Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bekendmaking aan de scheepvaart; Instellen maximum vaarsnelheid op de Waddenzee

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Bekendmaking aan de scheepvaart; Instellen maximum vaarsnelheid op de Waddenzee
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 8 van de Scheepvaartverkeerswet en artikel 13, van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;
Besluit:
Artikel 1
Onverminderd het bepaalde in de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 , geldt op de gehele Waddenzee een maximum vaarsnelheid van 20 Km/uur (circa 11 Knopen) voor alle schepen.
Artikel 2
De in artikel 1 genoemde maximum vaarsnelheid geldt niet op de betonde vaargeulen van:
zee naar de havens van Den Helder, Oudeschild en Den Oever via respectievelijk het ’Marsdiep, de Texelstroom en Visjagersgaatje’;
Den Helder naar de havens van Kornwerderzand en Harlingen via de ’Texelstroom, Doove Balg en Boontjes’;
zee naar de havens van Harlingen via de ’Vliestroom en Blauwe Slenk’;
zee naar de haven van Lauwersoog via de ’Zoutkamperlaag’ en de veerbootroutes van en naar de Waddeneilanden;
zee naar de scheidingston WA 22/MG 1.
Artikel 3
Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 mei 1998.
Dit Besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Leeuwarden, 31 maart 1998
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
Namens deze,
De ,
hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie Noord-Nederland