{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Overdracht aan de Belastingdienst
3. Praktische handleiding
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Behandeling verzoeken om kostenvergoeding en schadevergoeding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 juni 2011. U leest nu de tekst die gold op 7 juni 2011.
Behandeling verzoeken om kostenvergoeding en schadevergoeding
De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
1. Inleiding
Met ingang van 12 maart 2002 geldt voor het vergoeden van kosten die een belanghebbende in verband met de behandeling van bezwaar en administratief beroep heeft moeten maken de wettelijke regeling van art. 7:15, respectievelijk 7:28 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Verzoeken om toepassing van de wettelijke vergoedingsregeling worden door de Belastingdienst zelfstandig afgehandeld. Betreft het bezwaar of administratief beroep een besluit dat is genomen vóór 12 maart 2002 dan dient het verzoek om kostenvergoeding op grond van het besluit van 10 juni 1998, nr. AFZ98/1467M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 mei 2000, nr. BOB 2000/658M, ter afhandeling aan het Ministerie van Financiën, team Juridische Zaken, te worden overgedragen, indien althans naar het oordeel van de Belastingdienst het verzoek voor inwilliging in aanmerking komt. Ook voor verzoeken om schadevergoeding, andere dan kosten gemaakt in verband met de behandeling van bezwaar of administratief beroep, geldt dat deze verzoeken thans ter afhandeling aan het Ministerie van Financiën, team Juridische Zaken, dienen te worden overgedragen (Beschikking van 12 december 1990, nr. AFZ90/8697, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 augustus 1994, nr. AFZ94/3896M).
2. Overdracht aan de Belastingdienst
In verband met bovenstaande werkwijze ontvangt het Ministerie van Financiën uit het hele land verzoeken om kostenvergoeding en/of schadevergoeding. Het beleid ten aanzien van de afhandeling van deze verzoeken is op grond van de jurisprudentie en de door het team Juridische Zaken terzake genomen beslissingen inmiddels zodanig uitgekristalliseerd, dat een deel van de uitvoering van deze werkzaamheden thans aan de Belastingdienst kan worden overgedragen. In verband hiermee heb ik besloten de afhandeling van verzoeken om kostenvergoeding, betrekking hebbende op bezwaar of administratief beroep gericht tegen besluiten genomen vóór 12 maart 2002, alsmede verzoeken om schadevergoeding, andere dan kosten gemaakt in verband met de behandeling van bezwaar of administratief beroep, zelfstandig door de Belastingdienst te laten afhandelen, een en ander voor zover het verzoek per geval het bedrag van € 5.000 niet te boven gaat.
Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat dit besluit geen betrekking heeft op verzoeken om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand tegen een besluit dat is genomen op of na 12 maart 2002. In dat geval is immers de wettelijke, forfaitaire vergoedingsregeling van artikel 7:15, respectievelijk 7:28 Awb van toepassing.
De onder 1 genoemde besluiten van 12 december 1990 en 10 juni 1998 zullen in verband met het voorgaande worden aangepast.
3. Praktische handleiding
Als bijlage bij dit besluit is een handleiding gevoegd waarin richtlijnen zijn opgenomen voor het in behandeling nemen van bedoelde verzoeken. Opgemerkt wordt dat het hierbij slechts gaat om algemene richtlijnen omdat ieder verzoek op zichzelf staat.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2003.