Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Positie van officiële imams
3. Positie imams die niet door de Turkse overheid zijn uitgezonden
4. Toepassing in de praktijk
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Belasting- en premieheffing ten aanzien van in Nederland werkzame Turkse imams

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Belasting- en premieheffing ten aanzien van in Nederland werkzame Turkse imams
1. Inleiding
Uit vragen vanuit de Belastingdienst is mij gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de fiscale positie en de sociale-verzekeringspositie van in Nederland werkzame Turkse imams. Naast de officieel door de Turkse overheid uitgezonden imams, functioneren ook personen als imam die door de lokale Nederlandse islamitische gemeenschappen zijn aangetrokken.
2. Positie van officiële imams
De imams die door de Turkse overheid naar Nederland zijn uitgezonden zijn in Turkse overheidsdienst – bij het departement voor Religieuze Zaken – werkzaam. Hun uitzending geschiedt voor de duur van ten hoogste 6 jaren. Gedurende de tijd van uitzending wordt hun salaris via het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken betaald door de Turkse overheid. In artikel 19 van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting die Nederland met Turkije heeft gesloten is de belastingheffing over inkomsten die overheidsdienaren als zodanig genieten, toegewezen aan Turkije.
Voorts ben ik van oordeel dat de door de Turkse overheid uitgezonden imams, die gelet op de duur van hun uitzending geacht kunnen worden in Nederland te wonen, als overheidsdienaren niet verplicht verzekerd zijn voor de Nederlandse volksverzekeringen. Hierbij ga ik ervan uit dat de betrokkenen buiten hun functie als imam geen andere werkzaamheden in Nederland verrichten. De uitsluiting van de volksverzekeringen is gebaseerd op artikel 15, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.
3. Positie imams die niet door de Turkse overheid zijn uitgezonden
Het vorenstaande geldt niet voor voorgangers die door een lokale islamitische gemeenschap in Nederland rechtstreeks zijn aangeworven. Deze personen zijn niet in dienst bij de Turkse overheid. Zij ontvangen de beloning voor hun werkzaamheden als imam derhalve niet ter zake van de uitoefening van overheidsfuncties. Het recht tot belastingheffing over de door deze personen ontvangen beloning ter zake van hun werkzaamheden als imam komt niet aan Turkije maar aan Nederland toe. Zij zijn daarom over hun inkomsten in Nederland belasting verschuldigd. Ook zijn zij als ingezetene van Nederland verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen.
4. Toepassing in de praktijk
Het onderscheid tussen de imams die door de Turkse overheid zijn uitgezonden en de overige imams is niet altijd op voorhand duidelijk.
Ik acht het echter wenselijk eventuele twijfels over de fiscale en verzekeringsrechtelijke status van de door de Turkse overheid uitgezonden imams op voorhand uit te sluiten zodat onnodige discussie over die status zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Ik zal daarom op korte termijn de eenheden van de Belastingdienst laten informeren over de namen en adressen van de officiële imams die in Nederland werkzaam zijn.