Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van d.d. 26 juni 2009, nr. Directie BV/DCA/12747 houdende een beperking van de openbaarheid voor de inventarisnummers 1 tot en met 182, 207 tot en met 451 en 519 tot en met 891 uit de archieven van de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid en taakvoorgangers over de periode 1975–1993 (Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 15, eerste lid , onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het historische bestand van personeelsleden van het Ministerie de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.
2.
Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 1 tot en met 182, 207 tot en met 451 en 519 tot en met 891 is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.
Indiening van het verzoek geschiedt door invulling en ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
3.
De bescheiden van de hierboven genoemde inventarisnummers worden openbaar op:
inventarisnummer 1 op 1 januari 2055
inventarisnummer 2 op 1 januari 2054
inventarisnummer 3 op 1 januari 2054
inventarisnummer 4 op 1 januari 2053
inventarisnummer 5 op 1 januari 2056
inventarisnummer 6 op 1 januari 2057
inventarisnummer 7 op 1 januari 2054
inventarisnummer 8 op 1 januari 2053
inventarisnummer 9 op 1 januari 2051
inventarisnummer 10 op 1 januari 2051
inventarisnummer 11 op 1 januari 2053
inventarisnummer 12 op 1 januari 2057
inventarisnummer 13 op 1 januari 2055
inventarisnummer 14 op 1 januari 2055
inventarisnummer 15 op 1 januari 2053
inventarisnummer 16 op 1 januari 2056
inventarisnummer 17 op 1 januari 2055
inventarisnummer 18 op 1 januari 2055
inventarisnummer 19 op 1 januari 2055
inventarisnummer 20 op 1 januari 2056
inventarisnummer 21 op 1 januari 2054
inventarisnummer 22 op 1 januari 2052
inventarisnummer 23 op 1 januari 2055
inventarisnummer 24 op 1 januari 2055
inventarisnummer 25 op 1 januari 2052
inventarisnummer 26 op 1 januari 2055
inventarisnummer 27 op 1 januari 2054
inventarisnummer 28 op 1 januari 2055
inventarisnummer 29 op 1 januari 2053
inventarisnummer 30 op 1 januari 2053
inventarisnummer 31 op 1 januari 2053
inventarisnummer 32 op 1 januari 2052
inventarisnummer 33 op 1 januari 2055
inventarisnummer 34 op 1 januari 2055
inventarisnummer 35 op 1 januari 2054
inventarisnummer 36 op 1 januari 2055
inventarisnummer 37 op 1 januari 2056
inventarisnummer 38 op 1 januari 2055
inventarisnummer 39 op 1 januari 2055
inventarisnummer 40 op 1 januari 2055
inventarisnummer 41 op 1 januari 2055
inventarisnummer 42 op 1 januari 2055
inventarisnummer 43 op 1 januari 2051
inventarisnummer 44 op 1 januari 2055
inventarisnummer 45 op 1 januari 2055
inventarisnummer 46 op 1 januari 2053
inventarisnummer 47 op 1 januari 2053
inventarisnummer 48 op 1 januari 2052
inventarisnummer 49 op 1 januari 2056
inventarisnummer 50 op 1 januari 2052
inventarisnummer 51 op 1 januari 2052
inventarisnummer 52 op 1 januari 2053
inventarisnummer 53 op 1 januari 2051
inventarisnummer 54 op 1 januari 2052
inventarisnummer 55 op 1 januari 2053
inventarisnummer 56 op 1 januari 2056
inventarisnummer 57 op 1 januari 2052
inventarisnummer 58 op 1 januari 2055
inventarisnummer 59 op 1 januari 2055
inventarisnummer 60 op 1 januari 2052
inventarisnummer 61 op 1 januari 2055
inventarisnummer 62 op 1 januari 2055
inventarisnummer 63 op 1 januari 2055
inventarisnummer 64 op 1 januari 2055
inventarisnummer 65 op 1 januari 2055
inventarisnummer 66 op 1 januari 2055
inventarisnummer 67 op 1 januari 2052
inventarisnummer 68 op 1 januari 2053
inventarisnummer 69 op 1 januari 2052
inventarisnummer 70 op 1 januari 2056
inventarisnummer 71 op 1 januari 2055
inventarisnummer 72 op 1 januari 2052
inventarisnummer 73 op 1 januari 2055
inventarisnummer 74 op 1 januari 2054
inventarisnummer 75 op 1 januari 2055
inventarisnummer 76 op 1 januari 2052
inventarisnummer 77 op 1 januari 2052
inventarisnummer 78 op 1 januari 2052
inventarisnummer 79 op 1 januari 2056
inventarisnummer 80 op 1 januari 2052
inventarisnummer 81 op 1 januari 2052
inventarisnummer 82 op 1 januari 2051
inventarisnummer 83 op 1 januari 2053
inventarisnummer 84 op 1 januari 2054
inventarisnummer 85 op 1 januari 2054
inventarisnummer 86 op 1 januari 2052
inventarisnummer 87 op 1 januari 2055
inventarisnummer 88 op 1 januari 2052
inventarisnummer 89 op 1 januari 2056
inventarisnummer 90 op 1 januari 2053
inventarisnummer 91 op 1 januari 2055
inventarisnummer 92 op 1 januari 2055
inventarisnummer 93 op 1 januari 2055
inventarisnummer 94 op 1 januari 2055
inventarisnummer 95 op 1 januari 2056
inventarisnummer 96 op 1 januari 2051
inventarisnummer 97 op 1 januari 2052
inventarisnummer 98 op 1 januari 2056
inventarisnummer 99 op 1 januari 2054
inventarisnummer 100 op 1 januari 2054
inventarisnummer 101 op 1 januari 2051
inventarisnummer 102 op 1 januari 2055
inventarisnummer 103 op 1 januari 2054
inventarisnummer 104 op 1 januari 2055
inventarisnummer 105 op 1 januari 2055
inventarisnummer 106 op 1 januari 2053
inventarisnummer 107 op 1 januari 2055
inventarisnummer 108 op 1 januari 2051
inventarisnummer 109 op 1 januari 2056
inventarisnummer 110 op 1 januari 2055
inventarisnummer 111 op 1 januari 2051
inventarisnummer 112 op 1 januari 2056
inventarisnummer 113 op 1 januari 2058
inventarisnummer 114 op 1 januari 2055
inventarisnummer 115 op 1 januari 2052
inventarisnummer 116 op 1 januari 2055
inventarisnummer 117 op 1 januari 2054
inventarisnummer 118 op 1 januari 2055
inventarisnummer 119 op 1 januari 2053
inventarisnummer 120 op 1 januari 2052
inventarisnummer 121 op 1 januari 2054
inventarisnummer 122 op 1 januari 2051
inventarisnummer 123 op 1 januari 2056
inventarisnummer 124 op 1 januari 2055
inventarisnummer 125 op 1 januari 2054
inventarisnummer 126 op 1 januari 2055
inventarisnummer 127 op 1 januari 2053
inventarisnummer 128 op 1 januari 2056
inventarisnummer 129 op 1 januari 2055
inventarisnummer 130 op 1 januari 2056
inventarisnummer 131 op 1 januari 2054
inventarisnummer 132 op 1 januari 2054
inventarisnummer 133 op 1 januari 2055
inventarisnummer 134 op 1 januari 2055
inventarisnummer 135 op 1 januari 2055
inventarisnummer 136 op 1 januari 2054
inventarisnummer 137 op 1 januari 2055
inventarisnummer 138 op 1 januari 2055
inventarisnummer 139 op 1 januari 2056
inventarisnummer 140 op 1 januari 2055
inventarisnummer 141 op 1 januari 2056
inventarisnummer 142 op 1 januari 2055
inventarisnummer 143 op 1 januari 2056
inventarisnummer 144 op 1 januari 2055
inventarisnummer 145 op 1 januari 2056
inventarisnummer 146 op 1 januari 2053
inventarisnummer 147 op 1 januari 2054
inventarisnummer 148 op 1 januari 2055
inventarisnummer 149 op 1 januari 2055
inventarisnummer 150 op 1 januari 2053
inventarisnummer 151 op 1 januari 2055
inventarisnummer 152 op 1 januari 2056
inventarisnummer 153 op 1 januari 2053
inventarisnummer 154 op 1 januari 2056
inventarisnummer 155 op 1 januari 2056
inventarisnummer 156 op 1 januari 2054
inventarisnummer 157 op 1 januari 2052
inventarisnummer 158 op 1 januari 2052
inventarisnummer 159 op 1 januari 2055
inventarisnummer 160 op 1 januari 2055
inventarisnummer 161 op 1 januari 2052
inventarisnummer 162 op 1 januari 2056
inventarisnummer 163 op 1 januari 2055
inventarisnummer 164 op 1 januari 2052
inventarisnummer 165 op 1 januari 2054
inventarisnummer 166 op 1 januari 2055
inventarisnummer 167 op 1 januari 2056
inventarisnummer 168 op 1 januari 2055
inventarisnummer 169 op 1 januari 2056
inventarisnummer 170 op 1 januari 2053
inventarisnummer 171 op 1 januari 2056
inventarisnummer 172 op 1 januari 2055
inventarisnummer 173 op 1 januari 2054
inventarisnummer 174 op 1 januari 2054
inventarisnummer 175 op 1 januari 2053
inventarisnummer 176 op 1 januari 2052
inventarisnummer 177 op 1 januari 2055
inventarisnummer 178 op 1 januari 2052
inventarisnummer 179 op 1 januari 2053
inventarisnummer 180 op 1 januari 2055
inventarisnummer 181 op 1 januari 2052
inventarisnummer 182 op 1 januari 2054
inventarisnummer 207 op 1 januari 2058
inventarisnummer 208 op 1 januari 2060
inventarisnummer 209 op 1 januari 2059
inventarisnummer 210 op 1 januari 2062
inventarisnummer 211 op 1 januari 2063
inventarisnummer 212 op 1 januari 2063
inventarisnummer 213 op 1 januari 2062
inventarisnummer 214 op 1 januari 2061
inventarisnummer 215 op 1 januari 2060
inventarisnummer 216 op 1 januari 2064
inventarisnummer 217 op 1 januari 2061
inventarisnummer 218 op 1 januari 2059
inventarisnummer 219 op 1 januari 2058
inventarisnummer 220 op 1 januari 2061
inventarisnummer 221 op 1 januari 2061
inventarisnummer 222 op 1 januari 2064
inventarisnummer 223 op 1 januari 2065
inventarisnummer 224 op 1 januari 2058
inventarisnummer 225 op 1 januari 2060
inventarisnummer 226 op 1 januari 2058
inventarisnummer 227 op 1 januari 2057
inventarisnummer 228 op 1 januari 2061
inventarisnummer 229 op 1 januari 2063
inventarisnummer 230 op 1 januari 2059
inventarisnummer 231 op 1 januari 2061
inventarisnummer 232 op 1 januari 2058
inventarisnummer 233 op 1 januari 2062
inventarisnummer 234 op 1 januari 2059
inventarisnummer 235 op 1 januari 2065
inventarisnummer 236 op 1 januari 2059
inventarisnummer 237 op 1 januari 2058
inventarisnummer 238 op 1 januari 2058
inventarisnummer 239 op 1 januari 2061
inventarisnummer 240 op 1 januari 2058
inventarisnummer 241 op 1 januari 2064
inventarisnummer 242 op 1 januari 2060
inventarisnummer 243 op 1 januari 2059
inventarisnummer 244 op 1 januari 2057
inventarisnummer 245 op 1 januari 2062
inventarisnummer 246 op 1 januari 2062
inventarisnummer 247 op 1 januari 2062
inventarisnummer 248 op 1 januari 2058
inventarisnummer 249 op 1 januari 2060
inventarisnummer 250 op 1 januari 2063
inventarisnummer 251 op 1 januari 2059
inventarisnummer 252 op 1 januari 2058
inventarisnummer 253 op 1 januari 2063
inventarisnummer 254 op 1 januari 2062
inventarisnummer 255 op 1 januari 2058
inventarisnummer 256 op 1 januari 2058
inventarisnummer 257 op 1 januari 2059
inventarisnummer 258 op 1 januari 2060
inventarisnummer 259 op 1 januari 2063
inventarisnummer 260 op 1 januari 2063
inventarisnummer 261 op 1 januari 2061
inventarisnummer 262 op 1 januari 2059
inventarisnummer 263 op 1 januari 2063
inventarisnummer 264 op 1 januari 2058
inventarisnummer 265 op 1 januari 2065
inventarisnummer 266 op 1 januari 2061
inventarisnummer 267 op 1 januari 2065
inventarisnummer 268 op 1 januari 2063
inventarisnummer 269 op 1 januari 2065
inventarisnummer 270 op 1 januari 2060
inventarisnummer 271 op 1 januari 2057
inventarisnummer 272 op 1 januari 2058
inventarisnummer 273 op 1 januari 2063
inventarisnummer 274 op 1 januari 2061
inventarisnummer 275 op 1 januari 2062
inventarisnummer 276 op 1 januari 2062
inventarisnummer 277 op 1 januari 2063
inventarisnummer 278 op 1 januari 2058
inventarisnummer 279 op 1 januari 2060
inventarisnummer 280 op 1 januari 2061
inventarisnummer 281 op 1 januari 2058
inventarisnummer 282 op 1 januari 2060
inventarisnummer 283 op 1 januari 2060
inventarisnummer 284 op 1 januari 2060
inventarisnummer 285 op 1 januari 2058
inventarisnummer 286 op 1 januari 2058
inventarisnummer 287 op 1 januari 2062
inventarisnummer 288 op 1 januari 2057
inventarisnummer 289 op 1 januari 2062
inventarisnummer 290 op 1 januari 2057
inventarisnummer 291 op 1 januari 2060
inventarisnummer 292 op 1 januari 2065
inventarisnummer 293 op 1 januari 2059
inventarisnummer 294 op 1 januari 2060
inventarisnummer 295 op 1 januari 2064
inventarisnummer 296 op 1 januari 2060
inventarisnummer 297 op 1 januari 2068
inventarisnummer 298 op 1 januari 2064
inventarisnummer 299 op 1 januari 2065
inventarisnummer 300 op 1 januari 2062
inventarisnummer 301 op 1 januari 2061
inventarisnummer 302 op 1 januari 2059
inventarisnummer 303 op 1 januari 2060
inventarisnummer 304 op 1 januari 2057
inventarisnummer 305 op 1 januari 2062
inventarisnummer 306 op 1 januari 2062
inventarisnummer 307 op 1 januari 2057
inventarisnummer 308 op 1 januari 2058
inventarisnummer 309 op 1 januari 2060
inventarisnummer 310 op 1 januari 2065
inventarisnummer 311 op 1 januari 2064
inventarisnummer 312 op 1 januari 2068
inventarisnummer 313 op 1 januari 2058
inventarisnummer 314 op 1 januari 2058
inventarisnummer 315 op 1 januari 2062
inventarisnummer 316 op 1 januari 2058
inventarisnummer 317 op 1 januari 2058
inventarisnummer 318 op 1 januari 2058
inventarisnummer 319 op 1 januari 2061
inventarisnummer 320 op 1 januari 2064
inventarisnummer 321 op 1 januari 2062
inventarisnummer 322 op 1 januari 2062
inventarisnummer 323 op 1 januari 2064
inventarisnummer 324 op 1 januari 2059
inventarisnummer 325 op 1 januari 2062
inventarisnummer 326 op 1 januari 2057
inventarisnummer 327 op 1 januari 2059
inventarisnummer 328 op 1 januari 2060
inventarisnummer 329 op 1 januari 2057
inventarisnummer 330 op 1 januari 2061
inventarisnummer 331 op 1 januari 2059
inventarisnummer 332 op 1 januari 2063
inventarisnummer 333 op 1 januari 2060
inventarisnummer 334 op 1 januari 2059
inventarisnummer 335 op 1 januari 2067
inventarisnummer 336 op 1 januari 2064
inventarisnummer 337 op 1 januari 2061
inventarisnummer 338 op 1 januari 2061
inventarisnummer 339 op 1 januari 2060
inventarisnummer 340 op 1 januari 2058
inventarisnummer 341 op 1 januari 2057
inventarisnummer 342 op 1 januari 2058
inventarisnummer 343 op 1 januari 2060
inventarisnummer 344 op 1 januari 2058
inventarisnummer 345 op 1 januari 2064
inventarisnummer 346 op 1 januari 2059
inventarisnummer 347 op 1 januari 2060
inventarisnummer 348 op 1 januari 2057
inventarisnummer 349 op 1 januari 2060
inventarisnummer 350 op 1 januari 2058
inventarisnummer 351 op 1 januari 2058
inventarisnummer 352 op 1 januari 2060
inventarisnummer 353 op 1 januari 2059
inventarisnummer 354 op 1 januari 2061
inventarisnummer 355 op 1 januari 2057
inventarisnummer 356 op 1 januari 2060
inventarisnummer 357 op 1 januari 2064
inventarisnummer 358 op 1 januari 2060
inventarisnummer 359 op 1 januari 2064
inventarisnummer 360 op 1 januari 2062
inventarisnummer 361 op 1 januari 2064
inventarisnummer 362 op 1 januari 2058
inventarisnummer 363 op 1 januari 2059
inventarisnummer 364 op 1 januari 2061
inventarisnummer 365 op 1 januari 2059
inventarisnummer 366 op 1 januari 2060
inventarisnummer 367 op 1 januari 2062
inventarisnummer 368 op 1 januari 2058
inventarisnummer 369 op 1 januari 2065
inventarisnummer 370 op 1 januari 2061
inventarisnummer 371 op 1 januari 2069
inventarisnummer 372 op 1 januari 2060
inventarisnummer 373 op 1 januari 2061
inventarisnummer 374 op 1 januari 2061
inventarisnummer 375 op 1 januari 2063
inventarisnummer 376 op 1 januari 2062
inventarisnummer 377 op 1 januari 2059
inventarisnummer 378 op 1 januari 2062
inventarisnummer 379 op 1 januari 2057
inventarisnummer 380 op 1 januari 2058
inventarisnummer 381 op 1 januari 2059
inventarisnummer 382 op 1 januari 2060
inventarisnummer 383 op 1 januari 2058
inventarisnummer 384 op 1 januari 2059
inventarisnummer 385 op 1 januari 2059
inventarisnummer 386 op 1 januari 2058
inventarisnummer 387 op 1 januari 2058
inventarisnummer 388 op 1 januari 2060
inventarisnummer 389 op 1 januari 2060
inventarisnummer 390 op 1 januari 2057
inventarisnummer 391 op 1 januari 2061
inventarisnummer 392 op 1 januari 2057
inventarisnummer 393 op 1 januari 2063
inventarisnummer 394 op 1 januari 2058
inventarisnummer 395 op 1 januari 2062
inventarisnummer 396 op 1 januari 2062
inventarisnummer 397 op 1 januari 2059
inventarisnummer 398 op 1 januari 2060
inventarisnummer 399 op 1 januari 2063
inventarisnummer 400 op 1 januari 2062
inventarisnummer 401 op 1 januari 2057
inventarisnummer 402 op 1 januari 2063
inventarisnummer 403 op 1 januari 2065
inventarisnummer 404 op 1 januari 2059
inventarisnummer 405 op 1 januari 2058
inventarisnummer 406 op 1 januari 2059
inventarisnummer 407 op 1 januari 2061
inventarisnummer 408 op 1 januari 2060
inventarisnummer 409 op 1 januari 2061
inventarisnummer 410 op 1 januari 2058
inventarisnummer 411 op 1 januari 2057
inventarisnummer 412 op 1 januari 2059
inventarisnummer 413 op 1 januari 2058
inventarisnummer 414 op 1 januari 2063
inventarisnummer 415 op 1 januari 2063
inventarisnummer 416 op 1 januari 2057
inventarisnummer 417 op 1 januari 2061
inventarisnummer 418 op 1 januari 2062
inventarisnummer 419 op 1 januari 2060
inventarisnummer 420 op 1 januari 2064
inventarisnummer 421 op 1 januari 2059
inventarisnummer 422 op 1 januari 2062
inventarisnummer 423 op 1 januari 2058
inventarisnummer 424 op 1 januari 2063
inventarisnummer 425 op 1 januari 2060
inventarisnummer 426 op 1 januari 2062
inventarisnummer 427 op 1 januari 2058
inventarisnummer 428 op 1 januari 2060
inventarisnummer 429 op 1 januari 2057
inventarisnummer 430 op 1 januari 2058
inventarisnummer 431 op 1 januari 2062
inventarisnummer 432 op 1 januari 2063
inventarisnummer 433 op 1 januari 2057
inventarisnummer 434 op 1 januari 2057
inventarisnummer 435 op 1 januari 2059
inventarisnummer 436 op 1 januari 2058
inventarisnummer 437 op 1 januari 2059
inventarisnummer 438 op 1 januari 2063
inventarisnummer 439 op 1 januari 2062
inventarisnummer 440 op 1 januari 2062
inventarisnummer 441 op 1 januari 2060
inventarisnummer 442 op 1 januari 2060
inventarisnummer 443 op 1 januari 2059
inventarisnummer 444 op 1 januari 2058
inventarisnummer 445 op 1 januari 2063
inventarisnummer 446 op 1 januari 2062
inventarisnummer 447 op 1 januari 2062
inventarisnummer 448 op 1 januari 2057
inventarisnummer 449 op 1 januari 2058
inventarisnummer 450 op 1 januari 2060
inventarisnummer 451 op 1 januari 2065
inventarisnummer 519 op 1 januari 2064
inventarisnummer 520 op 1 januari 2056
inventarisnummer 521 op 1 januari 2059
inventarisnummer 522 op 1 januari 2061
inventarisnummer 523 op 1 januari 2059
inventarisnummer 524 op 1 januari 2063
inventarisnummer 525 op 1 januari 2063
inventarisnummer 526 op 1 januari 2056
inventarisnummer 527 op 1 januari 2063
inventarisnummer 528 op 1 januari 2062
inventarisnummer 529 op 1 januari 2061
inventarisnummer 530 op 1 januari 2056
inventarisnummer 531 op 1 januari 2057
inventarisnummer 532 op 1 januari 2059
inventarisnummer 533 op 1 januari 2063
inventarisnummer 534 op 1 januari 2059
inventarisnummer 535 op 1 januari 2060
inventarisnummer 536 op 1 januari 2059
inventarisnummer 537 op 1 januari 2063
inventarisnummer 538 op 1 januari 2059
inventarisnummer 539 op 1 januari 2059
inventarisnummer 540 op 1 januari 2066
inventarisnummer 541 op 1 januari 2056
inventarisnummer 542 op 1 januari 2058
inventarisnummer 543 op 1 januari 2059
inventarisnummer 544 op 1 januari 2062
inventarisnummer 545 op 1 januari 2063
inventarisnummer 546 op 1 januari 2061
inventarisnummer 547 op 1 januari 2062
inventarisnummer 548 op 1 januari 2061
inventarisnummer 549 op 1 januari 2062
inventarisnummer 550 op 1 januari 2062
inventarisnummer 551 op 1 januari 2065
inventarisnummer 552 op 1 januari 2065
inventarisnummer 553 op 1 januari 2061
inventarisnummer 554 op 1 januari 2058
inventarisnummer 555 op 1 januari 2062
inventarisnummer 556 op 1 januari 2059
inventarisnummer 557 op 1 januari 2062
inventarisnummer 558 op 1 januari 2059
inventarisnummer 559 op 1 januari 2059
inventarisnummer 560 op 1 januari 2064
inventarisnummer 561 op 1 januari 2065
inventarisnummer 562 op 1 januari 2065
inventarisnummer 563 op 1 januari 2062
inventarisnummer 564 op 1 januari 2066
inventarisnummer 565 op 1 januari 2056
inventarisnummer 566 op 1 januari 2056
inventarisnummer 567 op 1 januari 2062
inventarisnummer 568 op 1 januari 2060
inventarisnummer 569 op 1 januari 2057
inventarisnummer 570 op 1 januari 2064
inventarisnummer 571 op 1 januari 2059
inventarisnummer 572 op 1 januari 2057
inventarisnummer 573 op 1 januari 2058
inventarisnummer 574 op 1 januari 2059
inventarisnummer 575 op 1 januari 2056
inventarisnummer 576 op 1 januari 2060
inventarisnummer 577 op 1 januari 2057
inventarisnummer 578 op 1 januari 2057
inventarisnummer 579 op 1 januari 2058
inventarisnummer 580 op 1 januari 2063
inventarisnummer 581 op 1 januari 2056
inventarisnummer 582 op 1 januari 2059
inventarisnummer 583 op 1 januari 2061
inventarisnummer 584 op 1 januari 2058
inventarisnummer 585 op 1 januari 2062
inventarisnummer 586 op 1 januari 2064
