Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 maart 2011, nr. WJZ/11022184, inzake het aanwijzen van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten ten behoeve van het verzorgen van elektronisch transport van gegevens in buitengewone omstandigheden (Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden)
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Handelende na overleg met de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie;
Gelet op artikel 14. 6, tweede lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Op grond van artikel 14.6, tweede lid, van de Telecommunicatiewet worden aangewezen aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten die de volgende diensten aanbieden:
a. openbare vaste spraaktelefonie,
b. openbare mobiele spraaktelefonie of
c. toegang tot breedbandinternet.
2.
Ten aanzien van elke dienst, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met c, wordt een zodanig aantal aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten aangewezen dat ten minste 80% marktaandeel in de desbetreffende dienstverlening is vertegenwoordigd.
3.
De aanwijzing geschiedt in volgorde van aflopende omvang van marktaandeel van de aanbieders in het aanbieden van een in het eerste lid, onder a tot en met c, bedoelde dienst.
1.
Bij de aanwijzing op grond van artikel 14.6, tweede lid, van de Telecommunicatiewet gelden ten aanzien van een aan te wijzen aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of openbare telecommunicatiedienst de volgende criteria:
a. hij heeft een openbaar telecommunicatienetwerk in eigendom of in eigen beheer, en
b. hij heeft een marktaandeel van ten minste 5% op het terrein van een van de in artikel 1, eerste lid, bedoelde diensten.
2.
De vaststelling van het marktaandeel in de desbetreffende dienstverlening vindt plaats op grond van de Structurele Marktmonitor van de Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit.
Artikel 3
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 22 maart 2011
De
Minister