Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Belastingverdragen, België, 183-dagenregeling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2006.
Belastingverdragen, België, 183-dagenregeling De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Aan mij is een vraag gesteld over de zogenoemde 183-dagenregeling die in artikel 15, paragraaf 2, van het verdrag met België (2001) is opgenomen, dat van toepassing is met ingang van 1 januari 2003. Op grond van onderdeel a van die bepaling mogen beloningen verkregen door een inwoner van Nederland ter zake van een in België uitgeoefende dienstbetrekking in België worden belast indien de genieter van de beloning in België verblijft gedurende een tijdvak of tijdvakken, die in een tijdvak van 12 maanden dat begint of eindigt in het desbetreffende belastingjaar een totaal van 183 dagen te boven gaan.
Vraag
Een inwoner van Nederland oefent een dienstbetrekking uit in België en verblijft in verband daarmee gedurende de periode 1 oktober 2002 tot en met 30 april 2003 in België. Moet bij het bepalen van het heffingsrecht over het loon uit het jaar 2003 het tijdvak dat loopt van 1 oktober 2002 tot en met 31 december 2002 worden meegeteld voor de vraag of het verblijf in België een totaal van 183 dagen al of niet te boven gaat?
Antwoord
Ja, de periode van 1 oktober 2002 tot en met 31 december 2002 telt mee voor de vraag of het verblijf in een tijdvak van 12 maanden dat begint of eindigt in het belastingjaar 2003 een totaal van 183 dagen te boven gaan. Het heffingsrecht over het Belgische loon over het jaar 2003 is dus toegewezen aan België. In het belastingverdrag met België (1970), dat van toepassing is op het belastingjaar 2002, wordt de 183-dagenregeling bepaald op basis van het verblijf in het kalenderjaar. De verblijfsdagen in België in het jaar 2003 tellen dan niet mee bij de bepaling van het heffingsrecht over het Belgische loon uit 2002.