inventarisnummer 587 op 1 januari 2065
inventarisnummer 588 op 1 januari 2059
inventarisnummer 589 op 1 januari 2065
inventarisnummer 590 op 1 januari 2065
inventarisnummer 591 op 1 januari 2061
inventarisnummer 592 op 1 januari 2061
inventarisnummer 593 op 1 januari 2065
inventarisnummer 594 op 1 januari 2062
inventarisnummer 595 op 1 januari 2061
inventarisnummer 596 op 1 januari 2064
inventarisnummer 597 op 1 januari 2064
inventarisnummer 598 op 1 januari 2060
inventarisnummer 599 op 1 januari 2058
inventarisnummer 600 op 1 januari 2059
inventarisnummer 601 op 1 januari 2057
inventarisnummer 602 op 1 januari 2064
inventarisnummer 603 op 1 januari 2059
inventarisnummer 604 op 1 januari 2062
inventarisnummer 605 op 1 januari 2059
inventarisnummer 606 op 1 januari 2062
inventarisnummer 607 op 1 januari 2063
inventarisnummer 608 op 1 januari 2060
inventarisnummer 609 op 1 januari 2065
inventarisnummer 610 op 1 januari 2058
inventarisnummer 611 op 1 januari 2058
inventarisnummer 612 op 1 januari 2058
inventarisnummer 613 op 1 januari 2058
inventarisnummer 614 op 1 januari 2060
inventarisnummer 615 op 1 januari 2059
inventarisnummer 616 op 1 januari 2061
inventarisnummer 617 op 1 januari 2062
inventarisnummer 618 op 1 januari 2056
inventarisnummer 619 op 1 januari 2058
inventarisnummer 620 op 1 januari 2064
inventarisnummer 621 op 1 januari 2060
inventarisnummer 622 op 1 januari 2058
inventarisnummer 623 op 1 januari 2065
inventarisnummer 624 op 1 januari 2059
inventarisnummer 625 op 1 januari 2061
inventarisnummer 626 op 1 januari 2063
inventarisnummer 627 op 1 januari 2059
inventarisnummer 628 op 1 januari 2064
inventarisnummer 629 op 1 januari 2060
inventarisnummer 630 op 1 januari 2061
inventarisnummer 631 op 1 januari 2059
inventarisnummer 632 op 1 januari 2058
inventarisnummer 633 op 1 januari 2059
inventarisnummer 634 op 1 januari 2062
inventarisnummer 635 op 1 januari 2058
inventarisnummer 636 op 1 januari 2062
inventarisnummer 637 op 1 januari 2056
inventarisnummer 638 op 1 januari 2058
inventarisnummer 639 op 1 januari 2058
inventarisnummer 640 op 1 januari 2060
inventarisnummer 641 op 1 januari 2062
inventarisnummer 642 op 1 januari 2061
inventarisnummer 643 op 1 januari 2060
inventarisnummer 644 op 1 januari 2059
inventarisnummer 645 op 1 januari 2058
inventarisnummer 646 op 1 januari 2062
inventarisnummer 647 op 1 januari 2058
inventarisnummer 648 op 1 januari 2061
inventarisnummer 649 op 1 januari 2057
inventarisnummer 650 op 1 januari 2058
inventarisnummer 651 op 1 januari 2062
inventarisnummer 652 op 1 januari 2061
inventarisnummer 653 op 1 januari 2058
inventarisnummer 654 op 1 januari 2062
inventarisnummer 655 op 1 januari 2059
inventarisnummer 656 op 1 januari 2059
inventarisnummer 657 op 1 januari 2062
inventarisnummer 658 op 1 januari 2057
inventarisnummer 659 op 1 januari 2059
inventarisnummer 660 op 1 januari 2057
inventarisnummer 661 op 1 januari 2061
inventarisnummer 662 op 1 januari 2063
inventarisnummer 663 op 1 januari 2063
inventarisnummer 664 op 1 januari 2059
inventarisnummer 665 op 1 januari 2061
inventarisnummer 666 op 1 januari 2062
inventarisnummer 667 op 1 januari 2062
inventarisnummer 668 op 1 januari 2064
inventarisnummer 669 op 1 januari 2063
inventarisnummer 670 op 1 januari 2058
inventarisnummer 671 op 1 januari 2059
inventarisnummer 672 op 1 januari 2058
inventarisnummer 673 op 1 januari 2059
inventarisnummer 674 op 1 januari 2062
inventarisnummer 675 op 1 januari 2058
inventarisnummer 676 op 1 januari 2058
inventarisnummer 677 op 1 januari 2058
inventarisnummer 678 op 1 januari 2058
inventarisnummer 679 op 1 januari 2058
inventarisnummer 680 op 1 januari 2058
inventarisnummer 681 op 1 januari 2058
inventarisnummer 682 op 1 januari 2058
inventarisnummer 683 op 1 januari 2063
inventarisnummer 684 op 1 januari 2063
inventarisnummer 685 op 1 januari 2058
inventarisnummer 686 op 1 januari 2059
inventarisnummer 687 op 1 januari 2062
inventarisnummer 688 op 1 januari 2058
inventarisnummer 689 op 1 januari 2057
inventarisnummer 690 op 1 januari 2057
inventarisnummer 691 op 1 januari 2064
inventarisnummer 692 op 1 januari 2057
inventarisnummer 693 op 1 januari 2059
inventarisnummer 694 op 1 januari 2058
inventarisnummer 695 op 1 januari 2057
inventarisnummer 696 op 1 januari 2059
inventarisnummer 697 op 1 januari 2064
inventarisnummer 698 op 1 januari 2064
inventarisnummer 699 op 1 januari 2060
inventarisnummer 700 op 1 januari 2059
inventarisnummer 701 op 1 januari 2060
inventarisnummer 702 op 1 januari 2058
inventarisnummer 703 op 1 januari 2057
inventarisnummer 704 op 1 januari 2059
inventarisnummer 705 op 1 januari 2062
inventarisnummer 706 op 1 januari 2057
inventarisnummer 707 op 1 januari 2057
inventarisnummer 708 op 1 januari 2058
inventarisnummer 709 op 1 januari 2063
inventarisnummer 710 op 1 januari 2062
inventarisnummer 711 op 1 januari 2060
inventarisnummer 712 op 1 januari 2062
inventarisnummer 713 op 1 januari 2060
inventarisnummer 714 op 1 januari 2059
inventarisnummer 715 op 1 januari 2065
inventarisnummer 716 op 1 januari 2056
inventarisnummer 717 op 1 januari 2058
inventarisnummer 718 op 1 januari 2062
inventarisnummer 719 op 1 januari 2065
inventarisnummer 720 op 1 januari 2059
inventarisnummer 721 op 1 januari 2064
inventarisnummer 722 op 1 januari 2058
inventarisnummer 723 op 1 januari 2061
inventarisnummer 724 op 1 januari 2059
inventarisnummer 725 op 1 januari 2062
inventarisnummer 726 op 1 januari 2057
inventarisnummer 727 op 1 januari 2058
inventarisnummer 728 op 1 januari 2058
inventarisnummer 729 op 1 januari 2063
inventarisnummer 730 op 1 januari 2060
inventarisnummer 731 op 1 januari 2064
inventarisnummer 732 op 1 januari 2061
inventarisnummer 733 op 1 januari 2063
inventarisnummer 734 op 1 januari 2065
inventarisnummer 735 op 1 januari 2063
inventarisnummer 736 op 1 januari 2057
inventarisnummer 737 op 1 januari 2057
inventarisnummer 738 op 1 januari 2062
inventarisnummer 739 op 1 januari 2061
inventarisnummer 740 op 1 januari 2057
inventarisnummer 741 op 1 januari 2061
inventarisnummer 742 op 1 januari 2059
inventarisnummer 743 op 1 januari 2059
inventarisnummer 744 op 1 januari 2057
inventarisnummer 745 op 1 januari 2062
inventarisnummer 746 op 1 januari 2065
inventarisnummer 747 op 1 januari 2056
inventarisnummer 748 op 1 januari 2063
inventarisnummer 749 op 1 januari 2062
inventarisnummer 750 op 1 januari 2058
inventarisnummer 751 op 1 januari 2060
inventarisnummer 752 op 1 januari 2058
inventarisnummer 753 op 1 januari 2059
inventarisnummer 754 op 1 januari 2065
inventarisnummer 755 op 1 januari 2065
inventarisnummer 756 op 1 januari 2065
inventarisnummer 757 op 1 januari 2061
inventarisnummer 758 op 1 januari 2064
inventarisnummer 759 op 1 januari 2065
inventarisnummer 760 op 1 januari 2063
inventarisnummer 761 op 1 januari 2058
inventarisnummer 762 op 1 januari 2060
inventarisnummer 763 op 1 januari 2065
inventarisnummer 764 op 1 januari 2060
inventarisnummer 765 op 1 januari 2059
inventarisnummer 766 op 1 januari 2059
inventarisnummer 767 op 1 januari 2059
inventarisnummer 768 op 1 januari 2063
inventarisnummer 769 op 1 januari 2056
inventarisnummer 770 op 1 januari 2060
inventarisnummer 771 op 1 januari 2058
inventarisnummer 772 op 1 januari 2057
inventarisnummer 773 op 1 januari 2058
inventarisnummer 774 op 1 januari 2059
inventarisnummer 775 op 1 januari 2057
inventarisnummer 776 op 1 januari 2057
inventarisnummer 777 op 1 januari 2062
inventarisnummer 778 op 1 januari 2057
inventarisnummer 779 op 1 januari 2063
inventarisnummer 780 op 1 januari 2058
inventarisnummer 781 op 1 januari 2058
inventarisnummer 782 op 1 januari 2057
inventarisnummer 783 op 1 januari 2065
inventarisnummer 784 op 1 januari 2061
inventarisnummer 785 op 1 januari 2064
inventarisnummer 786 op 1 januari 2057
inventarisnummer 787 op 1 januari 2062
inventarisnummer 788 op 1 januari 2062
inventarisnummer 789 op 1 januari 2059
inventarisnummer 790 op 1 januari 2058
inventarisnummer 791 op 1 januari 2056
inventarisnummer 792 op 1 januari 2057
