtverversing
         
Producenten van lijmen en kitten artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, 8 en 18 artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, vijfde lid, 3.14, 3.16, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3 Fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Lijmen & kitten 17 december 2009 6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai 7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen 7.13 Bedieningssystemen 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen 7.16 Noodstopvoorziening
         
Composietenindustrie 3, 5, 8 en 18 artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Composieten 9 december 2009 6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Productie- en leveringsbedrijven energiesector artikel 8 artikelen 3.16, 7.18, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d, 7.34 Arbeidsmiddelen (werken op hoogte ), inrichting arbeidsplaats (valgevaar) Arbocatalogus Productie- en Leveringsbedrijven energiesector 24 december 2009
         
Kassenbouw- en installatie artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4, 4.6, 4.18, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23c, 7.23d en 8.1 Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte) Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw 23 december 2009 3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden 3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie 3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie 3.16 Voorzieningen bij valgevaar 6.1 Temperatuur 6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Netwerkbedrijven energiesector artikelen 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.10d, 4.45, 4.45a, 4.45b, 4.47c en 4.54b Gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond) Arbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector 24 december 2009 4.47c Melding werkzaamheden met asbest
         
Tentoonstellingsbedrijven artikelen 3, 5, 8 en 11 artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 5.1, 5.2 en 5.3 Gevaarlijke stoffen (houtstof), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk) Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven 21 december 2009 4.3-1 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan stoffen door gebruik van persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen 4.18-1 Doeltreffende beheersing van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen 5.3-1 Tillen op bouwplaatsen
         
Productie in dranken artikel 8 artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.16, 4.6, 4.7, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 7.4, 7.17 en 7.18 artikelen 5.1 en 5.2 Fysieke belasting (ergonomie beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), inrichting arbeidsplaats (explosieveiligheid, valgevaar), arbeidsmiddelen (hijsen) Arbocatalogus voor de productie in dranken 21 december 2009
         
Orgelbouwers artikelen 3, 5, 8 en 11 artikelen 3.14, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.6, 4.13, 4.17, 4.108, 7.2, 7.3, 7.23, 7.23b, 8.2 en 8.3 artikel 4.20a Gevaarlijke stoffen (lood), inrichting arbeidsplaats (verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte, steigers) Arbocatalogus van de orgelbouwers 21 december 2009 3.16 Voorzieningen bij valgevaar
         
Callcenters artikelen 3, 5, 8 en 11 artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4 artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) Arbocatalogus voor de Callcenterbranche 21 december 2009 5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair 5.4-1a Zittend werk 5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk 6.3 Verlichting
         
Contractcatering artikel 8; artikelen 3.11, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.5, eerste lid, 7.7, 7.9 en 8.1 Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid) Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche 21 december 2009
         
Betonmortelindustrie artikelen 4.1c, 4.2, 4.16, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts en DME) Arbocatalogus Betonmortel 23 december 2009 6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus
         
Mechanisch loonwerk artikel 10 artikelen 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen) Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk 28 december 2009 7.4-3 Inventarisatie en evaluatie van arbeidsmiddelen
         
Afvalbedrijven artikelen 3, 5, 8 en 10 artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.5g, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11a, 7.17c, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, verstikking, vluchtwegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen) Arbocatalogus Afvalbedrijven 23 december 2009 5.4-1a Zittend werk 5.4-1b Gebruik van een stasteun 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk 6.3 Verlichting
         
Fundering artikelen 2.15, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4;19, 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47, 4.47a, 4.47b, 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d en 6.11e Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond) Arbocatalogus Funderingsbranche 23 december 2009
         
Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten artikelen 3, 5, 6, 8 en 11 artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5g, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3 Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar) Arbocatalogus voor de sector Orsima 23 december 2009 6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
         
Natuursteen artikel 3, tweede lid artikelen 2.15, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7,6. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23b, 7.32, 7.34, 8.3 en 8.4 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar) Arbocatalogus Natuursteen 23 december 2009
         
Papier en karton artikelen 3.2, 3.16, 7.2, 7.7 en 7.9 Inrichting arbeidsplaats (valgevaar, algemeen), arbeidsmiddelen (veiligheid) Arbocatalogus PKGV-Industrie, onderdeel machineveiligheid golfkartonmachines 23 december 2009
         
Publieke omroep artikelen 3, 5, 8 en 19 artikel 2.15, 4.91 en 4.102 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), biologische agentia Arbocatalogus Publieke Omroep 23 december 2009
         
Schoenherstellers artikel 3, tweedelid artikelen 2.15, 4.4, 4.17, 4.18 Psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen (stof, fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen) Arbocatalogus Schoentechniek 23 december 2009
         
Taxivervoer artikelen 3, tweede lid, en 8 artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Gezond aan het stuur 24 december 2009
Branche/Bedrijfssector Voorschriften Arbowetgeving Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden Arbocatalogus Datum toetsbrief AI Einddatum catalogus Buitentoepassingverklaarde beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving
         
Parketbedrijf artikel 3, tweede lid artikelen 2.15, 4.4, 4.5, 4.18 en 4.62b artikel 4.32a Gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) Arbocatalogus van het parketbedrijf onderdeel gevaarlijke stoffen 22 maart 2010
         
Railinfra artikelen 5 en 8 artikel 6.12 Fysische factoren (niet-ioniserende straling) Arbospoor(t)! onderdeel straling 19 maart 2010
Binnenvaart artikelen 5 en 8 artikelen 1.1, vijfde lid, 1.36, 1.37, 3.16, 4.3, 4.4, 4.6, 4.61a, 4.87b, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7,29, 7,30 en 8.2 Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek (valgevaar), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, arbeidsmiddelen op hoogte waar onder ladders, werkbakken, laden en lossen van schepen), werken en toezicht jeugdigen Arbocatalogus binnenvaart 8 april 2010 7.4-4 Deugdelijkheid ladders
         
Rijk artikelen 3, 5, 8, 11 en 44 artikelen 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, verlichting) Arbocatalogus sector Rijk 9 april 2010 5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair 5.4-1a, eerste en tweede lid, Zittend Werk 5.4-3, eerste en derde tot en met zevende lid, Zitgelegenheid bij baliewerk 5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk 6.1 Temperatuur 6.3 Verlichting
         
Reclameproductie artikelen 3, 5, 13 en 15 artikelen 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 Fysische factoren (geluid), algemeen Arbobeleid Arbocatalogus Sign 14 april 2010 6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus 6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de in artikel 3 vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel arbocatalogi.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 7 november 2008
De
Minister
Directeur-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen