Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 februari 2004, nr. DAZ/B&ADIV/2004/7351 houdende een beperking van de openbaarheid voor inventarisnummer 309 uit het archief van de Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers (1921) 1945–1979 (1985)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 15, eerste lid , onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheid van de Directie Sociale Verzekeringen en Voorgangers (1921) 1945–1979 (1985) de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.
Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummer 309 is slechts mogelijk na ondertekening door de verzoeker van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven.
De bescheiden zullen op 1 januari 2053 openbaar worden.
1
2
3
Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
Den Haag, 10 februari 2004
De van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Minister
namens deze:
de
plaatsvervangend Secretaris-Generaal