Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Archiefregeling Londens Archief

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 april 2003, nr. DDI/ST/reg1/2003, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het archief, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in ballingschap te Londen, (`Londens Archief'), (1936) 1940-1945 (1958).
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in ballingschap te Londen, (`Londens Archief'), (1936) 1940-1945 (1958), de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld.
2.
Raadpleging van bescheiden die geborgen zijn onder de inventarisnummers:
1. Geheim Archief:
381, 404, 410-411, 434, 638-649, 660, 663, 669, 672, 675, 690-691, 708-712, 714-720, 853, 873, 1451-1465, 1468-1469, 1471-1474, 1476-1506, 1579-1580, 2134-2153, 2164-2203, 2209;
2. Gewoon of Groot Archief:
2366, 2373, 2378, 2392, 2429, 2435, 2658, 3435, 3529-3551, 3560, 3568-3576, 3578-3582, 3614, 3645, 3647, 3659, 3669-3670, 3718, 3723, 3730-3737, 3784, 3789, 3792, 3805, 3816, 3868-3870, 3876, 3896, 3917-3919, 4048-4049, 4081, 4083, 4105-4106, 4108-4109, 4113, 4130-4133, 4149-4198, 4218, 4236, 4347, 4350, 4410-4419, 4444, 4520-4521, 4546, 4688, 4695-4696;
3. Directie Buitenlandse Dienst:
4820-5050, 5099-5164;
4. Comptabiliteit:
5390;
6. Gedeponeerde Archieven:
5638, 5969-5971, 5974-5977, 5981, 5983, 6132-6138, 6146-6147, 6342
is slechts mogelijk na ondertekening door de onderzoeker van het door het Nationaal Archief gehanteerde Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
3.
De beperking aan de openbaarheid, bedoeld in het tweede lid, geldt tot 75 jaar na afsluiting van het betrokken dossier.
Artikel 2
De directeur van het Nationaal Archief is verplicht de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen bewaren, overeenkomstig het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 6 maart 2003.
De
Minister