Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Beleidsregel advisering planschadeverzoeken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
aanvrager: degene die een aanvraag indient om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de wet;
adviseur: een adviseur als bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c, van het besluit;
besluit: het Besluit ruimtelijke ordening ;
energie-infrastructuurproject: een project genoemd in artikel 9b, eerste of tweede lid, of 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, artikel 39b, eerste lid, van de Gaswet, artikel 141a, eerste lid, van de Mijnbouwwet of een ander project ten aanzien waarvan een besluit als bedoeld in artikel 3:35, eerste lid, van de wet is genomen;
minister: de Minister van Economische Zaken;
planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de wet;
planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de wet;
wet: de Wet ruimtelijke ordening .