{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Instelling commissie
Artikel 2. Taak
Artikel 3. Benoeming
Artikel 4. Samenstelling
Artikel 5. Werkwijze
Artikel 6. Vergoeding
Artikel 7. Vervallen beschikking
Artikel 8. Bekendmaking
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Afschriften
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Begeleidingscommissie filosofie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.
Begeleidingscommissie filosofie
De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
Besluit:
Artikel 1. Instelling commissie
Er is een Begeleidingscommissie Filosofie, hierna te noemen: de commissie.
Artikel 2. Taak
De commissie heeft tot taak:
de minister van onderwijs en wetenschappen (verder te noemen: de minister) te adviseren terzake het centraal examen v.w.o. filosofie;
de ontwikkeling van het vak filosofie in het voortgezet onderwijs te stimuleren.
Artikel 3. Benoeming
De minister benoemt de leden van de commissie.
Artikel 4. Samenstelling
De commissie is bij de instelling als volgt samengesteld:
a. prof. dr. H.P. Kunneman te Culemborg, lid tevens voorzitter.
b. drs. J.A. Wessels te Arnhem, lid, tevens secretaris tot 1 december 1993.
c. H.R. van Mourik te Amsterdam, lid, met ingang van 1 december 1993 tevens secretaris.
d. prof. dr. O.D. Duintjer te Amsterdam.
e. drs. J.G.M. van Helmond te Valkenburg.
f. drs. H. Klitsie te Amsterdam.
g. dr. J.H. Pott te Amsterdam.
h. drs. H. Schwab te Amsterdam.
Artikel 5. Werkwijze
De commissie bepaalt zelf haar werkwijze.
1.
De leden van de commissie ontvangen, voor zover van toepassing, een vergoeding van onkosten en vacatiegelden als bedoeld in het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205).
2.
Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op de leden genoemd in artikel 4 onder f en i, en evenmin op de leden genoemd onder b en c, gedurende de periode dat zij tevens secretaris zijn. Zij ontvangen voor de te verrichten werkzaamheden van deze commissie een nader overeen te komen vergoeding.
3.
De leden van de commissie kan een vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit 1971 worden toegekend en vanaf 1 april 1993 volgens het Reisbesluit binnenland .
4.
De kosten van de commissie worden vergoed voor zover daarvoor door de Minister goedkeuring is gegeven.
Artikel 7. Vervallen beschikking
De beschikkingen van 26 maart 1973 AVO 528890 en AVO 528891 vervallen.
Artikel 8. Bekendmaking
Deze beschikking zal worden geplaatst in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze beschikking is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1992.
Artikel 10. Afschriften
Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
De van onderwijs en wetenschappen ,
staatssecretaris
namens deze,
directeur voortgezet onderwijs