inventarisnummer 793 op 1 januari 2058
inventarisnummer 794 op 1 januari 2059
inventarisnummer 795 op 1 januari 2063
inventarisnummer 796 op 1 januari 2058
inventarisnummer 797 op 1 januari 2060
inventarisnummer 798 op 1 januari 2059
inventarisnummer 799 op 1 januari 2064
inventarisnummer 800 op 1 januari 2057
inventarisnummer 801 op 1 januari 2060
inventarisnummer 802 op 1 januari 2061
inventarisnummer 803 op 1 januari 2057
inventarisnummer 804 op 1 januari 2057
inventarisnummer 805 op 1 januari 2058
inventarisnummer 806 op 1 januari 2057
inventarisnummer 807 op 1 januari 2059
inventarisnummer 808 op 1 januari 2058
inventarisnummer 809 op 1 januari 2056
inventarisnummer 810 op 1 januari 2064
inventarisnummer 811 op 1 januari 2059
inventarisnummer 812 op 1 januari 2058
inventarisnummer 813 op 1 januari 2062
inventarisnummer 814 op 1 januari 2059
inventarisnummer 815 op 1 januari 2061
inventarisnummer 816 op 1 januari 2060
inventarisnummer 817 op 1 januari 2058
inventarisnummer 818 op 1 januari 2058
inventarisnummer 819 op 1 januari 2057
inventarisnummer 820 op 1 januari 2059
inventarisnummer 821 op 1 januari 2057
inventarisnummer 822 op 1 januari 2060
inventarisnummer 823 op 1 januari 2057
inventarisnummer 824 op 1 januari 2061
inventarisnummer 825 op 1 januari 2058
inventarisnummer 826 op 1 januari 2061
inventarisnummer 827 op 1 januari 2058
inventarisnummer 828 op 1 januari 2056
inventarisnummer 829 op 1 januari 2058
inventarisnummer 830 op 1 januari 2064
inventarisnummer 831 op 1 januari 2059
inventarisnummer 832 op 1 januari 2063
inventarisnummer 833 op 1 januari 2061
inventarisnummer 834 op 1 januari 2063
inventarisnummer 835 op 1 januari 2063
inventarisnummer 836 op 1 januari 2062
inventarisnummer 837 op 1 januari 2060
inventarisnummer 838 op 1 januari 2058
inventarisnummer 839 op 1 januari 2062
inventarisnummer 840 op 1 januari 2058
inventarisnummer 841 op 1 januari 2062
inventarisnummer 842 op 1 januari 2057
inventarisnummer 843 op 1 januari 2059
inventarisnummer 844 op 1 januari 2057
inventarisnummer 845 op 1 januari 2058
inventarisnummer 846 op 1 januari 2064
inventarisnummer 847 op 1 januari 2062
inventarisnummer 848 op 1 januari 2063
inventarisnummer 849 op 1 januari 2062
inventarisnummer 850 op 1 januari 2058
inventarisnummer 851 op 1 januari 2056
inventarisnummer 852 op 1 januari 2060
inventarisnummer 853 op 1 januari 2061
inventarisnummer 854 op 1 januari 2063
inventarisnummer 855 op 1 januari 2060
inventarisnummer 856 op 1 januari 2059
inventarisnummer 857 op 1 januari 2057
inventarisnummer 858 op 1 januari 2059
inventarisnummer 859 op 1 januari 2059
inventarisnummer 860 op 1 januari 2061
inventarisnummer 861 op 1 januari 2058
inventarisnummer 862 op 1 januari 2063
inventarisnummer 863 op 1 januari 2061
inventarisnummer 864 op 1 januari 2058
inventarisnummer 865 op 1 januari 2062
inventarisnummer 866 op 1 januari 2064
inventarisnummer 867 op 1 januari 2062
inventarisnummer 868 op 1 januari 2057
inventarisnummer 869 op 1 januari 2057
inventarisnummer 870 op 1 januari 2056
inventarisnummer 871 op 1 januari 2064
inventarisnummer 872 op 1 januari 2058
inventarisnummer 873 op 1 januari 2056
inventarisnummer 874 op 1 januari 2058
inventarisnummer 875 op 1 januari 2058
inventarisnummer 876 op 1 januari 2059
inventarisnummer 877 op 1 januari 2060
inventarisnummer 878 op 1 januari 2058
inventarisnummer 879 op 1 januari 2058
inventarisnummer 880 op 1 januari 2059
inventarisnummer 881 op 1 januari 2057
inventarisnummer 882 op 1 januari 2059
inventarisnummer 883 op 1 januari 2058
inventarisnummer 884 op 1 januari 2056
inventarisnummer 885 op 1 januari 2061
inventarisnummer 886 op 1 januari 2061
inventarisnummer 887 op 1 januari 2059
inventarisnummer 888 op 1 januari 2064
inventarisnummer 889 op 1 januari 2058
inventarisnummer 890 op 1 januari 2058
inventarisnummer 891 op 1 januari 2063
Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als:
Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
Den Haag, 26 juni 2009
De
Minister
plaatsvervangend Secretaris-Generaal