{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Wettelijk kader
Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 oktober 2013. U leest nu de tekst die gold op 27 oktober 2013.
Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-13 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het aanbieden van beleggingsinstellingen onder verschillende namen (Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen)
Wettelijk kader
Ingevolge artikel 1:107, tweede lid, onder a, ten achtste, Wet op het financieel toezicht (Wft) worden beleggingsinstellingen die worden beheerd door beheerders waaraan een vergunning is verleend, ingeschreven in het register. Vanuit verschillende instellingen is de vraag naar voren gekomen of een beleggingsinstelling, die is ingeschreven in het register, ook kan worden aangeboden onder andere namen. Een van de redenen om dit te doen is tussenpersonen in staat te stellen hun eigen naam aan de beleggingsinstelling te verbinden.
Ten aanzien van het aanbieden van beleggingsinstellingen onder verschillende namen is het beleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reeds in een eerder stadium bekend gemaakt 1 . Deze beleidsregel kan worden aangemerkt als een technische en beleidsneutrale omzetting in het kader van de Wft en is vastgesteld door middel van het Besluit tot vaststelling van beleidsregels in het kader van de Wet op het financieel toezicht van 12 december 2006.
Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.
Beleidsregel De AFM heeft geen bezwaar tegen het feit dat een beleggingsinstelling (al dan niet via tussenpersonen) onder verschillende namen wordt geïntroduceerd. Om te voorkomen dat verwarring over de naamsvoering ontstaat, acht de AFM het van belang dat de (potentiële) belegger kan weten dat de deelnemingsrechten van de beleggingsinstellingen onder meerdere namen worden aangeboden en dat de beheerder de volledige verantwoordelijkheid over de instelling blijft dragen. Aan het aanbieden van beleggingsinstellingen onder verschillende namen stelt de AFM derhalve de volgende eisen:
Voordat een beleggingsinstelling onder verschillende namen wordt aangeboden, wordt de AFM in kennis gesteld van het voornemen hiertoe; de AFM wordt daarbij op de hoogte gebracht van de namen waaronder de beleggingsinstelling, of indien sprake is van een subfonds van een paraplufonds, het subfonds wordt aangeboden, waarna deze namen in het register worden vermeld;
De beheerder van de beleggingsinstelling blijft verantwoordelijk voor het aanbieden van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling door tussenpersonen;
De inhoud van het prospectus dat via de tussenpersoon wordt aangeboden, behoudens de naam, is identiek aan de inhoud van het prospectus dat door de beheerder wordt aangeboden;
De voorwaarden van de beleggingsinstelling, ongeacht de naam waaronder de instelling wordt aangeboden zijn identiek;
De voorafgaande voorwaarden maken onderdeel uit van een overeenkomst met de tussenpersonen die hun naam aan de beleggingsinstelling hebben verbonden.
Slotbepalingen
De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.
De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen.
Amsterdam, 12 december 2006
Bestuurslid
1
Beleidsregel Wet toezicht beleggingsinstellingen 05-05 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 10 augustus 2005 inzake het aanbieden van beleggingsinstellingen onder verschillende namen (Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen), Staatscourant 2005, 153.
Bestuurslid