Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Grondwaterbelasting
2.1. Ontwateren en afwateren van gronden
2.2. Beregening en bevloeiing
3. Afvalstoffenbelasting
3.1. Bovenafdichtingsconstructie
3.2. Verhoudingsgetal
3.3. Teruggaaf bestuursdwang
4. Energiebelasting
4.1. Begrip aansluiting; complexbepaling
4.1.1. Afvalwater
4.1.2. Waterschappen
4.1.3. Waterleidingbedrijven
4.1.4. Kabelexploitanten
4.1.5. Straatverlichting, telefooncellen, e.d.
4.1.6. Evenementen
4.2. Belastbaar feit aardgas
4.3. Verlaagd tarief energiebelasting minerale oliën glastuinbouw
4.4. Samenloop vrijstelling en belaste levering (aard)gassen
4.5. Teruggaaf energiebelasting aardgas blokverwarming
4.6. Teruggaaf energiebelasting meerdere onroerende zaken achter één aansluiting
4.7. Teruggaaf energiebelasting voor minerale oliën
5. Ingetrokken regeling(en)
6. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3.3 3 Belastingen op milieugrondslag

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2007.
3.3. Teruggaaf bestuursdwang
Een provincie of gemeente kan in verband met milieurisico’s bestuursdwang uitoefenen ( artikel 122 van de Provinciewet, artikel 125 van de Gemeentewet, artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 18.2 van de Wet milieubeheer). De provincie of gemeente is hierbij genoodzaakt om voor de verwijdering van afvalstoffen van derden zorg te dragen en deze af te geven aan een inrichting voor de verwijdering van afvalstoffen. De stortkosten, waaronder ook de afvalstoffenbelasting, komen hierbij voor rekening van de provincie of gemeente.
De provincie of gemeente kan de kosten van de bestuursdwang (inclusief de afvalstoffenbelasting) verhalen op de overtreder ( artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht). Het komt echter voor dat de kosten van de bestuursdwang feitelijk niet zijn te verhalen op de overtreder bijvoorbeeld omdat deze failliet is.Goedkeuring
In verband daarmee keur ik goed dat op hun verzoek aan provincies of gemeenten teruggaaf van afvalstoffenbelasting wordt verleend, die in rekening is gebracht door de houder van de inrichting. De teruggaaf wordt slechts verleend indien en voor zover de kosten niet zijn te verhalen op de overtreder.
Aan de teruggaaf zijn de volgende voorwaarden verbonden:
3. De kosten van de uitoefening bestuursdwang, hieronder begrepen de stortkosten, afvalstoffenbelasting en de overige kosten die direct met de verwijdering van de afvalstoffen samenhangen, zijn (blijvend) niet of niet in het geheel te verhalen op de overtreder. Om te bepalen of de kosten niet verhaald kunnen worden, kan aansluiting worden gezocht bij artikel 29 van de wet op de omzetbelasting 1968. Indien de kosten voor een deel op de overtreder kunnen worden verhaald, dan wordt teruggaaf van afvalstoffenbelasting verleend naar evenredigheid van het deel van de kosten dat niet verhaalbaar is.