Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 maart 2009, nr. Directie GOB/DIV/2009/5301, houdende een beperking van de openbaarheid voor de inventarisnummers 29 tot en met 59, 62, 86 tot en met 104 en 108 tot en met 133 uit het archief van de Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1952-1992 (Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het historische bestand van personeelsleden van het Ministerie de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.
2.
Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 29 tot en met 59, 62, 86 tot en met 104 en 108 tot en met 133 is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.
Indiening van het verzoek geschiedt door invulling en ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
3.
De bescheiden van de hierboven genoemde inventarisnummers worden openbaar op:
inventarisnummer 29 op 1 januari 2041
inventarisnummer 30 op 1 januari 2037
inventarisnummer 31 op 1 januari 2037
inventarisnummer 32 op 1 januari 2041
inventarisnummer 33 op 1 januari 2039
inventarisnummer 34 op 1 januari 2040
inventarisnummer 35 op 1 januari 2041
inventarisnummer 36 op 1 januari 2040
inventarisnummer 37 op 1 januari 2041
inventarisnummer 38 op 1 januari 2037
inventarisnummer 39 op 1 januari 2039
inventarisnummer 40 op 1 januari 2040
inventarisnummer 41 op 1 januari 2037
inventarisnummer 42 op 1 januari 2037
inventarisnummer 43 op 1 januari 2040
inventarisnummer 44 op 1 januari 2037
inventarisnummer 45 op 1 januari 2041
inventarisnummer 46 op 1 januari 2037
inventarisnummer 47 op 1 januari 2035
inventarisnummer 48 op 1 januari 2037
inventarisnummer 49 op 1 januari 2038
inventarisnummer 50 op 1 januari 2040
inventarisnummer 51 op 1 januari 2039
inventarisnummer 52 op 1 januari 2040
inventarisnummer 53 op 1 januari 2039
inventarisnummer 54 op 1 januari 2040
inventarisnummer 55 op 1 januari 2041
inventarisnummer 56 op 1 januari 2041
inventarisnummer 57 op 1 januari 2037
inventarisnummer 58 op 1 januari 2038
inventarisnummer 59 op 1 januari 2038
inventarisnummer 62 op 1 januari 2046
inventarisnummer 86 op 1 januari 2032
inventarisnummer 87 op 1 januari 2032
inventarisnummer 88 op 1 januari 2032
inventarisnummer 89 op 1 januari 2032
inventarisnummer 90 op 1 januari 2032
inventarisnummer 91 op 1 januari 2032
inventarisnummer 92 op 1 januari 2032
inventarisnummer 93 op 1 januari 2032
inventarisnummer 94 op 1 januari 2032
inventarisnummer 95 op 1 januari 2032
inventarisnummer 96 op 1 januari 2042
inventarisnummer 97 op 1 januari 2042
inventarisnummer 98 op 1 januari 2042
inventarisnummer 99 op 1 januari 2042
inventarisnummer 100 op 1 januari 2042
inventarisnummer 101 op 1 januari 2042
inventarisnummer 102 op 1 januari 2042
inventarisnummer 103 op 1 januari 2042
inventarisnummer 104 op 1 januari 2042
inventarisnummer 108 op 1 januari 2049
inventarisnummer 109 op 1 januari 2049
inventarisnummer 110 op 1 januari 2049
inventarisnummer 110 op 1 januari 2049
inventarisnummer 111 op 1 januari 2049
inventarisnummer 112 op 1 januari 2049
inventarisnummer 113 op 1 januari 2049
inventarisnummer 114 op 1 januari 2049
inventarisnummer 115 op 1 januari 2049
inventarisnummer 116 op 1 januari 2049
inventarisnummer 117 op 1 januari 2049
inventarisnummer 118 op 1 januari 2049
inventarisnummer 119 op 1 januari 2049
inventarisnummer 120 op 1 januari 2049
inventarisnummer 121 op 1 januari 2049
inventarisnummer 122 op 1 januari 2049
inventarisnummer 123 op 1 januari 2049
inventarisnummer 124 op 1 januari 2049
inventarisnummer 125 op 1 januari 2048
inventarisnummer 126 op 1 januari 2048
inventarisnummer 127 op 1 januari 2049
inventarisnummer 128 op 1 januari 2048
inventarisnummer 129 op 1 januari 2048
inventarisnummer 130 op 1 januari 2046
inventarisnummer 131 op 1 januari 2047
inventarisnummer 132 op 1 januari 2048
inventarisnummer 133 op 1 januari 2049
Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als:
Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
Den Haag, 17 maart 2009
De
Minister
plaatsvervangend Secretaris-generaal