Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Grondwaterbelasting
2.1. Ontwateren en afwateren van gronden
2.2. Beregening en bevloeiing
3. Afvalstoffenbelasting
3.1. Bovenafdichtingsconstructie
3.2. Verhoudingsgetal
3.3. Teruggaaf bestuursdwang
4. Energiebelasting
4.1. Begrip aansluiting; complexbepaling
4.1.1. Afvalwater
4.1.2. Waterschappen
4.1.3. Waterleidingbedrijven
4.1.4. Kabelexploitanten
4.1.5. Straatverlichting, telefooncellen, e.d.
4.1.6. Evenementen
4.2. Belastbaar feit aardgas
4.3. Verlaagd tarief energiebelasting minerale oliën glastuinbouw
4.4. Samenloop vrijstelling en belaste levering (aard)gassen
4.5. Teruggaaf energiebelasting aardgas blokverwarming
4.6. Teruggaaf energiebelasting meerdere onroerende zaken achter één aansluiting
4.7. Teruggaaf energiebelasting voor minerale oliën
5. Ingetrokken regeling(en)
6. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4.1.1 Belastingen op milieugrondslag

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2007.
4.1.1. Afvalwater
Gemeenten zijn op grond van de Wet milieubeheer verplicht zorg te dragen voor de doelmatige inzameling en het doelmatige transport van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen hun grondgebied gelegen percelen. Die taak wordt uitgevoerd door middel van een stelsel van rioolleidingen en installaties voor het transport van het afvalwater naar het overnamepunt van het waterschap. Op het overnamepunt wordt het afvalwater door het waterschap overgenomen. Voor het afvoeren van het afvalwater wordt naast het transport door zogenoemde vrij verval, ook elektriciteit gebruikt voor de voeding van pompen die voor een eventuele voortstuwing van het afvalwater moeten zorgen. Die pompen zijn aangebracht in of op het rioolleidingenstelsel dat voor de afvoer van het afvalwater wordt gebruikt. Het stelsel van rioolleidingen en installaties dat bij de gemeente wordt gebruikt voor het transport van het afvalwater naar het overnamepunt van het waterschap is onderling fysiek met elkaar verbonden. Het stelsel wordt aangemerkt als één onroerende zaak.
Dit betekent dat de leveringen van elektriciteit voor de voeding van de pompen die in of op het rioolleidingenstelsel in gebruik zijn, als levering van elektriciteit via één aansluiting wordt aangemerkt.