Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Aanwijzing algemeen directeur Belastingen
2. Aanwijzing directeur Belastingdienst FIOD
3. Aanwijzing algemeen directeur Douane
4. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
5. Inwerkingtreding
6. Ingetrokken besluit
7. Overgangsbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Belastingen, internationale administratieve samenwerking; aanwijzing bevoegde autoriteiten Belastingdienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Belastingen, internationale administratieve samenwerking; aanwijzing bevoegde autoriteiten Belastingdienst
De Directeur-generaal Belastingdienst heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat op grond van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 16 december 2014, DGBel/2014/6876M, de aanwijzing door de Directeur-generaal Belastingdienst van andere functionarissen binnen de Belastingdienst om te handelen als bevoegde autoriteit voor de uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, de EU-verordeningen (EU) nr. 904/2010 (administratieve samenwerking BTW) en (EU) nr. 389/2012 (administratieve samenwerking accijnzen), de Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012, alsmede voor de uitvoering van overige internationale bijstandsverplichtingen.
1. Aanwijzing algemeen directeur Belastingen
De algemeen directeur Belastingen is aangewezen om te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen , de Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, de Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 , alsmede ter uitvoering van overige internationale verplichtingen ten aanzien van bijstandsverlening bij de invordering van belastingschulden en overige schuldvorderingen.
2. Aanwijzing directeur Belastingdienst FIOD
De directeur FIOD is aangewezen om te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover het betreft de uitwisseling van inlichtingen in het kader van de bestrijding van intracommunautaire BTW-fraude.
Verder is genoemde directeur aangewezen om te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van internationale verplichtingen ten aanzien van bijstandsverlening bij de handhaving van de nationale wetten bij onderzoek naar of vervolging van strafrechtelijke belasting- en douaneaangelegenheden.
3. Aanwijzing algemeen directeur Douane
De algemeen directeur Douane is aangewezen om te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Raad van 2 mei 2012 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen.
Verder is genoemde directeur aangewezen om te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 , voor zover het betreft douaneaangelegenheden.
4. Bevoegdheid tot het aanwijzen van andere bevoegde autoriteiten
De hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemde directeuren zijn gemachtigd om onder hen ressorterende functionarissen van de Belastingdienst aan te wijzen om te handelen als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de regelingen waarvoor zij als ‘bevoegde autoriteit’ zijn aangewezen.
5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
6. Ingetrokken besluit
Het besluit van 28 november 2013 , nr. DGBel/2013/6335M, is per 1 januari 2014 ingetrokken.
7. Overgangsbepaling
Beslissingen die zijn of worden genomen door functionarissen van de Belastingdienst die vóór inwerkingtreding van dit besluit bevoegd waren dan wel zonder inwerkingtreding van deze regeling bevoegd zouden zijn geweest, worden geacht te zijn genomen door de functionarissen die in dit besluit als ‘bevoegde autoriteit’ zijn aangewezen.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 18 december 2014
De Directeur-generaal Belastingdienst,