Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en kaderstelling
+ § 2. Registratie, ordening, ontsluiting, beschikbaarstelling, opslag en duurzaamheid
+ § 3. Selectie, vernietiging en overbrenging
+ § 4. Vervreemding, substitutie en verklaringen
+ § 5. Organisatieveranderingen
- § 6. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beheersregels documentaire informatievoorziening LNV 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De directeur zorgt voor regelmatige toetsing van het beheer van de archiefbescheiden aan de Beheersregels en aan de nadere voorschriften van de directie IFA.
2.
De directeur rapporteert over de documentaire informatievoorziening via de planning- en controlcyclus. Mede op basis van deze rapportages zorgt de directeur IFA voor de jaarlijkse departementale ‘in control’-verklaring ten aanzien van de documentaire informatievoorziening.
1.
De directeur IFA is namens de minister bevoegd tot het stellen van nadere voorschriften voor het beheer van archiefbescheiden.
2.
Naast de bovengenoemde taken is de directeur IFA verantwoordelijk voor:
a. Het toetsen van de kwaliteit van de DIV en het rapporteren daarover aan de Bestuursraad;
b. Het coördineren van het onderhoud van selectielijsten en het ontwerpen van selectielijsten op nieuwe beleidsterreinen;
c. Het opstellen van generieke modellen voor lokale DIV-instrumenten;
d. Het beheren van raamovereenkomsten met betrekking tot de documentaire informatievoorziening;
e. Het opstellen en bijhouden van een departementaal overzicht van overbrengingen en vervreemdingen;
f. Het invullen van de jaarlijkse enquête van de Rijksarchiefinspectie;
g. Het vertegenwoordigen van LNV op het gebied van de documentaire informatievoorziening in interdepartementaal verband.
Artikel 18
Het Besluit beheersregels archiefbescheiden LNV 1996 wordt ingetrokken.
Artikel 19
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. De bijlagen worden vanaf die dag gedurende een maand ter inzage gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.
Artikel 20
Dit besluit wordt aangehaald als: Beheersregels documentaire informatievoorziening LNV 2003.
Den Haag, 10 oktober 2003
De van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Minister
voor deze:
de ,
Secretaris-Generaal