Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Pensioengevend loon
2.1. Salaris in geld
2.2. Eindloonstelsel: Salarisstijgingen in de 5 jaren vóór de pensioeningangsdatum. Niet-regelmatig genoten salaris
2.3. Pensioengevend loon in geval van niet-regelmatig genoten salaris
2.4. Niet in geld genoten salaris (verstrekkingen)
2.5. Vrije vergoedingen en verstrekkingen
2.6. Niet-vrije vergoedingen en verstrekkingen
2.7. Ingehouden premies voor pensioen, vervroegde uittreding (hierna: VUT), werknemersverzekeringen en verlofsparen
2.8. Eindheffingsbestanddelen
3. Ruil van beloningsbestanddelen
3.1. Verlaging van het pensioengevend loon
3.2. Geen verlaging van het pensioengevend loon
3.3. Goedkeuring
4. Nadere toelichting op onderdeel 3.3
4.1. Driekwarteis
4.2. Beloningsbestanddelen
4.3. Aow-inbouw
4.4. Deeltijd
4.5. 30%-regeling
4.6. Gebruikelijk loon en cafetariasystemen. Gebruikelijkheidstoets
5. Misbruik en oneigenlijk gebruik
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2.1 Begrip pensioengevend loon, onregelmatig salaris, cafetariasystemen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 23 september 2008.
2.1. Salaris in geld
Van oudsher wordt het pensioengevend loon gelijkgesteld met het privaatrechtelijke loon, hierna – ter onderscheiding van het fiscaalrechtelijke begrip loon – aan te duiden als: salaris. Werkgever en werknemer plegen hun pensioenafspraken afhankelijk te maken van het privaatrechtelijk overeengekomen genoten (bruto) jaarsalaris in geld. In de praktijk wordt dit jaarbedrag bij regelmatig genoten salaris vaak afgeleid uit een maand- of 4 wekensalaris (de peilmaand of peilperiode). Dit maandsalaris wordt vervolgens vermenigvuldigd met 12 of 13 en met een factor wegens vakantiegeld en/of 13 e maand. Dit jaarsalaris in geld vormt de basis van het begrip pensioengevend loon. Op dit basisbegrip pensioengevend loon zijn de hiernavolgende correcties en aanvullingen nodig. Daarbij zijn in het algemeen leidend de bestaande gebruiken en afspraken tussen van elkaar onafhankelijke contractpartijen uit werkgevers- en werknemerskringen en de privaatrechtelijke regels en jurisprudentie omtrent het begrip loon. De Belastingdienst kan verlangen dat degene die zich beroept op een correctie of aanvulling die is of wordt opgenomen in het pensioengevend loon, de realiteitswaarde daarvan aannemelijk maakt.