Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bekendmakingen en afkondigingen bedrijfsorganisatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2004.
Besluit van 5 december 1950, houdende uitvoering van de artikelen 38, eerste en derde lid, 67, derde lid, 100, eerste lid, 106 en 111, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken van 18 October 1950, No. 56364, Afdeling HN/DO en van 19 October 1950, No. 2152, Afdeling Arbeidsverhoudingen;
Gelet op de artikelen 38, eerste en derde lid, 67, derde lid, 100, eerste lid, 106 en 111, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
De Raad van State gehoord (advies van 7 November 1950, No. 33);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken van 17 November 1950, No. 65023, Afdeling HN/DO en van 24 November 1950, No. 2403, Afdeling Arbeidsverhoudingen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De bekendmaking, bedoeld in de artikelen 38, eerste lid, en 100, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie , geschiedt door plaatsing in het vanwege de Sociaal-Economische Raad uitgegeven Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
De termijn, bedoeld in genoemde artikelleden, wordt bepaald op vier weken, ingaande de dag na die der bekendmaking van het ontwerp.
1.
De afkondiging, bedoeld in de artikelen 38, derde lid, en 106 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, geschiedt door plaatsing in het vanwege de Sociaal-Economische Raad uitgegeven Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Betreft de afkondiging een verordening, welke aan goedkeuring is onderworpen, dan wordt aan de voet van de verordening het besluit vermeld, waarbij zij is goedgekeurd.
Artikel 3
De bekendmaking van een advies, als bedoeld in artikel 67, derde lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, geschiedt door plaatsing in het Staatsblad , waarin de algemene maatregel van bestuur wordt geplaatst, waarop het advies betrekking heeft.
Artikel 4
De bekendmaking, bedoeld in artikel 111, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, geschiedt in de Nederlandse Staatscourant.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad , waarin het is geplaatst.
Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 5 December 1950
De Minister van Economische Zaken,
De Minister van Sociale Zaken,
Uitgegeven de vijftiende December 1950.
De Minister van Justitie,