Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bekendmaking wijziging methoden van onderzoek kennisgevingen Wet milieugevaarlijke stoffen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Bekendmaking wijziging methoden van onderzoek kennisgevingen Wet milieugevaarlijke stoffen
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen treden ten aanzien van bijlage V van de richtlijn, genoemd in dat artikel, in werking:
Gelet op richtlijnen nr. 92/69/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 31 juli 1992 houdende zeventiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek en nr. 93/21/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 april 1993 houdende achttiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 383 en PbEG L 110) en op artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen;
Besluiten:
a. met ingang van 30 oktober 1993: de wijziging die wordt aangebracht door richtlijn nr. 92/69/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 31 juli 1992 houdende zeventiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 383);
b. met ingang van 1 juli 1994: de wijziging die wordt aangebracht door richtlijn nr. 93/21/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 april 1993 houdende achttiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 110).
's-Gravenhage, 18 oktober 1993
De van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Minister
De
Minister